Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
64 results
Danish Keywords: bande
Ved kortspil står Djævelen bag ved den og griner, der bander mest. C. L. Rasmussen.
da.etk.DS_06_0_00369
Der er en bog, der hedder Bandehogen, den handler om, hvordan man skal bære sig ad, når man nnsker Djævelen til sig. Et sted sad de en aften og spillede kort og bandte. Én pikker 3 gange på døren. De siger: »Kom indl« og der træder en mørk person ind til dem. Han spilte med. Klorerne faldt fra ham på jorden. Der sad kløer ud af hans støvler så lange. De...
da.etk.DS_06_0_00496
Ude i Hellevad er en Kro, de kalder Klør-Es Kro. En Aften sad nogle af Bymændene og spillede Kort og bandede. Så kommer der en fremmed ind og giver sig i Lag med dem, og han vandt hver Gang. Det tykte Bymændene jo ikke rigtig om. En af dem tabte et Kort og bøjede sig ned. Det var Klør Es. Så fik han at se, at den fremmede havde en Hestefod, og så blev de...
Et Sted sad der nogle og spillede Kort om Penge, og de var slemme til at bande. Så kommer der en fremmed ind og spiller med. Et Kort falder ned, og så opdagede de, at han havde Kløer . . . Bud efter Præsten ... De hørte Lænkehunden pibe i Luften. Lærer N. Kr. Pedersen, Grønnerup (i Strandby S.). Strandby S., Gislum H.
da.etk.DSnr_06_0_00154
Hvor Vejen går af fra Landevejen ned til Hjulby Sø ligger en meget skummel Gård, der hedder Lindeborg. Her sad en Gang nogle Karle og spillede Kort og bandede forskrækkelig. Ud på Aftenen går Døren op, og en pænt klædt Mand kommer ind og giver sig til at spille med. En Stund efter tabte en af Karlene et Kort og bukkede sig ned derefter; da så han med...
Der var sådan et kortspil i Varde, og de bandede og dominerede. Så kom der en fremmed ind og kom til at spille med. Alle kortene faldt ned efterhånden, og der var én, som gav sig til at se efter dem. Nu såhan, at den fremmede havde et forkert ben, han havde en hestefod og en lænke om benet. Der gik nu bud efter præsten, men da han kom, var den fremmede...
I Tårdrvp sad Anders Næjsby og Kræn Andersen og Kræn Simonsen og bandede og gålld i kortene. Så kom der én ind, og de bøj ham op til at spille kort med dem. Des længere de spilte, des galere det blev, alle klørerne blev væk. Da de så på gulvet efter dem .... kløerne ud af stuvlerne. Bud efter præsten. Blysprøjser i vinduerne . . . drev ham der ud af....
da.etk.DS_06_0_00493
Der sad nogle Folk i Kroen i Hellevad og spillede Kort. Imens de spillede, bandede de også slemt. Så kom der en Mand ind og bad dem om Lov til at spille med. Det gik de ind på, og da de så havde spillet en Tid, havde den fremmede Mand vundet alle Pengene fra dem. Til sidst faldt Klør Es under Bordet, og da så én bukkede sig ned for at samle Kortet op, så...
da.etk.DSnr_06_0_00164
I Kjærgårds Mølle i Ølby ved Struer var der samlet nogle Mænd, hvad der nok ikke sjældent skete, for at spille Kort, og de drak og bandede og turede, så det var forfærdeligt at høre på. Sådan varede det uafbrudt en tre fire Døgn, men så kom der en pænt klædt Herre ind, og han vilde gjærne med til at spille Kort. Det fik han også Lov til, men da de havde...
Kroen i Hellevad hedder Klør-Es. Nogle Mænd sad der en Aften og spillede Kort og bandede, så det stod efter, de havde jo fået noget i Hovedet. Henved Midnatstid trådte der en Mand ind ad Døren og spurgte, om han måtte være med. De sagde ja. Da de havde spillet lidt igjen, faldt Klør Es ned under Bordet. Da én af dem vilde samle Kortet op, så han, at den...
da.etk.DSnr_06_0_00167
Der var en 4 Kortspillere, der sad hver Aften hos Kristen Larsen i Sæby og spillede. Så en Aften, de atter sad der, bandede de så meget voldsomt og holdt et farligt Styr. Et Par Stykker af dem gik udenfor, og da stod der en Mand, og ham bød de med ind, og han kom med til at spille. Som de nu sad der, opdagede de, at Kortene blev væk lidt efter lidt, og...
da.etk.DSnr_06_0_00156
En provst i Kovsted, min moders bedstefader, varmeget klog. En gang var der legestue i Sønderbeg, og de dandsede og morede dem med at spille kort. Så står der en fremmed karl udenfor, som var net klædt, og da der kommer et par karle forbi, så beder de ham ind. Han dandser lidt og går så ind og spiller kort med nogle, der bandede så forfærdeligt..... Der...
På Øland var der en mand, der var så grov liderlig til at bande, og derfor var det ikke så meget rele der. En aften blev manden klemt i laden, og der var en seng, som ingen kunde ligge i. En søn derfra, som foer til søs, var en lystig klør og bandte på, at han turde ligge og vilde ligge der. Det var en gang, han var kommen hjem. Så havde han en hund med...
da.etk.DS_06_0_00341
Kristian Avgust fraHcsselballe arbejdede på Rask. Han var slem til at bande og var meget drikfældig. En aften han gik hjem ad, satte han sig ind i Uldum kro og drak sig fuld. Da han kom til Ribe-vejen mellem Uldum og Hesselballe, kom Fanden til ham og fulgte ham til hans hjem. Men Kristian vilde jo ikke have ham med ind, og kneb sig ind igjennem døren....
da.etk.DS_06_0_00340
En gang sad nogle mænd og spillede kort, drak og bandte; men underspillet faldt et kort fra én af dem og ned under bordet. Manden bukkede sig ned for at tage sit kort op og så, at der lå en stor sort hund under bordet. Han fortalte det til deandre. Desåden også, og mændene forundrede sig over, hvis hund det kunde være, og hvor den måtte være kommen fra....
Per Andersen i Rojgårdene i Tørslev havde flere Gange proberet på at hænge sig, men var altid kommen skidt fra det. Enten var Strikken gået i Stykker, eller også var der én kommen og havde skåret ham ned. En Dag han var ene hjemme, da kommer han i Tanker om, at nu skulde det være, nu vidste han, han kunde komme af Sted med det. Han gik så ind i...
da.etk.DSnr_06_0_00134
En herremand handlede meget og var slem til at bande; "han bad Fanden splitte sig ad. Han havde også det mundheld, når han stod og handlede, at Fanden måtte tage ham på stedet, hvor han stod, hvis han vilde give mere, men i det samme flyttede han sig et skridt til siden. Det gik så vidt, ved det han var så slem til at bande, at han kommer til at snakko...
da.etk.DS_06_0_00664
Elias, hvis moder var en kjæltringkvinde, der var født i Povtrup, kom til at sidde sammen med nogle andre i den røde bod i Nibe. En karl, der havde tabt nogle penge, sad og bandede så stærkt over dether og var svirende. Da lian kommer udenfor, ser lian en pæn og svært stads karl. »Gå ind og spil mine kort,« siger han. Ja, han går ind. Kan ikke holde klor...
da.etk.DS_06_0_00480
I en kro i Sønderjylland sad en gang nogle karle og spillede kort, og de bandede så meget forfærdeligt. Bedst, som de sad, kom der en fremmed mand ind, og han kom da til at spille med dem; men han spillede sådan, at han vandt fra dem hele tiden. Midt i spillet tabte én af karlene klør es på gulvet, men da de tog lyset for at se efter det, så de, at den...
En gammel mand i Tvede, der kaldtes Skat-Povl, tjente som ungkarl for kusk hos min faders formands formand, han hed pastor Høyer. Så blev præsten syg, og der skulde våges ved ham om natten. Hans kone kunde ikke, og så skulde Povl sidde der hos ham. Om aftenen, da han skal derind, siger konen tiJ ham : »Når du har nu siddet noget, så kommer der én og...
da.etk.DS_06_0_00378
168