529 datasets found

Danish Keywords: skrive

Filter Results
 • da.etk.JAH_05_0_00548

  Hyldenborgerne rejste omkring med deres børn i vugger. Det var mest kvindfolk, der havde det navn. De hylte og skrylte, og deraf kommer vel navnet. Peder Skriver, Mors.
 • da.etk.DS_07_0_01576

  Over en patientes dør skrives ofte: Fieber blieb heraus, N. N. ist nicht zu hans. 1575—76. J. B.
 • da.etk.DS_06_0_00035

  Pastor D.'s frue i M. kunde se sin mand sidde ved skrivebordet hjemme i præstegården på samme tid, som hun vidste, at han var udrejst. O. Chr. B.
 • da.etk.JAT_01_0_00558

  Når Lukas begynder at skrive i almanakken, så får vi regn.
 • da.etk.DS_07_0_01740

  For jeddervol. Der skrives: Affa affala, affala menos. Anders Udsen, Norup.
 • da.etk.DS_05_0_00577

  På Vindum-Overgård har de i et værelse set 12 sidde omkring et bord og skrive, og den 13. sad der som præsident. De havde jo også gjort megen uret i deres skriverstue der. Men...
 • da.etk.DS_03_0_01758

  Limfjorden skal have gået tæt op til Fredsø på sydostkant og op til Tødsø ad Dragstrup fra vest. De har ankret Op til Fredsø. peder skriver, mors.
 • da.etk.DS_03_0_01661

  Søren Bødkers gård i Kvorning kaldes Skrivergården. 300 alen nord for gården i:gger en høj, der kaldes Tinghøj. Her holdtes i gamle dage ting, og når der var noget, der skulde...
 • da.etk.DS_02_F_00090

  Over hver hest skulde der skrives et marekors> for at maren ikke skulde ride den. A. H. Poulsen. Det er en otteoddet stjærne, skreven ud i ét træk.
 • da.etk.DS_01_0_00106

  På Vejerslev mark er nogle store lyngbakker, der kaldes Smedebjcerge. Der hortes i gamle tider ora natten, at der blev smedet i disse bakker. Mads Skriver.
 • da.etk.JAT_06_0_00855

  Kan du trække 88 fra 20 og få 22 til rest? Man skriver XX og 88 underneden. 8 fra X er 2, og 8 Tra X er 2
 • da.etk.JAT_06_0_00351

  En ung præst var bleven provst, og han skrev så på en af de forste rundskrivelser til præsterne i provstiet: “Til de mig undergivne præster”. Da skrivelsen kom til ham igjen,...
 • da.etk.JAT_06_0_00218

  Anders Skiivers får i Bubjærg kunde en gang ikke få lam. Så fik han en klog mand til at se på dem. Den kloge mand mente nok, at han skulde få råd for det. Men endelig oplyste...
 • da.etk.JAT_04_0_00330

  En mand plejede at give præsten en mortensgås. Så kom han en gang igjen med en gås, og præsten gik hen og skrev den ind i sin bog. Da siger manden: “Hvad er det, De skriver,...
 • da.etk.JAH_06_0_00128

  En dreng var så forkuet hjemme og fik altid skyld for hvad ondt der blev gjort. Så en dag kom han til kirke og kom ud at stå imellem de andre drenge, imens præsten hørte dem...
 • da.etk.JAH_06_0_00081

  En gammel kone her nede i Ersted, de kaldte hende Kragekonen, hun havde en bibel, som hun sagde var skreven i den tid, Vorherre og Sant. Peder vandrede på jorden. jens...
 • da.etk.JAH_06_0_00077

  Karen Sig i Mosebol i Strellev var en omgangslærers datter, og hun kunde endda ikke skrive, men andre af hendes søskende kunde dog skrive. Hun havde en broder, der var kræmmer...
 • da.etk.JAH_06_0_00069

  Der var kun to mænd i Torning sogn, der kunde skrive ved dette århundredes begyndelse. Ole Christensen lærte sin søn Christen Olesen at skrive et krumt C og et trindt O, og på...
 • da.etk.JAH_05_0_00245

  En karl fra Harte skulde til session; men aftenen før havde de sviret dygtig, og så lagde han sig til at sove oppe på kirkegården. Da de nu blev kaldt frem, siger en af de...
 • da.etk.JAH_03_0_00098

  I Bakgården ved Tæbring havde de ved 1750 én jærnkakkelovn, og det var den eneste, der den gang var i sognet. Yed et bryllup der i gården havde de ingen tallerkener, og det var...