26,868 datasets found
Twa pearkes út Aldegea gongen ris nei Hinke Kaert ta to Nijebrêge. Hinke koe de takomst foarspelle. It wienen boeredochters, de fammen en ik tsjinne by de âlden fan de iene. Ik sliepte nachts ek by dy faem. Hja fortroude my altyd alles ta. Doe 't se by Hinke Kaert west wie fortelde se my har wederfaren. Hinke hie sein: Dêrstû mei trouste, dy moat ûnder...
nl.verhalenbank.9650
Imke de Jong wie in gûchelder, mar hy koe ek tsjoene. To Ljouwert hat er yn 'e gefangenis sitten. Mar de tuchthúsdoarren gongen samar foar him iepen. Der wie suver neat mei him to bigjinnen. Se ha him to Ljouwert op fjouwer plakken tagelyk ta de stêd út gean sjoen.
nl.verhalenbank.9649
Diezelfde ondervinding had een Broeker-vrouw, afkomstig van Nunspeet. Toen zij, als kind, van een heks suikeren ballen had gekregen, zette haar vader die in een pannetje op de kast. Ook die waren den volgenden dag in padden veranderd.
nl.verhalenbank.9408
Bij Kees de Waart spookte het ook, ook nag toe ie al in de nieuwe plaats weunde. In z'n voorkamer kon ie nooit komme, want as ie er met een licht ingong, den kon je zeker weze dat het uit ebléze wier. Ook werden daar allerlei geluiden gehoord.
nl.verhalenbank.9270
Op Zuiderwoude staat een huis (waar nou Symen Knip in woont): dat noemde ze het steene huis. In dat huis deer was een kassie, en as het nou twaalf uren wier 's nachts, dan gong dat kassie van zelf open. Op een goeje keer zee het dochtertje, zoo'n opgeschoten meidje: "O, deer heb je Lord de Kappestijfster weer." Op iens kreeg ze een klap om er kop dat er...
nl.verhalenbank.9269
Op Urk was een kind van twee-en-half jaar zoek. De moeder liep wanhopig het eiland rond, maar kon het nergens vinden. Diep bedroefd keerde ze naar haar woning terug. Tot haar verwondering zat het kind bij de tafel. "Waar ben je al die tijd geweest, lieffie?" "In de stoof, moeder." Je begrijp dat de moeder schrok. "Maar kind, hoe kwam je daar in? Je bent...
nl.verhalenbank.9211
Willem van der Hoek verstong de zwarte kunst. Hai gong ers nee Purmerend, en toe kwam er een boer an en die vroeg ie of ie mee raie mocht. De boer gaf niks geen asem terug. Toe wier Willem kwaad, want die boer was heelemaal leeg, dus kon ie hem best hewwe. "Ik zel eerder te Purmerend weze as jij," zeidie, aars niks. Een poos later stong de boer stil, dan...
nl.verhalenbank.9038
An de Zunderdorper Gouw danste 's avonds zeven katte poot in poot. Deer spookte het, moet je wete. Nou gong iemand na Zunderdorp en most van heurlui mee danse. "Dat wil ik wel," zeidie. Dus hij gaf erlui een hand. "God, God," zei die, "wat heb jelui kouwe hande." Vort ware ze, omdat ie God gezeid had. Toe zag ie dat ze om een zilvere beker danste. Hij heb...
nl.verhalenbank.9013
Ouwe Kees Gras, nee, die heb je natuurlijk niet ekend, maar die heb ook ers schipbreuk geleje. Die zei altijd: "Ik ben niet licht geloovig, maar dat heb ik zelf beleefd. We kwame in een vreemd land. We zagge een woud zoo prachtig, dat het leek wel een paradijs, dus we woue er graag ers kijke. Wij erheen, maar hoe we liepe, we kwame niet verder vooruit....
nl.verhalenbank.9012
De bende van Pier Zuudof De zôôgenêêmde bende van Pier Zuudof bestieng uut ’n man of zevene: Pier Zuudof, Koa Zuudof (die à lêêter etrouwd ewist eit mie Kees Traas), Klaas Westdurp, Joane Westdurp, z’n zuster (die à lêêter trouwden mie Sjef van Waardenburg en zôôdoende de grokkemoeder wier van de vrouwe van Karel Vermeulen), dan nog Merien Traas, ’n...
nl.verhalenbank.8886
G. Holleman liep langs een huis en keek telkens naar de goot en naar boven. Den volgenden dag viel de schilder die te werk was van de leer af.
nl.verhalenbank.8636
D'r ware mense, die lagge betoverd op bed. Dan moest dat op 't vuur, d'r moest iets verbrand worde. Dan kwam de duvelbander, die ging bidde. Onderwijl vertrok die boze geest.
nl.verhalenbank.72924
[Met de helm geboren:] Waren kogelvrij. Die hoefden in oorlog of revolutie geen bang te hebben. En ze hadden een waarzeggende geest. Ik heb wel is hore vertellen, dat een jonge ongelukkig was. Want hij was met den helm geboren. En de baakster had de helm op de verkeerde plaats begraven. "Nou is die jonge z'n leve lang ongelukkig", werd d'r gezegd.
nl.verhalenbank.72922
As de vrouwe koppele dan krijg je regen. As de padden kruipen: regen.
nl.verhalenbank.72909
Er was een man hier, die dronk veel. Die was door de duivel bezeten, werd gezegd.
nl.verhalenbank.72907
Da heb ik ok van opoe en opa. Iedere maand kwam d'r een kar met een paard. De peerde woue niet vooruit. Die man op de bok slaan en slaan. Maar nie vooruit. Ginneken stond op de hoek!
nl.verhalenbank.72903
Da was hier een toverheks, Ginneken de Hit, die kwam uit Brakel. Da hebben opoe en opa zo vaak verteld. D'r was een kend betoverd. 't Kon niet betere. Ze woue die heks vange, maar da ging nie. Toen is da kend gestorve. Het kusse was vol me roze.
nl.verhalenbank.72902
D'r was een kind, da was altijd bij een andere man en vrouw. Maar dat kind was van een ander. Maar toen werd het door de moeder teruggehaold, die zei: ,,Ik zal 't eerst maar efkes in bed stoppe". Maar dat kind wou niet meer groeie. Toen werd 't kusse opegemaakt, een krans d'r in. Maar toen dat kind terugging naar die andere man en vrouw, toen groeide 't wel.
nl.verhalenbank.72897
Dat is hier ok wel voorgekomme, dat d'r hier een ouwe vrouw was, die wier als heks beschouwd. Dan ware d'r een partijtjie jonges, nou die liepe dat huisje mis. Die jonges die vloge weg. Want hekse wiere als gevaarlijk beschouwd.
nl.verhalenbank.72895
[Dwaallichten:] Dat ware lichies, die in de verte danste.
nl.verhalenbank.72892