Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
13 datasets found
Danish Keywords: binde smide
Der var to brødre i Hjemsted, den ene af dem ked Adolf og var sådan en spilopmager. Den anden vilde så gjærne gå ud om aftenen, og det kunde Adolf ikke lide. Deres moder kun var enke, og så kom der en aften en handelsrejsende o% lå ved dem om natten. Så siger Adolf til ham: “Må a ikke hine din pels og dine lange støvler i aften?” Jo, og han kommer i det...
da.etk.JAT_06_0_00107
Peder Madsen i Roslev gjorde hove til Astrup. Så blev han en gang båddet til at kjore korn fra ladegården op i borggården; men det var om vinteren, og der var sådan skrede, og derfor gik ban derned i steden for at kjøre. Herren var ikke fornØjet med, at han ikke var kjørende, for så kunde han ikke få noget bestilt, og de knubredes jo lidt om det i...
da.etk.JAT_02_0_00169
Pastor Jantzen i Dalsgård kom altid ind til os konfirmanter i bindærmer og med et par halvhoser uden over bugserne. Han var ingen vest i, men han havde et par gode læderpranniseler, dem lagde vi især mærke til, tør de vilde idelig skride ned, og så sad han og hivede dem op på agslerne, så den ene og så den anden. En gang han sidder inde ved os, farer han...
da.etk.JAH_06_0_00864
Folketro om juleaften. 1. Lille-juleaften skal alle redskaber ind, ellers kommer Fanden og rider på dem. Gudbjærg, Fyen. F. L. Grundtvig. 2. Til juleaften må alt være hjemme, selv mandens egne sager på marken som ledde, harver osv. p. jensen. 3. Ploven og leddene skal føres i hus inden juleaften, ellers bliver det hele søndersplittet. L. Frederiksen. 4....
da.etk.JAH_04_0_00316
Nar den tid kom, at hørren til en gård skulde ruskes, mødte hele mandskabet ude ved ageren, og så tog alle pigerne deres strømpeband og bandt sammen. Med den saledes lavede strikke blev nu horstykket målt af i småstykker, sa at hver enkelt af de ruskende fik lige meget. Ellers kunde jo somme haft lyst til at gå og drive over arbejdet, men nu kappedes de...
da.etk.JAH_01_0_00185
Hals Præst kunde holde en Præken efter hvad Præst, det skulde være, og det var også lige så akkurat. Det Præstnavn fik han ved, han sådan kunde præke. Nok er det, dygtig var han, og aldrig en hørte, han gjorde Fortræd nogen Stedens, men en sære Person var det jo at se på og så så flov og grim i hans Mund, så en kunde næsten ikke være bekjendt at snakke...
I min Drengetid var der mange dygtige Søfolk i Hansted, og når det var Vestenstorm, vågede de Nat og Dag for at være til Rede, når nogen strandede. En Gang kom et stort engelsk Skib, der var ladet med Tælle, og det standsede på den yderste Revle. Folk kunde ikke komme ud til dem, og det så galt ud. Så var der en Mand, der hed Jens Jul, han var en kraftig...
da.etk.DSnr_04_0_01016
Der var en Bissekræmmer, der hed Lavst, han gik omkring med Kniplinger. Så havde han fået solgt mange og havde en hel Del Penge med sig. Så loserede han sig en Nat ind ved Jes Bjørholms, og da Jes fik at vide, at Kræmmeren førte mange Penge med sig, så overfalder han ham og slår ham fordærvet. Under Kampen fik Lavst et stort Sår, så hans højre Hånd blev...
da.etk.DSnr_04_0_00869
Der var en grov klog Præst i Bræsten en Gang. Ingen kunde jæle fra ham, for det kunde han se, hvor han var. En Juledag, han iar og præker hans Juleevangelium, så siger han: »Holdt 1« lige sd ét. Kirkefolkene lydde på dether, for det paste nu ellers ikke Prækenen. Han blev så ved at tale og fik Ende på Tjenesten, da han så kommer hjem og af hans...
Hjemme havde vi en Pige og en Avlskarl, og de fik hinanden og kom til at bo i Visby-Dam, Medelby Sogn. De var hæftige af Sind begge to, og der blev af og til Fortræd imellem dem. En Aften over Aftensmaden, da de atter trættedes, sagde hun, at nu kunde hun se at komme af Vejen, så fik han da ikke hende at trættes med tiere. Hun gik så ud, og han blev...
da.etk.DSnr_02_J_00124
Det var i den Tid, æ Bjærgfolk vilde tage æ små Børn i æ Vugge, da var der en Bjærgmand, der havde taget sådan et Pigebarn en Gang, og da hun blev stor, så vilde han have hende til hans Kone. Hun bliver så frugtsommelig ved ham, men så kunde han ikke selv forløse hende, da den Tid kom, og hun kunde ikke få æ Barn, inden der kom en kristen Jordemoder til...
På Nørre-Feldingbjærg Mark ligger en stor høj Bakke, hvor der boede en Bjærgkonge i. Så skulde de til at bygge en Kirke i N.-Feldingbjærg, men vidste ikke, hvor de skulde lægge den. Der blev da bestemt, at to store mandvolme Tyre skulde bindes sammen om Aftenen, og de skulde da ud og tumle med hinanden, og hvor de lå om Morgenen, der skulde den bygges....
da.etk.DSnr_01_0_00635
Præjst-Jens i Borup, Svostrup sogn, havde også Cyprianus. Deu daværende præst i Grønbæk havde den først, men vilde gjærue af med den. Han måtte ikke give den til eu voksen, og så gav han Præjst-Jens den, da han en dag var til konfirmationsforberedelse, men bød ham, at han ikke måtte læse i den på hjemvejen. Jens gjorde det alligevel, da han ikke kunde dy...
0