Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
112 results
Danish Keywords: gjenfærd
I kjæret neden for Gjerlev går et gjenfærd, der kaldes Kjærpræsten, og han går og klager sig der nede og kalder folk til hjælp. Pastor Hans Knudsen i Gjerlev gik en gang der ned i sin præstekjole og vilde tage sig for at mane det ned. LÆRER KORSGÅRD, HALLING.
På Tranekjær slot spøgede en gang en frue, så ingen kunde være der. De sendte da bud efter to præster: Jørgensen i Bøstrup og Schjødte i Snøde, men det havde nær gået dem galt, for de kunde ikke svare på hendes spørgsmål. Det mærkede præsten i Tranekjær, endskjøndt han lå hjemme i sin seng, han stod straks op og gik ud til karlen og befalede ham at gå...
En Mand på Siadilø har fortalt, at der nede på Klitten for nylig har været en afdød, som gik igjen. Manden, i hvis Hus det spøgte, kunde ikke selv mane Gjenfærdet, »fordi han ikke havde rene Hænder«. Han henvendte sig da til Skolelærer Højborg i Idum, da denne i en Ferie aflagde et Besøg i sit Hjem på Holmsland, og efter først at have talt med Præsten...
da.etk.DSnr_05_0_00574
En Præst i Stavning, der hed Balslev, havde et Barn, der havde fået fat i en Skilling at lege med, og så blev den henne. Nu var det ikke fri for, at Barnepigen blev troet til, at have taget den. Så døde Barnet, og en Nat kom sit Gjenfærd og stod og plukkede i Betrækket på en Stol. Der var et lille Hul netop på det Sted, og så kom de til at se efter anden...
Indenfor Borggården i Bjørnsholm skal ligge en stor Sten, som efter Sagnet skal være brugt af et Gjenfærd til at knække 3 Bjælker i en af Stuerne. Det var en af Gårdens fordums Ejere, der gik igjen, og da han så skulde nedmanes af Præsten, fik han, forinden det skete, Lejlighed til at knuse de nævnte tre svære Egetræsbjælker. Hvem af Ejerne, Sagnet...
Der gik et Gjenfærd på Baggesvogn, og han blev manet ned under en stor Sten østen for Gården. Men de kunde ikke få ham manet ned, inden de gav ham Lov til at nærme sig Gården et Kokketrin hver Julenat. Det er så længe siden, at han har nået Gården én Gang, og da brændte den. Nu er han atter på Vej dertil. Sindal S., Vennebjærg H. Frederiksborg Højskole.
Hans Larsen i Stensby har ved Dallund truffet et Gjenfærd, der skubbede til ham. Det var en høj Skikkelse med mørk Kjole på og hvid Vest, med Halsbind og Hat på, lang, krum Næse, intet Skjæg og bærende en tyk, forgyldt Bog. Det kunde tænkes at være General Fineckes Gjenfærd, da man siger, at han sees endnu af og til på Strøget fra Skamby efter Dallund,...
da.etk.DSnr_05_0_00323
Der gik et gjenfærd inde i Tise Torp efter nogle penge, han havde gjemt. Han kom fra kirkegården og gik og skrabte i bunden af en seng. For et par år siden fandt de en stor jærngryde lige uden for gården i en dynge sten, og gryden var fuld af penge og sedler. De havde først ledt i den seng, men havde der intet fundet. Nu går han der ikke længere. De...
da.etk.DS_05_0_01005
Folk så et gjenfærd på Kundby kirkegård endog gå om dagen og klage sig og somme tider lægge armene på muren. En aften befalede pastor Busch, at hans ridehest skulde sadles, men ikke bindes. De kunde se, præsten gik op og ned ad gulvet inden for vinduerne, og endelig kom der bud fra Kundby præst, om pastor Busch snarest mulig vilde komme til ham. Det stod...
Om den slette Wolmer Lykke på Grinderslev Kloster hørte jeg forleden denne Historie: Hans Lig stod i åben Begravelse under en af Kirkehvælvingerne, hvor alle havde Adgang til det. En Dag gik da en Karl fra Gården, der sagtens havde hørt om alle Bondeplagerens Bedrifter, ind i Rummet til Liget, løftede Kistelåget op og gav Herremandens Lig et Ørefigen, så...
Nogle unge folk fra Tølbøl var taget over Flade sø til Randcrup til leg. Da de var kjede af det og tog hjem og kom til Vestervig kirke hen ved klokken halv et om natten, kommer præsten til dem der og siger: "Sæt jer nu en liden stund, så skal i snart få noget at se." Så går han fra dem og efter degnens (Molderups) til. Da han kom omtrent midtvejs, møder...
da.etk.DS_05_0_00805
Der var en gang en præst i Rønninge, som blev syg og døde. Hans efterlevende hustru blev gift med en kapellan, som hendes mand havde holdt sig. Denne forstod ikke at omgås hende, og hun talte hver dag om, hvor godt hun havde det, da hendes første mand levede. En dag var den unge præst til bryllup i Rolfsted sogn, og da han så kjørte hjem, mødte han den...
I Vejstrup ligger en herregård som hedder Tidselholdt. En mand, der havde boet på gården, plejede efter sin død at komme kjørende til gården hver juleaften. En gang havde bønderne været på Tidselholdt at tærske til hove. Det var netop lille-juledag, og idet de gik ud af gården, fik en af dem det indfald at spærre porten for gjenfærdet ved at lukke den i...
Der var et gjenfærd, som hvor nat kom kjørende fra Viborg til Tjele. For at blive ham kvit samledes der fem præster på Tjele, og de skulde mane ham; men de prøvede det mere end én gang uden at få magt med spøgelset. Til alt held var der på gården en student, som var klogere end alle præsterne. En aften bad han om lov til at måtte være med, når tiden kom,...
Ved Tangå Bro, hvor Åen løber under Landevejen mellem Nyborg og Svendborg, går der Spøgeri. Mange Mennesker har set det i Form af noget langt, sort noget, der med en hvislende Lyd skrider hen over Broen. Det er Gjenfærdet af en Mand, som blev druknet her af sin Kone og Søn. Ved hans Gård, som ligger tæt derved, kan man se det samme. Mikkel Sørensen....
da.etk.DSnr_05_0_01167
Der boede en Mand i Burgårde i Græstrup Sogn, han havde en Gang slået en Kræmmer ihjel, og så kom Politiet efter ham, og da han så, de kom, væltede han et Læs Møg over Liget, så de opdagede ingen Ting. Men man mente, at han havde jordet det oppe i en Høj på hans Mark inde i Skovhoved, og der har det spogt siden den Tid. Mange har set det Gjenfærd. Hans...
Det er mig fortak, at degnen i Lunde en nat i sommeren 1892 så fire sorte gjenfærd følge ham fra en bro på landevejen til kirkegården. Han så ikke videre efter dem, og de er lormodentlig forsvundne der inde. jakob rasmussen, stensby.
da.etk.DS_05_0_02004
Ved herregården Holkenhavn ved Nyborg har der gået et hvidt gjenfærd, som har vist sig på forskjellige steder. lars fredekiksen.
da.etk.DS_05_0_00136
På vejen fra Run i Jerslev sogn til Haraldskjær skal det spøge slemt om natten. Flere vil således have mødt et gjenfærd, der går og triller med en tønde fuld af penge. j. m.
da.etk.DS_05_0_00019
En herremand i Norge var så knusende rig. Så døde han og gik igjen, og ingen kunde være på gården. Han havde en gammel karl, der hed Hans, og som havde været der i mange år, han tykte, at han nok måtte kunne være der. Manden kom ridende hver aften på en hovedløs hest, og han havde en skjæppe og en vægt med sig. Så møder Hans ham. "God-aften, gode herre."...
290