40 datasets found

Place of Narration: Blankenhagen

Filter Results
 • [4607] Scheidengänger

  tw. Oll Steinhorst un Brunsdörp na Wöppendörp to.
 • [4598] Gälknoeker: Semp / Gest

  Mit de Kinner hett he so väl jagt. Wenn de groten Lüd' ut Blankenhagen Gest un Molt haalt hebben, denn is he unner de Brügg krapen mit de Lüd' ehr Pött un hett se dor...
 • [4596] Gälknoeker: Semp

  Ik heff de Ollen vertellen hört: he hadd ümmer Semp maakt. (X aas Blankenhagen, 18.7.1925). Wenn de Kinner von' Koopmann Semp hebben halen...
 • [4593] Gälknoeker: Semp / Gest

  Se hebben den Gest affüllt un sik leihnt in'n Pott --- Gest ut de Moehl haalt -- ... Pott unner Brügg -- Dwallschheiten mit makt. -- Mit de Dierns hett he rümjagt un...
 • [4591] Gälknoeker: Semp

  Wenn se Semp hebben halen wullt in de Kruk, hett he ehr de Buddel vull makt.
 • [4587] Gälknoeker: Fesseln

  De Kinner, dee unorig wäst sünd, hett he de Been tohop bunnen. Ridenbrügg is de ihrst Brügg achter Behnkenhagen, do hebben se bang! vör’t Späuken.
 • [4585] Gälknoeker: Streiche / bannen

  Wenn de Lüd' na Rostock führt sünd, dat is jo de negst weg öwern Swartenpost wäst, hett he de Lüd' fastmakt, hett se hollen laten. Is up ehren Wagen sitten gahn....
 • [4583] Gälknoeker: Streiche / bannen

  Wenn dor Wagens vörbiführt sünt, is he bik.* un achter up den Wagen sitten gahn, denn h.* se nich wider k.*, wat is dat 'ne Last wäst. bikamen...
 • [4579] Gälknoeker: Streiche / bannen

  So as Knochengeriff' is dat wäst, ganz gelbe Knochen hett he hatt. He hett väl Mitlident hatt mit Lüd'. Hett wider nicks as Unsinn makt, is jo 'ne Last wäst vör de Lüd....
 • [4578] Gälknoeker: Macht Kreuze

  Hier wahnten 'n poor ganz olle Lüd ut Behnkenhagen, Waack, ganz olle Lüd'. (Ik wier donmals 18/19 Johr) (nun 66). De oll Fru Waack säd eens to mi: Wenn Gälk.* noch...
 • [4576] Gälknoeker: Macht Kreuze

  (Ms:) -- Dat he Krüzen makt hätt, hett Vadder (= maritus) ok vertellt, öwer dat süll wo vör helpen. Dat 'n denn goot würd = Genese, wenn 'n dor up perrt. (Nicht dat 'n...
 • [4575] Gälknoeker: Macht Kreuze

  (Ms.: Kreuze ?) Ja, G.* hett Krüzen makt, -- (cur ?) dat de Lüd' em nicks dohn künnen. Gälknoeker
 • [4566] Gälknoeker: Streiche

  Wenn de Lüd mit de Köh leidt hebben, -- hett he de Köh wild makt. Se hebben furchtbore Angst hatt vor G.*. Gälknoeker
 • [4559] Gälknoeker: Streiche

  All so'n Ausbund hett he an'n Dag gäben.
 • [4558] Gälknoeker: Streiche

  G.* hett allerhand an'n Dag gäben. De Lüd hebben dull Angst vör em hatt. Gälknoeker
 • [4550] Gälknoeker: Angst

  Se h.* furchtbore Angst hatt vor G.*. hebben Gälknoeker
 • [4547] Gälknoeker: Angst

  De Kinner sünd nich vörbitokrigen wäst. Se hebben so väl Angst hatt vor G.*. Gälknoeker
 • [4542] Gälknoeker: Angst

  Is arg up wäst. Mudder Waacksch hett na Benkhg.* hürt. Wi säden: Wäschen, vertell uns doch 'n bäten von Gk.*. Wat sall ik jug vertellen von den Düwel, dee...
 • [4540] Gälknoeker: Angst

  Dahn hett he ehr nicks, se h.* keen Angst vor em hatt. hebben
 • [4536] Gälknoeker: Glaube / Unglaube

  Von Gälknoeker heff ik väl vertellen hüürt.