26,867 datasets found
In onvoorstelbare moeilijkheden, maar zonder ook maar een moment te versagen heeft dit groepje diep overtuigde gereformeerden de grondslag gelegd voor een van de bloeiendste steden van Noord-Amerika, met als een parel in het midden van de stad het befaamde Calvin-college, genoemd naar Calvijn. En de reden waarom de stichters en hun nakomelingen hun...
nl.verhalenbank.9764
In Amerika zijn nog steeds van die orthodox protestantse gemeenschappen, waarvan de voorouders uit Nederland afkomstig zijn. Daar wordt de Nederlandse taal nog steeds in ere gehouden, alhoewel dat nu sterk begint af te nemen. De Bijbel die er gelezen wordt, is in het Nederlands. De ouderen in die gemeenschappen vertellen regelmatig eenzelfde verhaal over...
nl.verhalenbank.9652
Twa pearkes út Aldegea gongen ris nei Hinke Kaert ta to Nijebrêge. Hinke koe de takomst foarspelle. It wienen boeredochters, de fammen en ik tsjinne by de âlden fan de iene. Ik sliepte nachts ek by dy faem. Hja fortroude my altyd alles ta. Doe 't se by Hinke Kaert west wie fortelde se my har wederfaren. Hinke hie sein: Dêrstû mei trouste, dy moat ûnder...
nl.verhalenbank.9650
Imke de Jong wie in gûchelder, mar hy koe ek tsjoene. To Ljouwert hat er yn 'e gefangenis sitten. Mar de tuchthúsdoarren gongen samar foar him iepen. Der wie suver neat mei him to bigjinnen. Se ha him to Ljouwert op fjouwer plakken tagelyk ta de stêd út gean sjoen.
nl.verhalenbank.9649
DRIE TANDEN IN HET RIET Als je goed kijkt naar het riet, dat in de sloten groeit, dan zul je zien dat er in ieder blaadje drie tanden staan: er is geen enkel blaadje of die drie tanden staan erin. Dat is nog uit de tijd dat Onze Lieve Heer moest vluchten naar Egypte. Onze Lieve Vrouw en ons lief Heertje zaten op een ezel, en die ezel had erge honger. En...
nl.verhalenbank.9631
HOE DE NAAM JACOB ONTSTOND De mensen hadden nog geen voornamen en toen besloot men die aan hen te geven. Op elk dorp was er op een middag naamsuitdeling en ieder verdrong zich bij het gemeentehuis, want een ieder wou graag een mooie naam hebben. De een werd Piet, de ander Jan, de derde Klaas geheten en zo ging het maar door. Een klein mannetje achteraan...
nl.verhalenbank.9622
VAN DE SMID EN DE KABOUTERMANNETJES Er was eens een jonge smid die goed werkte, maar toch nooit zoveel kon overhouden, dat hij trouwen kon. Zijn meisje woonde nogal ver van het dorp af in een van de gehuchten en 's avonds ging hij haar vaak bezoeken. Op een avond dat het nogal laat geworden was, haastte hij zich naar huis langs een binnenweggetje. Ergens...
nl.verhalenbank.9621
WAAROM FEBRUARI MAAR ACHTENTWINTIG DAGEN TELT Toen de wereld pas geschapen was en de maanden nog jong waren, legden ze graag met elkaar een kaartje. Vooral Februari hield veel van kaarten, maar hij was zo ongelukkig in het spel, dat hij altijd verloor. Op zekere dag bemerkte hij, dat hij alles verloren had, maar nog éénmaal wilde hij het wagen; hij hoopte...
nl.verhalenbank.9604
Het dodenappèl Achter de dijk woonde een visser met zijn dochter. Hij viste niet op zee, maar in de binnenwateren. De vangst was nooit groot. Op een avond was hij nog laat bezig zijn boot voor de volgende dag in orde te maken. Opeens stond er een man naast hem in een lange, grijze jas. Hij vroeg of de visser voor hem die nacht over zee een vracht wilde...
nl.verhalenbank.9559
De verwende kabouter Een molenaar ging op een avond slapen, terwijl in de molen drie zakken koren stonden en een paar boterhammen lagen, die hij niet op kon. Toen hij de volgende morgen op zijn werk kwam, was het koren gemalen en waren de boterhammen verdwenen. Daar keek hij van op. Hij kon niet bedenken wie het had gedaan. De volgende avond liet hij weer...
nl.verhalenbank.9558
De basiliscus van Utrecht In de kelder onder een Utrechtse herberg leefde een gedrochtelijk monster, dat door een slang uit het ei van een zwarte haan was uitgebroed. De wetenschappelijke naam van deze slangdraak was basiliscus. Omdat hij alleen nog voortleeft in volksverhalen en zich al eeuwenlang nergens meer heeft vertoond, neemt men aan dat deze...
nl.verhalenbank.9557
Getrouwd met een heks Een boer kreeg een zoon. Het kind was bij de geboorte goed gezond, maar na een paar dagen scheen het weg te kwijnen. Het huilde soms aan een stuk door. De misère begon om vijf uur 's morgens als de knecht op de boerderij kwam om te dorsen, en duurde tot zeven uur 's avonds als hij terugging naar huis. Het kind heette Fokke; de...
nl.verhalenbank.9556
Het Vrouwenzand De inwoners van Stavoren waren zo rijk geworden, dat ze niet wisten wat ze met hun geld moesten doen. Om de Hollanders te ergeren, die hun voorspoed met lede ogen aanzagen, lieten zij de trapleuningen en deuren in hun huizen met goud beslaan. Ze maakten het zo bont, dat het hele land erover sprak; ze stelden zelfs hun eigen wetten vast en...
nl.verhalenbank.9555
De nachtmerrie Twee paardenknechten sliepen samen in een bed boven de stal. De ene was een zware knaap die elke dag toenam in gewicht, de ander was zo dun als een lat en vermagerde zienderogen. Daar kon de dikke met zijn pet niet bij, en op een keer vroeg hij: "Hoe komt het toch dat jij steeds magerder wordt?" "Daar kan ik niks aan doen," zei de magere....
nl.verhalenbank.9554
De ongelovige schoenmaker In Franeker woonde een schoenmaker, die er prat op ging dat hij voor de duivel en zijn ouwe moer niet bang was. Een paar studenten besloten hem eens op de proef te stellen. Ze sloten een weddenschap dat hij een nacht in de kerk zou doorbrengen naast een doodkist, waarin een lijk lag. De heren lieten hem 's avonds om elf uur in de...
nl.verhalenbank.9553
De duivel van Aalst Een jonge soldaat was op weg naar Aalst, toen hij zag hoe een vrouw door struikrovers werd overvallen. Hij schoot haar te hulp en wist haar na een hevig gevecht te ontzetten. Daarna bracht hij de vrouw naar de stad en nam zijn intrek in de herberg tegenover het Begijnhof. Daar merkte hij pas dat zijn kleren doordrenkt waren met bloed....
nl.verhalenbank.9552
Gods weer, goed weer Hij was een echt heertje, keurig gekleed, netjes geschoren, en vergat nooit zijn hoed. Hij kookte zijn eigen potje, liet niemand op zijn geld wachten, en maakte met iedereen in Venlo een praatje over het weer. Maar wat men ook over het weer zei: "Het houdt op met zachtjes regenen", "Zo'n zonnetje schijnt maar even", "Het waait niet,...
nl.verhalenbank.9551
De duivel op vrijersvoeten De waard van een herberg in de Friese Wouden had een beeldschone dochter. Aan klandizie leed hij dan ook geen gebrek. Elke avond verdrongen de jonge kerels uit de buurt zich om de tap. Er waren er genoeg die een oogje op haar hadden en daar geen geheim van maakten. Maar als er een te aanhalig werd, zei ze: "Ik trouw met de...
nl.verhalenbank.9550
Brammertshoop en Ellertsveld Brammert en Ellert waren twee reuzen, die vroeger de hei tussen Schoonloo en Zweeloo onveilig maakten. Zij hadden touwen met belletjes over het veld gespannen, zodat ze altijd wisten of er een reiziger in aantocht was. Zo hadden ze al menigeen uitgekleed. Brammert en Ellert roofden echter niet om het geld. Zij wilden de...
nl.verhalenbank.9549
Het witte wijf van Montferland In de bossen bij Montferland huizen witte wijven, die geen mens kwaad doen als ze met rust worden gelaten. Iemand uit Beek, die 's avonds op weg was naar huis, vroeg met zijn dronken kop aan zo'n wijf of ze met hem wou dansen. Ze bleef de hele nacht met hem doordansen. De man wou er steeds een eind aan maken, maar dat lukte...
nl.verhalenbank.9546