Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Icelandic Keywords

There are no Icelandic Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
70 datasets found
Danish Keywords: amt
I Ellestcd boede for nogle år siden en gammel lærer Knudsen, ban var der sådan noget som i fyrrerne. En gang skulde ban have provstevisitats, og amtsprovst Vedel i Skårup, der var provst for hele Svendborg amt, vilde nok se nogen gymnastik. Men Knudsen, der var gammel, havde ikke megen lyst til at drive på gymnastikken med børnene, dog havde han...
da.etk.JAT_06_0_00722
Elbo herred, Vejlby sogn, Trolle by. Beboerne er arbejdsomme, men meget stridsindet og påstående, dog ej, som i fordum dage, da de tog ligskjorten med, når de gik til bryllup eller begravelse. Beskrivelse af Vejle amt. H. de Hoffmann. 1780.
da.etk.JAT_06_0_00082
Der var en gammel én i Mariager, de kaldte Østerrigeren, han doktorerede så mageslus, men hverken doktor eller herredsfoged bred sig om ham, for der var ikke noget ved ham at gjøre. Da han døde, kjøbte en træhandler i Hobro hans boger, og så lod han være med at handle og gav sig til at doktorere også. Han flyttede nu hen i Gjerlev kjær, og der var mange,...
da.etk.JAT_05_0_00144
Min fader var færgekarl ved det gamle færgelav i Narre-Sundby. Så var det en vinter, en mand og to kvinder kom i tanker om at spasere over isen til Ålborg, skjøndt de va: advarede der imod, da isen var for tynd. Manden havde en pakke hor med sig. Da de var komne lidt ud, brast isen, og s lå de der og svuppede i vandet og hængte sig ved iskanten. En stor...
En stadsmusikanter Schiitz barde musikken over hele Ribe amt og boede i Ribe. Min oldefader og hans broder kom ud til ham og skulde være i lære i seks år, for når de lærte i kjøbstaden, kunde de blive fri for kondens tjeneste. Niels Hansen, Hillfirup.
da.etk.JAT_05_0_00012
Der gror en lind i min faders gård, den vokser så ret som en lilje, tilsammen gror rod, tilsammen gror top, tilsammen gror begge deres vilje, N". N.s hjærte brænder så hårdt, slet ingen kan det udslukke, undtagen N". N., ihvor han (hun) går, Gud råder for begge deres lykke. Til lykke med den unge mand, som Gud dig har beskjæret, jeg véd, han er af ærlig...
da.etk.JAT_04_0_00197
Mit bur stander vel udi tremme, ja, hvem skjænker vinen der inde? det gjør bitte [Sidsel], den ærlige kvinde, ja, hvem bejler snarest til hende? Bispen udi Skåne og paven udi Uom, det gjør hr. [Jens], så gjærne vil han komm', for hans støvler de ringler, og hans sølvsporer skringier, lukker op i nørre-døre for en herren, for en heje, for det unge...
da.etk.JAT_04_0_00096
Giftevers, forhen sunget ved kartegilder i den nordlige del af Svendborg amt. I ære og i fryd og i valdhornets lyd vil vi drikke liden [Kirstens] skål, en jomfru mild og sod, som i [Rysling] by er fød, denne skål vil vi drikke for den mø. I ære og i fryd og i valdhornets lyd vil vi drikke hr. [Peders] skål, en herre mild og from som i (Lorup) by er fød,...
da.etk.JAT_04_0_00095
Gadelamsvise, når man uddelte kjærester ved legestuerne i Ørsted i Kanders amt. Over 100 år gi. Gadebassen forestod ballerne. Der stander en lind i min faders urtegård, jeg frygter, det skal blive en persilje, tilsammen groi rod, tilsammen groi top, tilsammen groi elskovens vilje. [Kr. Nielsens] hjærte det brænder så såre, slet ingen kan det udslukke,...
da.etk.JAT_04_0_00003
Hvem der har sorg over afdøde slægtninge, må i sorgetiden ikke rejse sig op i kirken, mens epistelen eller evangeliet bliver læst eller under velsignelsen. Viborg amt. Tb. L. Begravelsen.
Når et barn slår sine forældre, vokser dets hånd op over graven, når det er død. H. V. R. Barnedåb og kirkegang.
da.etk.JAT_03_0_00830
Vil man vænne børn fra brystet, skal man smøre vorten med sod. H. Th. Nybo, V.-Assels.
da.etk.JAT_03_0_00785
Når man har sat brødet i ovnen, skal man skynde sig at vaske bordet, ellers bliver brødet ikke godt bagt. K.M.R.
da.etk.JAT_03_0_00152
Da grevskabet Skeel var gået under statskassen, blev det henlagt under Kalvø amt, og for at hjælpe de forarmede beboere, kunde der udleveres dem dels sædekorn, dels trækdyr. Det skete ikke sjælden, men det vilde så to mænd i Mastrup benytte sig af, skjøndt de ikke trængte så hårdt. Nu var de kjede af at gå til Kalvø, og så tog de hver en hest at ride på....
da.etk.JAT_02_0_00016
Iiævens skind duer ikke, for den bar slæbt sin hale på rugstubberne. Haderslev amt. I .ærer Bech.
da.etk.JAT_01_0_01365
Kyndelmisse dag lægger man lidt bo på møddingen. Blæser det sa meget, at det kan blæse bort, bliver det et godt høår. Ensted, Åbenrå amt. 599 og 600. F. L. G.
I egnen ved Oksenvad, Haderslev amt, kaldes det sidste neg æ tisneg. og pigen, som binder det. kaldes æ tismoe, hendes karl æ fisfae. Den sidste kjærv pa marken kaldes æ fiskjære, og den bliver pyntet og stillet op midt i garden, hvor ænder og gjæs har den at gjøre sig til gode med. Ved høstgildet skal æ lisfae og æ tismoe sidde ved skorstenen...
da.etk.JAT_01_0_00265
Jeg var mig en lille bitte dreng, jeg skulde ud at tjene, tidlig op og sildig i seng, altid bk jeg skjænd. Kai fik jeg lilad i blad. kjod tik jeg da i da. flæsk smagte jeg aldrig. Herre dog Gud nåd' mig! pigerne vil forrad' mig; to skilling gav de mig, tre tog de fra mig. Herre dog Gud nåd' mig. Svendborg amt. Seminarist P. Olsen.
I sidste halvdel af marts var Ilte bataljon draget sydpå fra Ålborg og kom forst imod fjenderne, og der gik forfærdelige rygter om Tyskerne. Folk var meget bevægede og gav meget til soldaterne og kongen: penge, havre, rug, uldtrøjer og vanter, masser af hosesokker o. s. v., det kjørtes til Hobro og sendtes derfra til armeen. Meget blev vel også på...
Stiftamtmanden i Ribe var ude at gå en spaseretur. Der løb en skomagersvend ham på ærmet. „Hvad, kan De ikke gå ordentlig!" — „Hvem er De?" — „Jeg er stiftamtmand over Ribe amt". — „Og jeg er skomager over hele verden". C. Brøgger.
10