278 results
Hr. mag. Niels Catholm i Lyngby blev bragt af dage af nogle skarns folk (anden steds siges troldfolk) og døde ved Fævejle. Efter hans død kaldte menige sognemænd den forhen fortrykte Rasmus Olsen igjen. Lyngby liber daticns.
Fra Vind kirke. "I morgen kommer Find,0 fader din, med menneskeblod at drikke." Han siger til trolden: "À, Find, slå mig den sten lidt længere ind." Så slår han til stenen, at der bliver en revne. Den er bag ved alteret og kan aldrig dækkes eller kalkes efter. skibelund.
da.etk.DS_03_0_00959
Kyllingehøneno er en stor sten, der ligger ovenpå flere mindre sten syd for Åkirkeby. Den gang kirken var bleven bygget, var en trold ovre i Sverige vred over det. Tog stenen i sit strømpebånd og slyngede derover. j. west, voldby. Den har faet sit navn, fordi den ligger ovenpå flere smæ sten.
da.etk.DS_03_0_00295
Råbjærg høj er tagen herude på Kloster hede i æ Sætte. A har også hørt, at det var en troldkvinde, der tog jorden i sit forklæde, for hun vilde dæmme op for Ottesund. mads pedersen surkjær, cudum.
da.etk.DS_03_0_00250
Maglesten o og den ene bortsprængte Tippelsten (Ljungby) er kastede efter Ahus kirkes spir af en troldkvinde, der stod på Ryssbjærget i Blekinge. john johnsson, kbh. Optegnet i Legeved.
da.etk.DS_03_0_00198
Den trold, der står indhugget på Holsted kirkes korgavl, kaldes Bjøvlund trold og har boet ude på Bjøvhind hede. n. j. termansen.
da.etk.DS_03_0_00113
En stor troldpige var ude at spasere. Så kom hun forbi en befordring. Det var en mand, der kjørte og plovede. Hun tog det i hendes forklæde og bar det hjem til hendes søskende. De tog i det og sagde: "Nej, sikke noget bitte noget, det kan formelig røre sig!" jakob vammen, jebjærg.
Hr. Linde, præsten i Vildbjærg, var en aften kjørt vild. Da" ser præsten noget lys, og så spørger han karlen, hvad det var. Så siger en pige, der var oppe at kjore med, te det var lygtemanden. «Lygtemanden, hvad vil det sige?» — «Det vil ikke sige andet end en kompi af Fanden.» Så gav præsten et negger med hans hoved, og „så kjørte de videre. Anders...
da.etk.DS_02_J_00034
Jager man efter lygtemanden, kommer han hen til én. Man må da passe at tage en kniv eller andet jærn op af lommen, for ellers springer den op på én. Nik. Chr.
da.etk.DS_02_J_00006
En anden kone havde også fået en skifting, men en dag lod hun bagerovnen gjøre rigtig varm og satte uugen på brodskåden, men som hun var lige ved ovnsmundingen, kom en troldkone lobeude o. s. v. L. C. P.
da.etk.DS_01_0_01026
Ude i Ruderskoven, BirJcerod, er en høj banke, som hedder Manglebjærg (Maglebjærg?), og der er eu stor og ældgammel trold, som kaldes Manglebjærgsgubben, og han forhekser folk, så når man går der forbi om aftenen, er man vis på, at man farer vild, og kan hverken komme frem eller tilbage. Der går kun en sti der forbi. F. L. Grundtvig.
da.etk.DS_01_0_00939
I Skallerup findes to mænd, som anses for at være af troldæt, hvilket de også røber ved deres legemsdannelse. En af deres forfædre skal have avlet et barn, med en troldpige, og det er kjendeligt endnu. n. L.
da.etk.DS_01_0_00926
Der er troldfolk i Kejsehøj på venstre hånd fra vejen mellem Præstø og Kalvehave færgegård lige over for Viemose skole. Den stod på fire gloende pæle om natten, men er nu udgravet, og siden har ingen set noget. Bang.
da.etk.DS_01_0_00733
Den største af Ærtehbjenc blev gravet igjeunem i 1847, og der fandtes en stensætning i den. JJ/jrehøj er den store høj på Isak Pedersens lod ved Kalvehave. Herfra er mange sagn om troldfolk. r. olsen.
Udenfor Ebberup by boede trolden og hans kone i et krat, under jorden. Der borte man ham altid, når det tordnede, råbe: "Lusse, kom hjem, det dundrer!* Ch. K.
da.etk.DS_01_0_00026
På en Høj ved Vejstrup gik en Mand og pløjede. Med et stødte han på en Sten, og en lille Troldmand kom op og sagde: »Jeg véd meget godt, at din Kone snart skal gjøre Barsel, og så vil jeg bede dig, om jeg må stå Fadder og komme med til Barselgildet. Du kan sende din Dreng at hente Faddergaven, og han behøver bare at banke på Stenen, så skal jeg nok...
da.etk.DSnr_01_0_00925
Der er en gemen Sagn over Bornholm om én i denne Sogn, som hed Bonne-Vedde, hvilken der skulde være fød af en Havfrue, med hvilken Faderen havde Omgjængelse, den Tid han en Gang gik ved Stranden, hvilken Bonne-Vedde der var selv og det kunde se, som andre ikke, denne, den Tid Faderen var død, bekom Gården, gav sig i Ægteskab, og den Tid Hustruen blev...
da.etk.DSnr_01_0_00359
Til Astmp kirke knytter sig folgende sagn. I en høj ved Lutide var der forhen underjordiske. De holdt gilde om natten, og så længe det varede, holdt folk ikke af at komme for tæt hen til højen, der da var åben, så at man kunde se, hvordan troldtojet dandsede og drak. Det skete alligevel en enkelt gang, at der kom nogen forbi, og de kunde da se, at...
Sorte-Severin pralede også af, at han kunde vise lygtemanden væk. Han var ude til smedens i Rosenlund at kaste mergel, og så om aftenen, ;de kom hjem og havde spist, vilde smeden slå et væddemål med ham om det. Han sagde, at han kunde ikke gjøre det, men Severin sagde jo, og da de nu havde væddet, skulde de jo ud at se efter lygtemanden. Da havde smeden...
Der var en gammel Mand på Turø, de kaldte Per Bjerre. Han havde en Sønnesøn, sådan en lille Dreng, der skulde ligge hos ham om Natten. Så fortalte Drengen til Moderen, at der kom så mange hvide Jomfruer op på Gulvet og dandsede for dem om Natten, og det kunde hans Bedstefader få dem til. Hun fortalte det så til min Moder. »Så er det jo en Troldmand,«...
da.etk.DSnr_06_0_00742
680