Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
18 results
Danish Keywords: dal
Vejen til Uglehusene går op gjennem Svendsdal. Her har været slemt med Røvere en Gang. De slog endog Folk ihjel. For en 40 År siden blev en Svensker henrettet der, og siden den Tid har det været rent galt at færdes i Dalen ved Nattetid. Essenbæk S., Sønderhald H. Vester-Vedsted Efterskole.
Fra Havnstrnp blev der tre sønner stjålne i deres barndom af nogle rovere, og de blev selv siden til rovere, der havde deres tilhold i Snærlunddal. Den tid var der en kirke iFoenvad, og roverne havde tre søstre hjemme på Havnstrup, der vilde gå til aftensang der i Foenvad. De blev så slåede ihjel af deres egne brødre, og de gik til Havnstrup for at ville...
da.etk.DS_04_0_01246
På vejen mellem Ringe og Brangstrup er en lang banke, som kaldes Oøe hanke. Forend den ny landevej blev anlagt, var her en dyb hulvej igjennem dalen nedenfor banken, og denne var bevokset med skov. Her har været rovere, som spændte snore over vejen og slog somme tider folk ihjel. Man har siden fundet benrade af mennesker her, der formodentlig er myrdede...
Dalen, der går sydvest for Skank i Sevel, kaldes Tingdal, og en høj, der ligger på bakken vest for, hedder Tingdalshøj. Sønden for Tingdal og sønden for den gamle Viborg-Holstebro landevej er en hule, der kaldes Roverkulen. Det er et stejlt, dybt hul med grønne sider. Roverne der havde strikker over vejen, der ringede. . . . Lærer Christensen, Mundbjærg.
Lige osten for Hans Jørgensens gård i Bredsten på en dalskråning grov manden en gang mergel, og der kom de til en stensætning eller et ror, sat op af sten, og det var sodet. De fulgte det et langt stykke; men blev ikke ved længere, for de mente, det gik helt over dalen op ad den anden, hvor der er et skovhoved, og der har man ment, roret udmundede, og at...
I Støvring by er den vandmølle beliggende, hvor de på Egholm slot sig opholdende urolige magnater eller efter folkesagnet såkaldte rovere skal have haft sine stalde, hvortil ikke lejlighed var på slottet selv formedelst det indskrænkede lokale. Terrainet ovenfor hen ad mod og på hin side Mastrup, hvorfra mølledammen forsynes med vand, er ellers udmærket...
Der var en hestehandler der kom syd fra over fjorden og vilde til marked her nede. Han kom så til en kro, der hedder Langbro kro nord for Sundby — den gang gik vejen over Jerslev broe. Han sad nu inde og fik lidt at leve af, og fortalte kromanden, at han havde 4000 rigsdaler ved sig, han vilde ned og kjøbe heste for. "Det er ikke værd at tage herfra i...
da.etk.DS_04_0_01486
Min svigerfader var kromand ovre i FrederiJcshåb, og så havde han været ovre i Tofthøj at hæve nogle penge os kom ridende gjennem dalen (o: Norup dal) og ad Randbol til. Da rejser der sig en mandsperson i vejgroben og tager i tøjlen af hesten. “Du skal slippe” råber kromanden, han hed nu ellers Jørgen Nielsen, “du er i vejen for hesten*. Men han vilde...
En Pige, der tjente på en Gård, skulde gå hen til en Naboby, som hedder Barmer, med nogle Penge. Nu havde der lige været en Bakker inde i Gården, og han havde set, hun havde fået Pengene. Som hun nu går, kommer hun ned igjennem en Dal, og der kommer så Rakkeren og overfalder hende. Hendes Kjæreste var netop på den samme Gård, og han kommer i Tanker om,...
da.etk.DSnr_04_0_00907
Niels Svendsen og Per Vinter fra Mjels kom en Aften kjørende over Gunderup Hede. Da de kom til Myren, sådan kaldes en grumme lang Dal ude i Heden, da hører de et Råb: »Red mig, red mig!« Så gjør Niels Svendsen Holdt, for han var Kusk, men så kunde de ingen Ting høre. Så siger Niels til Per Vinter: »Hvad kunde det endda være. Lad os holde lidt og høre, om...
da.etk.DSnr_04_0_00848
Der er et Sted oppe vester på i Salling, der kaldes Rosdal. Der kom en Kræmmer igjennem den Dal, og så kommer der en Mand til ham og siger, at nu vilde han slå ham ihjel og tage hans Penge og hans Kram. »Nej det skal du ikke, for det bliver opdaget,« siger Kræmmeren. »Høhø, hvem skulde opdage det, der er ingen, som kan hverken høre eller se, hvad her går...
da.etk.DSnr_04_0_00896
En Hestepranger kom en Aften ind i Randbøl Kro for at bede. Han sagde, at han skulde til et Marked nordpå og vilde ikke overnatte lur. han skulde rejse samme Aften, ellers kunde han ikke komme tidlig nok til det Marked, og det var ham meget magtpåliggende at komme der. Kromanden frarådede ham det og sagde, at der var en Dal, han skulde passere, som var...
Store- og Lille- Gdlgehøj findes pa heden mellem gårdene Højen og Eosenby (eller Hedehusene) ved vejen mellem Dronninglund og Hjallerup. Imellem disse høje findes en lille knold, som skal have været rettersted. En gammel mand i Sudergård fortalte, at i hans drengetid stod endnu i jorden på forhøjningen en stump pæl af galgen. I midten af forrige...
Klode mølle ligger i Kragelund sogn i en langdal, omgiven af tørre ufrugtbare banker, som til dels er bedækkede med lyng. Der løber ikke nogen å eller bæk igjenuem dalen, men møllen havde sin vandkraft fra en stor so, som lå en mils vej øst derfra, men som nu er udtørret. Egnen der omkring er tyndt befolket, men var det endnu mere i ældre tider, og det...
da.etk.DS_04_0_01511
En ung Pige, jeg har kjendt, havde en Aften været et Ærende i Rønninge, og det blev lidt sent for hende, inden hun kom tilbage igjen. Da hun nu gik hen ad Vejen, der førte over en Dalsænkning, som kaldes Højbro, og hvor Vandet danner Afløbet fra Rønninge Søgårds Sø, da syntes hun, idet hun var næsten kommen over Dalen, at der var sådan Puslen og Støj et...
da.etk.DSnr_04_0_00841
Der var så megen Snak om den Dronning Gunhild, de en Gang fandt i Haraldskjær Mose, men de gamle mente, at det var en Jomfru fra Haraldskjær Fabrik, der var bleven henne. Der var to Herrer, som ejede Fabrikken, og de var begge to forelskede i hende, hun var nok ellers af tysk Herkomst og bestyrede Huset for dem. Da kun en af dem kunde få hende, så véd a...
Et par kjærestefolk kjørte fra Varnæs til Nørre-Hjarup. Da de kom her ved Skedebjærg, hørte pigen et forfærdeligt skrig. »Tys, der er noget,« siger hun. »Nej, «siger brudgommen, »det er vinden.» Men så kom der ét skrig igjen, og med det samme sprang karlen af vognen, og pigen sprang med og ilede ind i dalen. Da lå der en pige på jorden på en 16, 17 år og...
da.etk.DS_04_0_01498
Der har været en Røverborg her lige østen for Tyrskind tæt ind imod Vork og på østre Siden af Vejle Å. Der er endnu en stor Forhøjning begroet med Egekrat, hvor Borgen har ligget, og Indkjørselen til Borgen sydfra er også begroet med Krat. Den kaldtes Koldborg, og her boede en Røverkonge, der hed Kold. Så lige for østre Enden af Tyrskind Sø, som i gamle...
da.etk.DSnr_03_0_00708
46