2,401 datasets found
Dutch Keywords: duivel
Ook n keer op Muzzelknoal bie “Pots-tolhek” (= een klapbrug, nu afgebroken). Hai kwam door langs mit zien neef. Mien voar har hom al woarschouwd, dat de oale knecht hier tou huil. Neef wol hom wel es zain, moar voader zee, dat hai door nait noar verlangen mos. Zai harn ain hond bie zik. Inains was de hond baange worn; hai was de kerels tussen de bainen...
nl.verhalenbank.45785
Mien voader het duvel meer den ain moal zain. In Muzzel luip hai es n moal en toun kwam de oale knecht naost hom loopn. Hai was zo groot as n reus en zee niks. Dat dut hai trouwens nooit. Duvel luip moar noast hom en verdween loater in n gruinkaamp. Tweimoal het e t beleefd op t zulfde stee.
nl.verhalenbank.45784
I. De duivel 1. Zijn U verhalen bekend over mensen, die de duivel gezien hebben of omgang met hem hebben gehad (met hem gedanst hebben, met hem kaart hebben gespeeld), of kent U andere verhalen, waarin de duivel een rol speelt? Gelieve elk verhaal te noteren op een afzonderlijk blad papier en in elk verhaal duidelijk aan te duiden hoe de duivel...
nl.verhalenbank.127346
Alleen dieren kunnen de duivel zien, zij staan dichter bij God.
nl.verhalenbank.45750
31b. Hoe spreekt men over de duivel (denk aan taboenamen als De Boze, Joosje, Joost, het Kwaad etc.)? De duvel
nl.verhalenbank.45637
De duvelbanders, dy't rieplachte waerden wienen Wopke fan Kûkherne en Úlke duvelbander (van der Wal), dy't oan 't Wyldpaed wenne en dêr in smarchwinkeltsje hie en branjehandel.
nl.verhalenbank.20018
Alde Sikke Helder kom wol us by Ruerd van der Veen to jounpraten. Wylst Sikke dêr siet, waerd der soms op 'e doar kloppe. Dan sei Ruerd: "Ik mat der even út." Dan wie der ien, dy joech him sa'n wân op 'e bealch, dat hy raesde it út. Sikke het him wol kjirmjen heard. Dat wie de duvel, dy't dan mei him ôfrekkene.
nl.verhalenbank.17383
Der is ek us ien smiten woarn op 'e Wâl, dy kom wer oerein en roan sa hurd nei hûs ta, dat hy is troch de tichte doar yn 'e gong kaem.
nl.verhalenbank.17083
Us mem sei altyd: Bargen binne fan 'e kweade, it binne Satansbeesten.
nl.verhalenbank.16080
I. De duivel 1. Zijn U verhalen bekend over mensen, die de duivel gezien hebben of omgang met hem hebben gehad (met hem gedanst hebben, met hem kaart hebben gespeeld), of kent U andere verhalen, waarin de duivel een rol speelt? Gelieve elk verhaal te noteren op een afzonderlijk blad papier en in elk verhaal duidelijk aan te duiden hoe de duivel...
nl.verhalenbank.14751
I. De duivel 1. Zijn U verhalen bekend over mensen, die de duivel gezien hebben of omgang met hem hebben gehad (met hem gedanst hebben, met hem kaart hebben gespeeld), of kent U andere verhalen, waarin de duivel een rol speelt? Gelieve elk verhaal te noteren op een afzonderlijk blad papier en in elk verhaal duidelijk aan te duiden hoe de duivel...
nl.verhalenbank.127427
I. De duivel 1. Zijn U verhalen bekend over mensen, die de duivel gezien hebben of omgang met hem hebben gehad (met hem gedanst hebben, met hem kaart hebben gespeeld), of kent U andere verhalen, waarin de duivel een rol speelt? Gelieve elk verhaal te noteren op een afzonderlijk blad papier en in elk verhaal duidelijk aan te duiden hoe de duivel...
nl.verhalenbank.127327
Als men 's morgens bij het opstaan terstond zingt of fluit, zal men in den loop van den dag slecht gehumeurd zijn, en wie 's avonds in zijn bed ligt te fluiten, heeft kans dat de duivel bij hem komt.
nl.verhalenbank.69885
In verschillende streken kan men ook hooren vertellen, hoe de duivel soms uitspattende zondaren of erge spotters door zijne plagerijen of eene ongewenschte ontmoeting met hem tot bekeering kan brengen en doen veranderen in ware geloovigen, die dan de ingetogenheid zelve worden. Op die manier werkt de satan eigenlijk zichzelf tegen, maar zulk eene...
nl.verhalenbank.69243
Als ze niet wisten hoe een brand was ontstaan: "De duvel zal 't wel in brand gestoken hebben!"
nl.verhalenbank.50608
Mien voader hef mie verteld, dat e es n keer mit aine bie nacht aan t streupn was mit n oal jachtgeweer. Dou zagn ze achter n boom ain grode hond stoan. “Duurst dr langs?” zee mien voar. “Ik nich”, zee d ander, “man ik duur dai hond wol dood schaitn.” Hai luip veurzichtig op de hond of en wol aanlegn. Man dou hai dichte bie de boom was, was de haile hond...
nl.verhalenbank.45796
Kwam op n ander keer n koetse van Onstwedde. Stun n kerel aan t kaande van de weg te wachten. Zai vruigen hom of e mit wol. Dat kon ja. Kerel springt op koetse en toun was t gemier aan de gang. Peerd kon hoast nait meer veuroet komen en kerel zee niks. Dat was dudelk genog. t Was de zwaarde weer. In t leste hebben ze hom op de opstabbe van t koetse kreegn...
nl.verhalenbank.45786
Veurloopn. Dei bestoan. Het is zulfs zo, dat er bieveurbeeld van ain dode altied n veurloop is. As ik, zeg moar, mörn oet tied kom, dan is door zo’n veurloop van west. Het misschien n woagn bie mie veur t hoes stoan of dr binnen mensn weg komen. Nou is t in de maiste gevaln zo, dat gain mens dat zain het; doorom is dr nait over proat. As dr touvallig ain...
nl.verhalenbank.45717
54b. Kent u meer verhalen die verbonden zijn met specifieke of karakteristieke personen of plaatsen? Hendrik Jan Brunink, schuur met duvel De Rusken, meerdere verhalen Markvluwer uit Balderhaar
nl.verhalenbank.45676
Wordt (werd) het kaartspel gezien als het 'Duivels prentenboek'? Wat wordt (werd) nog meer als duivels gezien? Zijn hier verhalen over? Het schaakspel, geen Groninger kunnen ontdekken.
nl.verhalenbank.45527