1,017 datasets found

Place of Narration: No name

Filter Results
 • nl.verhalenbank.70089

  De nachtmerrie, daar was niet veul an te doen. Ik heb veul paarde gehad, die last hadde van de nachtmerrie. Maar daar was weinig an te doen.
 • nl.verhalenbank.35865

  'n Mijnwerker vastgezet Het is bekend dat vroeger in 't zg. Duvelgetske op de Geiteberg te Kerkrade (Chevremont) 't niet pluis moet zijn geweest; hoewel er de benaming 'n...
 • nl.verhalenbank.125754

  Dat hek ik m'n jonge jare ok wel gehoord. Een spook of weerwolf was onraakbaar. Maar met een zilver dubbeltje in 't geweer was tie wel te rake.
 • nl.verhalenbank.9524

  Aagt van EenrumAagt was gezond maar arm. Zij bezat niets op de wereld. En in Eenrum was dat iets bijzonders, want daar waren vroeger alle mensen rijk. Daarom mocht Aagt ook niet...
 • nl.verhalenbank.72556

  Kasteel Rosendael in het Gelderse dorp Rozendaal, dat een zware ronde toren heeft uit omstreeks 1350, was eens het vorstelijk verblijf van de graven, de latere hertogen van...
 • nl.verhalenbank.72548

  Twee reuzen hadden zich voorgenomen den Rijn te graven. Na honderd jaar gewerkt te hebben, zonder een woord te wisselen, brak de een het stilzwijgen en zei tot zijn makker:...
 • nl.verhalenbank.72547

  In den Jare onzes Heeren, als men schreef 878, en Karel, de Kale, keizer van Rome was, toen was er in het land beneden Keulen een groot veld of plein, onder het gebied van den...
 • nl.verhalenbank.72210

  De geruchten gaan in mijn familie dat mijn opa, de vader van mijn vader, zelfmoord heeft gepleegd door een kogel door zijn hoofd te schieten aan de keukentafel. En dat het...
 • nl.verhalenbank.70431

  As je op 't paardepad liep, dan kreeg je de wegescheet op je oog*.
 • nl.verhalenbank.70199

  Ties kon mooi vertellen. Het was eens weer op un avond en toen kwam bij ons te avondpraoten. Vrouwlui die kriegen dan uh een meerstel brandewien met rozienen, he. En de...
 • nl.verhalenbank.70198

  Toen wij zulke jochies waren, mocht’n we graeg nog eens even viss’n in de olde küle kool, waar olde Ties woonde. Maer hij wol ’t eigenlijk niet lieb maer hij leut het dan toch...
 • nl.verhalenbank.70137

  Ja, ‘k was ziek en uh had ik een ontsteking. En toen was ik naar dokter geweest en toen zei de dokter: “ja je moet geopereerd worden”. En ‘t was kort na een bevalling en ik was...
 • nl.verhalenbank.70020

  De ouwe Klarenbeek hierhene die kon ok strijke. As je een verrekte pols had of zo. En ok bij de beeste.
 • nl.verhalenbank.69992

  M’n moeder die kon d’r toch zo mooi van vertellen he. Zij zei altijd tegen ons: “kinders denk d’rom hoor, als je ’s avonds een keer wat laat uit Noek terug komt, dat je nooit...
 • nl.verhalenbank.69990

  Een ingezeten van Holwerd wandelde op zekeren morgen tamelijk vroeg buiten het dorp, toen hem een werkman in zondagsgewaad op zijde kwam. Deze vertelde: <>.Hij geloofde...
 • nl.verhalenbank.69821

  De glimvlieg, die bij dag fraai groen is met glimmenden weêrschijn en bij nacht lichtend, noemt men de wilde lantaarn. Een zwerm van deze lichtende diertjes kan men soms in de...
 • nl.verhalenbank.69819

  In het noordoosten van Schoterland, vooral in de omstreken van Jubbega, zijn moerasachtige heidevelden, waaruit nogal veel wilde lantaarnen opstijgen. Zij blijven meest boven de...
 • nl.verhalenbank.69304

  Op uile hadde ze het niet erg.
 • nl.verhalenbank.60761

  Derde Afdeling, Historische overleveringen. II. De DollardHonderden van jaren geleden strekten zich groene weiden en gele korenakkers uit, waar nu het blauwe water van de...
 • nl.verhalenbank.57759

  Eene moedige dienstmeid.Voor vele jaren woonde er bij een dorpspredikant eene dienstmeid, die zoowel om hare deugd als door haar uiterlijk bij de jongelingschap in den omtrek...