190 datasets found

Place of Narration: Tingerup ved Hvalsø

Filter Results
 • da.etk.JAT_06_0_01280

  En kone skulde dele 8 potter mælk i 2 lige store dele, men havde ikke andet at måle med end tre krukker; den ene rummede 3 potter, den anden 5 og den tredje 8 potter. Hvorledes...
 • da.etk.JAT_06_0_01279

  Da der var 4 porte i Kjøbenhavns volde, rejste en karl derind for at more sig, han gav en skilling for at komme ind ad porten og 1 skilling for at komme ud ad porten, og han...
 • da.etk.JAT_06_0_01236

  Det har rødder i jorden, ligesom Hans Anders's gård i Alsønderup. Chr. W.
 • da.etk.JAT_06_0_01086

  Løvetand kaldes også på Sjælland Fandens kjærnemælk eller mælkeurt; gjogeurter kaldes her i egnen og vist nok de fleste steder på Sjælland gøgsgrød, flt. gøgsgrødder; at læsse...
 • da.etk.JAT_06_0_00853

  Hvor meget er 10 til 2? 5, når hver af dem skal have lige meget. Chr. Weiss. Man tænker straks på 10 og 2 og svarer som regel 12.
 • da.etk.JAT_06_0_00342

  Skomager Frank i Soderup var egentlig en Kjøbenbenhavner, vilde han lade, han snakkede fornemt, og det var dog en lille fornøjelse i hans fattigdom. Skomageriet var det ikke så...
 • da.etk.JAT_06_0_00248

  Sagnene om jorbrand kan antages [at hidrøre fra, at man i gråvejr kan have set en eller anden bygning, stærkt belyst af solen, som fra en skybar plet har skinnet på den. Den 9....
 • da.etk.JAT_06_0_00197

  Sidst i tyverne og forst i trediverne var det en dårlig tid for bønderne. Ja, en enkelt var der, som havde penge. Hed det sig: “Han har fire snese dalere”, troede de, han havde...
 • da.etk.JAT_06_0_00175

  En karl fra Viborgegnen kom til at tjene en hestehandler, mod hvem han ofte var på rejse både i og udenfor riget. En gang kom han til Hamborg, som han fandt meget behag i, og...
 • da.etk.JAT_06_0_00133

  Anders Hansen var kommen hjem fra markedet med en ko, der så så sølle ud, at folk ikke kunde begribe, hvad han vilde med den. Gamle-Klavs. der tit havde spil med Anders,...
 • da.etk.JAT_06_0_00091

  En mand, der havde gjort noget, så han måtte give møde i retten, skulde her skrive sit navn. Han undskyldte sig med, at han ikke kunde skrive. “Kan De slet ikke skrive noget?”...
 • da.etk.JAT_06_0_00038

  En mand kjøbte skråtobak, og da han havde tygget det, tørrede ban de brugte skråer på kakkelovnen, men asken brugte konen til snus. Chr. Weiss.
 • da.etk.JAT_05_0_00200

  På en gård i Kalundborg-egnen boede i slutningen attende århundrede en gammel militær, major Påske. Han fik ord for at være en krækkelhas, der levede i idelig ufred med do...
 • da.etk.JAT_04_0_00160

  En kones forste mand var dod for et års tid siden, og nu skulde hun giftes igjen. Da hun var ved at skulle tage fra hjemmet til kirken, hvor vielsen med den nuværende mand...
 • da.etk.JAT_04_0_00069

  Ved gilder bliver spillemanden tit for tidlig kjed af at spille. “Lad os få en lille én endnu, spillemand”, siger én. “Hvad skal det være for én?” spørger han så gnavent. “Du...
 • da.etk.JAT_03_0_01726

  Der kan blive syv slags øl af én portion malt. 1. Øol. 2. Godt oøl. 3. Gildes-øøl. 4. Spindekonna-øøl. 5. Dagligt oøl. 6. Pjerri. 7. Verri. Bornholm. Chr. Weiss.
 • da.etk.JAT_03_0_01612

  Høvlspån i lyset frembringes af tælle, der er løbet ned på siden af lyset, fordi vægen ikke har kunnet opsuge al den smæltede tælle. Efterhånden som nu det øvrige lys brænder,...
 • da.etk.JAT_03_0_01608

  Når to strå kommer til at ligge i et regelmæssigt kors, skal man snart spørge lig. Chr. Weiss, Jørg. H.
 • da.etk.JAT_03_0_01578

  Når et ligfølge møder en gående mand, skal det næste lig fra den egn blive en mand, og omvendt. Chr. Weiss.
 • da.etk.JAT_03_0_01375

  Når gjøgen kukker på bar kvist, får vi et dårligt år. Chr. Weiss.