nl.verhalenbank.9885

De spotnaam van Troteter dagteekent eerst van 't jaar dertig. Op kermisavond, einde september, was de gansche bevolking er op de been, door de mare, dat een Hollandsch leger nabij was en alles zou plunderen. Iedereen vluchtte met wat te redden was. De koster was met zijne 17 teilen trot op den toren gevlucht; maar het volk, dat daar eene schuilplaats gezocht had, at al zijnen trot met de handen uit. Indè...

Additional Info

Field Value
Source http://www.verhalenbank.nl/items/show/9885
Last Updated November 25, 2019, 18:26 (UTC)
Created November 25, 2019, 18:26 (UTC)
Narration 1888-01-01
Ninove 4.0068855, 50.8172312
TM 2602 Spotnaam voor naburig dorp (stad) of hun inwoners
Tale Type TM 2602: Spotnaam voor naburig dorp (stad) of hun inwoners
Type sage
identifier nl.verhalenbank.9885
nl De spotnaam van Troteter dagteekent eerst van 't jaar dertig. Op kermisavond, einde september, was de gansche bevolking er op de been, door de mare, dat een Hollandsch leger nabij was en alles zou plunderen. Iedereen vluchtte met wat te redden was. De koster was met zijne 17 teilen trot op den toren gevlucht; maar het volk, dat daar eene schuilplaats gezocht had, at al zijnen trot met de handen uit. Indè...
Keyword schuilplaats; kermis; koster; toren; volk; voedsel; leger; vlucht; bevolking; spotnaam; september; plundering; teil
raw_xml <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><isebel:story xmlns:isebel="http://www.isebel.eu/ns/isebel" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:datacite="http://datacite.org/schema/kernel-4" xmlns:mi="http://www.verhalenbank.nl/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.isebel.eu/ns/isebel http://www.isebel.eu/ns/isebel2.xsd" xml:id="nl.verhalenbank.9885" xml:lang="nl"><dc:identifier>nl.verhalenbank.9885</dc:identifier><isebel:purl>http://www.verhalenbank.nl/items/show/9885</isebel:purl><dc:type xml:lang="nl">sage</dc:type><isebel:taleTypes><isebel:taleType number="TM 2602" title="Spotnaam voor naburig dorp (stad) of hun inwoners"/></isebel:taleTypes><isebel:contents><isebel:content xml:lang="nl">De spotnaam van Troteter dagteekent eerst van 't jaar dertig. Op kermisavond, einde september, was de gansche bevolking er op de been, door de mare, dat een Hollandsch leger nabij was en alles zou plunderen. Iedereen vluchtte met wat te redden was. De koster was met zijne 17 teilen trot op den toren gevlucht; maar het volk, dat daar eene schuilplaats gezocht had, at al zijnen trot met de handen uit. Indè...</isebel:content></isebel:contents><isebel:places><isebel:place id="geo1055" xml:lang="nl"><dc:title xml:lang="nl">Ninove</dc:title><isebel:point><datacite:pointLatitude>50.8172312</datacite:pointLatitude><datacite:pointLongitude>4.0068855</datacite:pointLongitude></isebel:point><isebel:role>narration</isebel:role></isebel:place></isebel:places><isebel:events><isebel:event><isebel:date>1888-01-01</isebel:date><isebel:thru>1888-12-31</isebel:thru><isebel:role>narration</isebel:role></isebel:event></isebel:events><isebel:keywords><isebel:keyword xml:lang="nl">schuilplaats</isebel:keyword><isebel:keyword xml:lang="nl">kermis</isebel:keyword><isebel:keyword xml:lang="nl">koster</isebel:keyword><isebel:keyword xml:lang="nl">toren</isebel:keyword><isebel:keyword xml:lang="nl">volk</isebel:keyword><isebel:keyword xml:lang="nl">voedsel</isebel:keyword><isebel:keyword xml:lang="nl">leger</isebel:keyword><isebel:keyword xml:lang="nl">vlucht</isebel:keyword><isebel:keyword xml:lang="nl">bevolking</isebel:keyword><isebel:keyword xml:lang="nl">spotnaam</isebel:keyword><isebel:keyword xml:lang="nl">september</isebel:keyword><isebel:keyword xml:lang="nl">plundering</isebel:keyword><isebel:keyword xml:lang="nl">teil</isebel:keyword></isebel:keywords></isebel:story>