4,836 datasets found
Narrator Gender: v
In Amerika zijn nog steeds van die orthodox protestantse gemeenschappen, waarvan de voorouders uit Nederland afkomstig zijn. Daar wordt de Nederlandse taal nog steeds in ere gehouden, alhoewel dat nu sterk begint af te nemen. De Bijbel die er gelezen wordt, is in het Nederlands. De ouderen in die gemeenschappen vertellen regelmatig eenzelfde verhaal over...
nl.verhalenbank.9652
Twa pearkes út Aldegea gongen ris nei Hinke Kaert ta to Nijebrêge. Hinke koe de takomst foarspelle. It wienen boeredochters, de fammen en ik tsjinne by de âlden fan de iene. Ik sliepte nachts ek by dy faem. Hja fortroude my altyd alles ta. Doe 't se by Hinke Kaert west wie fortelde se my har wederfaren. Hinke hie sein: Dêrstû mei trouste, dy moat ûnder...
nl.verhalenbank.9650
Imke de Jong wie in gûchelder, mar hy koe ek tsjoene. To Ljouwert hat er yn 'e gefangenis sitten. Mar de tuchthúsdoarren gongen samar foar him iepen. Der wie suver neat mei him to bigjinnen. Se ha him to Ljouwert op fjouwer plakken tagelyk ta de stêd út gean sjoen.
nl.verhalenbank.9649
In een ander verhaal, uit Prinsenhage afkomstig, spookte het op de plek, waar iemand zelfmoord had gepleegd. Bij nader onderzoek vond men daar een doode rat. Men heeft die verwijderd en het spoken is opgehouden. (C. Bakker: `Geesten- en heksengeloof in Noord-Holland boven het IJ', in: De Gids 1922, p.86)
nl.verhalenbank.9375
Lucas XXIII:31. Toen Jezus aan het kruis hing, zwegen alle vogelen, alleen de zwaluw niet. Toen sprak Jezus: "Want indien zij die doen..." enzovoort. Daarom mag de zwaluw niet in 't groen nestelen, maar bouwt zijn nest onder bruggen, poorten enzovoort, enzovoort. (vrouw Houtman)
nl.verhalenbank.9281
Ergens was een kind bekold enzovoort, enzovoort. Die vader gaf zijn kussen aan het kind. Dat sliep daarop rustig. Hij nam het kussen van het kind, maar kon twee nachten niet slapen, terwijl zijn vrouw, die naast hem sliep, telkens wakker schrikte, en dan was het alsof er met nagels langs haar gezicht gekrabd werd. Alles verbrand. Patiënt beter. (Vrouw...
nl.verhalenbank.9259
Vrouw Houtman vertelde het verhaal van `Hier is de tijd, daar is de man' aldus. Dominee had er zoo vaak van gehoord, dat hij toen het sterk ijs was zich eens wilde overtuigen. Hij liep er heen, hoorde het, maar op eens kwam er een geul in het ijs, waardoor hij wegzakte en verdronk.
nl.verhalenbank.9106
Een man had zich opgehangen en werd in ongewijden grond begraven. In een vijver dicht bij het nonnengebouw begon het 's avonds te spoken. Verdachte geluiden werden gehoord. Niemand durfde er heen. De nonnetjes waagden zich niet buitenshuis. Drie veldwachters moesten ten laatste de wacht houden. Ze waren gewapend met geladen revolvers, maar zagen niets....
nl.verhalenbank.9033
Een vrouw liep met een boer 's avonds langs den weg. Zij moesten een huis voorbij waar volgens velen een tooverheks woonde. De boer zag voor de deur van de zoogenaamde heks iets zitten - een kat - en zei: "Nou zal ik eens zien of ze tooveren kan." Hij ging er heen en schopte tegen de kat. Maar owee, de kat bleef aan het been van de boer hangen, en beiden...
nl.verhalenbank.9032
Mevrouw Schoemaker en haar broer, geboortig uit Brouwershaven, herinnerden zich het volgende verhaal uit hun jeugd, betreffende het onder zee verzinken van Westen Schouwen. Een visscher uit Westen Schouwen had een wijfje van een zeemeermin gevangen en gedood. Een poos later kwam het mannetje boven water en zei: "Westen Schouwen, Het zal je...
nl.verhalenbank.9020
De bende van Pier Zuudof De zôôgenêêmde bende van Pier Zuudof bestieng uut ’n man of zevene: Pier Zuudof, Koa Zuudof (die à lêêter etrouwd ewist eit mie Kees Traas), Klaas Westdurp, Joane Westdurp, z’n zuster (die à lêêter trouwden mie Sjef van Waardenburg en zôôdoende de grokkemoeder wier van de vrouwe van Karel Vermeulen), dan nog Merien Traas, ’n...
nl.verhalenbank.8886
Een bultenaar op het ijs: dooi
nl.verhalenbank.72910
As de vrouwe koppele dan krijg je regen. As de padden kruipen: regen.
nl.verhalenbank.72909
Die met den helm gebore zijn, wiste alles vooruit
nl.verhalenbank.72908
Er was een man hier, die dronk veel. Die was door de duivel bezeten, werd gezegd.
nl.verhalenbank.72907
Een buurvrouw, die kon ok tovere. Ze haalde de kendere altijd an. Ze gaf de kendere een kusje. Op unne keer gaf ze weer een kend een kusje. En da kiend had 'n hele rooie koon met een puist d'r op.
nl.verhalenbank.72906
Da was unne heks uit Brakel, die kwam in Woerekorn. Ze moest hekse, ze moest iets doen. Toen kon ze 't op de mense niet doen, toen ging ze naar de Wal. Daar is een hele plek gras dood geworre. Ze ware d'r ontzettend huiverig van.
nl.verhalenbank.72905
In dezelfde straat, waar wij woonde, da was een kend, da kreeg van unne vrouw een appel. Maar da was een toverheks. ,,Niet opete!" zei de moeder. Die heb de appel op de kast gezet. Toen kwam er een korenaar uit groeie.
nl.verhalenbank.72904
Da heb ik ok van opoe en opa. Iedere maand kwam d'r een kar met een paard. De peerde woue niet vooruit. Die man op de bok slaan en slaan. Maar nie vooruit. Ginneken stond op de hoek!
nl.verhalenbank.72903
Da was hier een toverheks, Ginneken de Hit, die kwam uit Brakel. Da hebben opoe en opa zo vaak verteld. D'r was een kend betoverd. 't Kon niet betere. Ze woue die heks vange, maar da ging nie. Toen is da kend gestorve. Het kusse was vol me roze.
nl.verhalenbank.72902