Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
28 datasets found
Danish Keywords: brat
Han skjælder så brat. Marie Bech, Ø.-Lindet.
da.etk.JAT_06_0_01310
En badel stuà, høwwed: fod (Himmerland): di fælde (om fåret, der taber ulden, Randers): dær æ en sandbli øwwe de støk joer: sandrevle; å blåk jæn wal: tage godt ved næsen: blåt sæ får eller dyww sæ får å tø: dy sig; brødyws: den, deltager stødet op for andre f. eks i trætte og slagsmål (Randers): dær æ et brat eller et bratmol dierøwwe: høwsager,...
da.etk.JAT_06_0_00990
Han siddder å gratter mæ et: tager bagvendt nå det. Stanlingsknægt: ikke helt udvokset. Han ser sa snærkend ud: indfalden, mager. Aggerboerne kalder alle landbofolk kampere. Dæ wa stå; ater denim kjæitrenger o: leden efter dem. Han war i æ kjøvsterå i manne or: i byrådet, I ållengodi: i midlergodtid. Du er et wakker te å eed di mællmad: ikke rar. På...
da.etk.JAT_06_0_00945
Jeg havde en aftægtskone, de kaldte An' Kragens, hun var plaget af onde ånder, påstod hun, og når hun sad og spandt, så hængte de i rokkehjulet. Men der var to slags, de onde trak hjulet tilbage, men de gode drev det frem. Når de blev alt for utålelige, foer hun op og greb ildtangen og slog op mod loftet. Samtidig lukkede hun dørene op og sagde så: “Til...
da.etk.JAT_06_0_00196
Jens Dige var fra Digegård i Nors, og det var en rigtig spilopmager. Han var kjendt med min bedstefader. Så havde de en gang aftalt med hinanden, at de skulde kappes til Tisted. Bedstefaders kone ser, at han klæder sig så forfærdelig let på, og spørger ham så om, hvorfor han gjør det. Jo, han skulde i følge med en gal mand. Den anden kommer omsider og...
da.etk.JAT_06_0_00120
126O. Alle kreaturer her i byen døde i pesten så nær som dem, der havde en sort tunge, de overlevede den. Min oldefader, der boede i et sted. der hedder Kjær, han lavede en jordhytte i en hakke her nord for byen. og der førte ban hans kreaturer ud. Så røgtede han dem der ude, og der var vand lige neden for i hørsøkket. Så blev de ved at leve. Der er vand...
da.etk.JAT_01_0_01260
Når det regner st, Peders nat, så vil det holde ved så brat tredive nætter derefter. M. Møller.
da.etk.JAT_01_0_00655
I Vistoft havde de en præst, som hed Hammer, og han havde en skrue løs. Det traf sig en gang, da provst Hevring var der på visitats — jeg var i provstens hus den gang, og han har selv fortalt mig det — at præsten ved den lejlighed prækede, og så spurgte provsten ham, idet de gik ud af kirken: “Hvad var det egentlig, De prækede over? jeg forstod ikke et...
da.etk.JAH_06_0_00855
Når man ikke vidste, hvad tro de ilanddrevne lig havde, måtte de ikke komme i kristen jord. I æ stød (o: det sted, hvor hesten trækker ånde, før den skal til at trække videre op ad bakken) der var begravet en død mand, som var drevet op en gang, og mange fortæller, at de har set hans gjenfærd. Det var omtrent midt vejs mellen Stenbjærg og havet. Forældre...
da.etk.JAH_05_0_00758
Oppe i en udmark i Hodde boede en mand, som hed Sorte-Simon, han kunde noget mere end hans fadervor. Kreaturerne gik sammen i den tid, og så tog byhyrderne fra Hodde, Oved og Hessel et og andet kreatur og slagtede og tillavede inde ved ham. De spiste selv noget af det, og hvad de ikke spiste, det fik Simon. Gårdmændene i de byer kunde nok forstå, at han...
da.etk.JAH_05_0_00338
En Mand. der boede i Nærheden af Biltris, gik igjen efter hans Dod. og der menes, at han går efter en Misgjerning, han har begået. Han gik nede ved en Grusgrav, hvor Vejen går om ved, brat nede ved Holbæk Fjord, det er ved Vellerups Vig. Hver Gang, der kommer et Menneske gående fra en af Siderne, så kommer han og går lige et Par Skridt bag efter dem,...
Der var en Præst her i Vallekilde, der gik igjen. Hvordan han nu var, eller han ikke var, så var han da vel så slem, at han skulde manes ned. Så skulde den nye Præst da mane ham. Føllet og Hesten skulde mødes oppe ved Stakkehavegjærdet. Han blev slæbt derud, og til Slutning blev han manet ned i Manemose, der endnu er på Præstens Mark her i Vallekilde,...
da.etk.DSnr_05_0_00369
En Mand, der var studekjorende, var en Dag kjort ned til Mørk Sø for at hente et Læs Lyng, som han i Forvejen havde slået på Skråningen af Bakkerne ned imod Soen. Det lå nu i Dynger og var færdig til at læsse på Vognen. Han havde hans Tjenestepige med sig, for at hun skulde lægge Lyngen på, og selv vilde han jo forke den op til hende på Vognen. De havde...
da.etk.DSnr_03_0_01149
Hollandsbjærg var en mærkelig Landsby, den tættest sammenbyggede, jeg har set, og Befolkningen havde et ganske ejendommeligt Præg, forskjelligt fra Egnens øvrige Beboere; og skjøndt Byen ikke var lille — så vidt jeg husker 18 Gårde —, var de alle med Undtagelse af én i Familie. Det var i 1857, at en Karl blev gift med en Pige fra en anden By. Noget...
Ved Højgård har der ligget et Slot, og der ligger endnu Murbrokker på Pladsen. Der fra det Slot af og ap til Jelling Høje skulde der gå en Kobber-Løngang. Der skulde også være gravet et Guldføl ned i Slotsbanken, og det skulde være af så stor en Værdi, at når det fandtes, så skulde det kunne udbetale al Landets Gjæld. Grejs S., Nørvang H. Jørgen...
da.etk.DSnr_03_0_00733
Kirkegården i Sonder-Felding har i gammel Tid gået lige så langt i Øst som i Vest, så Kirken lå omtrent midt i den. Men Åen, der løber lige øst for, blev ved at skylle væk af Brinken og komme nærmere til Diget. Tilsidst var der ikke anden Udvej end at flytte Åen, for den gik næsten ind til Kirkens østre Ende. Min Bedstefader kunde huske, at gamle Folk...
da.etk.DSnr_03_0_00356
Der er et gammelt Sagn om, at Kirkeklokken i Krarup en Gang fløj ud fra sin Plads og ned i en Mose vest for Kirken. Forresten er Tårnet opbygget over Kirkens Kor, sandsynligvis fordi man har været bange for, at Grunden vesten for Kirken ikke kunde bære et Tårn. Der er nemlig en temmelig dyb og brat Hældning tæt vest for Kirken. Lærer Ellebjærg, Krarup....
da.etk.DSnr_03_0_00274
Jeg gik mig i Jesu Urtegaærd, jeg så' til hans hellige fem Sår, de stode mig alle åbne for. Gudfader sagde så vennelig: »Min Søn, stat hårdelig og strid mandelig, Døden er endelig, og Glæden er evindelig.« Hvo, som læser denne Bøn tre Gange Aften og tre Gange Morgen, førend han opstår, førend han udgår, og førend han æder af Verdens Brød, hans Sjæl skal...
da.etk.DSnr_02_G_00229
En Husmandskone, der boede i en By nær ved Odense, havde en Aften Kartepiger, og den ene af Pigerne havde en Kjæreste, der havde lovet at komme og følge hende hjem. Han kom også, og Kjærestefolkene fulgte så en anden Pige hjem. Da de nu nærmede sig til Gården, hvor den anden Pige tjente, blev det brat så lyst, at de kunde se Småstenene på Gaden. De så...
da.etk.DSnr_02_C_00085
En Mand havde taget sig for at sprede Mannahøj i Tise, men han kunde siden om Natten ikke få Ro i sin Gård og måtte så rejse Højen igjen. Der er dog nu kun det halve af den tilbage. På Hjerritslev Mark blev for en 30 År siden spredt en Høj, men Manden, som havde gjort det, måtte for Husfreds Skyld rejse den igjen, og den står da endnu. Jakob Fynbo grov...
da.etk.DSnr_01_0_00434
35