21,675 datasets found

Filter Results
 • jah_01_0_00265

  Kvægpesten kom drivende i luften akkurat ligesom en tåge. Hvor den tåge kom over, dode kreaturerne næsten helt ud. Osten gården har vi et par alen nede i jorden fundet mange...
 • jah_01_0_00264

  Jes Outsen i Risjarup fortæller, at en dag han gik til Brumle, da så han noget som et stort spindelvæv ellerr forklæde af bla farve komme flyvende fra Brande og fare ned i Nis...
 • jah_01_0_00263

  Den sommer, te fæsygenen var her, da var der sådan varme og tanning. te alting døde hen, og alt græsset svejtest, og søen (Mos sø) var overtrukken med et grønt lag, formedelst...
 • jah_01_0_00262

  Der var kvægsyge her. Der var sådan sær stank i luften; en mand sagde, at det var fjorden, der skad over. Kreaturerne stritt som fluer, og de stank, forend de blev rigtig...
 • jah_01_0_00261

  Der har været kvægpest her to gange. Norden for Vejle Dal var der ingen pest, og sà skulde der jo passes på, at den ikke kom derover, og der blev sendt soldater derud for at...
 • jah_01_0_00260

  Der har været kvægpest her tre gange. Æ høvder var da lige sà dyre som æ garde. Peder Kristensen. Rottesgàrd.
 • jah_01_0_00259

  I den store kvægsyge døde alle staldstude på Kjeldgård, og de blev kastede ned i en stor kule uden for gården, hvor haven senere blev anlagt. Træerne star ualmindelig frodig,...
 • jah_01_0_00258

  I en af byerne her i sognet mistede de alle deres køer i fæsygenen, og siden fik de to et andet sted fra at begynde med. De havde jo den skik at drive alle byens hoveder sammen...
 • jah_01_0_00257

  Min oldefader kunde huske, der var kvægpest, og mændene gik sammen og holdt bøn til Vorherre for den. Men der gik jo grov mange kreaturer til. Der har været en lille høj på vor...
 • jah_01_0_00256

  Her var også kvægpest. I Krogen, en gård her i Gjern, blev der kun en nyfødt kalv tilbage. Fækulen var lidt længere sydvestlig. Jens Kovdal, Gjern.
 • jah_01_0_00255

  Her ud imod Babenshus og Odensevejen, vesten for Trunderup, går Rakkerkjæret, der, når man kommer fra byen, ligger til højre og var brugt til at kaste de køer i, som døde af...
 • jah_01_0_00254

  Ovenfor Visborggård, et stykke osten for, er et sted, hvor 300 stude blev begravede, som dode af kvægpesten. De har ikke turdet røre ved stedet for ej at få pest igjen. Godt de...
 • jah_01_0_00253

  Der var fækule næsten ved hver by, og der var også en i Linde Østerhede. Det første de handlede med ben, da lå de og grav op i de her fækuler. Tvede mølle.
 • jah_01_0_00252

  Den bakkerække, der nu kaldes Rødhus Remmer, kaldtes forhen Helmisbjærgene, og der har de fundet mange helraisben, så der er vel i pestens tid bleven begravet en hel del heste....
 • jah_01_0_00251

  Da kvægsygen grasserede her i egnen, blev kræet alt sammen begravet i Tofthøj, det er lidt før man kommer til byen. Der er en rund lavning kjendt der endnu. Her i Gadbjærg by...
 • jah_01_0_00250

  De lavede fækuler, som de døde kreaturer blev smidt ned i. Der skal have været en ovenfor Haslum i Limgravene. Der var også en i Ølst i Det røde krat. Der havde så ræve og...
 • jah_01_0_00249

  Min moder fortalte, at henne på Stallerupgærd i Harte blev alle kreaturerne slåede ned i kvægpesten. Der blev gravet en kule, og så blev de alle trukne hen til kulen, der på...
 • jah_01_0_00248

  På Stangerum hede i Dalbyovre er en fækule fra den tid, da det meste af fæet døde. Det var en forfærdelig stor kule, en lavning af størrelse som vor gårdsplads, og jorden var...
 • jah_01_0_00247

  I Dalbyovre sogns hede er der en temmelig stor tragtformig fordybning i jorden, hvor der altid vogser frodigt græs, den nævnes Fægraven. Om den horte jeg i mine barneåren gang...
 • jah_01_0_00246

  Der boede en præst i Skjoldborg, der hed Stege, og da han nu havde avling og besætning, men ikke var ret kyndig i det, lod han sin avlskarl sta for driften af garden. Så kommer...