278 results
Nogle Folk lå på Stålhøj på Besser Mark og åd deres Meldmad i Høstens Tid. De tænkte ingen Ting på og hørte da et Spektakel der inde, som om de slog med Kjedler eller Bliktøj. Da de kom hjem, fortalte de det, og nogle mente, det var Troldfolkene, der havde været ved at bage. En af Karlene vilde prøve, hvad det var, en Morgen årle han skulde ud at pløje...
da.etk.DSnr_01_0_00314
Herremanden, der lod Skjødstrup kirke bygge, indgik akkord med trolden i Måhøj (Moshøj) om at bygge den for ham, og til gjengjæld skulde han sige troldens navn eller også give ham hans hjærte. Han vidste nu ej, hvordan han skulde slippe ud af den klemme. Så går han ned i marken og hen imod højen. Da var troldens børn ustyrlige der nede, og bjærgkonen...
Da der skulde bygges en kirke i Sønder-Vium sogn, Nørre-Horne herred, var beboerne enige om at opføre den i nærheden af Viumgård, med undtagelse af ejeren af Lundsmark, han vilde have den i sin nærhed, omtrent en tredjedel mil østligere. Bygningen påbegyndtes da ved Viumgård, men ejeren af Lundsmark var en troldmand, der forstod at sætte sin vilje...
da.etk.DS_03_0_00806
I har vel hørt snak om Lavst Skalle, han var spillemand og gik omkring og spillede for folk for at tjene en skilling, men så vilde han også gjærne gå og mede i Norre-å. En dag havde han været der nede på fiskeri og går så om aftenen op til Vestervelling. Der kommer lygtemanden efter ham, og han slipper i en torvegrav, te han er i én skoggerlogger over...
En mand havde en troldhøj på hans mark, og den vilde han gjærne have af vejen, for troldene i den var ham til besvær, men han vidste ikke ret, hvordan han skulde bære sig ad med det. Så skulde der være barsel hos ham, og han var kjed af at få trolden med for skams skyld, men turde heller ikke lade det være. Hans karl kunde kjende ham råd. Får en tøndesæk...
da.etk.DS_01_0_01416
Tæt osten for byen Pilemark på Samsø ligger en høj bakke, som kaldes Tovbjærg, hvor der har boet troldfolk. I Pilemark boede en mand, der hed Kræmmer-Jens. Hans kone havde fået et barn, men eu dag, hun så på barnet, syntes hun ikke, det var hendes eget, og hun kom i tanker om, at troldfolkene i Tovbjærg vist havde forbyttet det. Hun sagde det til...
da.etk.DS_01_0_01027
På Røgsted byes mark i Vrejlev sogn findes en mængde både små og store høje, og en af de største kaldes Bavnhøj. I den siges der for sandhed at være troldfolk. En gårdmand der fra byen, Lars Ostergård kaldet, har fortalt følgende til en kone, som igjen har fortalt det for fuldt pålideligt. En dag, han gik og pløjede oppe ved højene og havde sin dreng med...
da.etk.DS_01_0_00403
Trolden og hans kone i Ebberup blev en gang uvenner, og han jog hende ud. Det var hen imod aften, og så måtte hun gå hen i Agerupgården, hvor Maren Bærteis den gang tjente. Der lånte Lusse hus den nat. Hun var en lille bitte, boven*) kone, men folkene i gården modtog hende meget godt og bod hende ind, og hun sad til bords og spiste nadver sammen med...
da.etk.DS_01_0_00028
Der var en gang to unge folk, som ikke havde været gift ret længe. En dag siger manden til sin kone : "Nu er det vist bedst, du kommer til at få noget tøj lavet, så jeg kan få mig nogle ny klæder!" Konen, der var så doven, at hun ikke gad bestille andet end ligge i sengen fra morgen til aften, vidste ikke, hvorledes hun skulde bære sig ad for at få tojet...
Den, som kan blæse dunet af Fandens mælkebøtte (troldkonljeger) i ét pust, må komme til marked. P. K. M.
da.etk.JAT_01_0_00214
På Østerheden tæt ved Siden af Skådhøj er en Dal, og i den Dal opholder der sig en Trold. Når Kreaturerne går på Græs om Dagen i den Dal, går de altid ind på Heden om Natten og lægger dem, de kan ikke ligge i Dalen, for det den Trold er der. Mette Printz, Nordby.
da.etk.DSnr_01_0_00885
I Indslev Sogn ved Grimmerlykke ligger en Høj, kaldes Dandsehøj, på hvilken rundt omkring mod Toppen er en Sti, og om enten Troldfolk eller Bjærgfolk eller Papisterne på St.-Hans Nat haver gjort den Sti med deres Dandsen derpå, hvoraf samme Høj kunde kaldes Dandsehøj, véd hverken jeg eller Sognemændene vist at sige af i nogen Måde. (Præsteberetn. t. Ole...
På Villum Jensens Lod i Gundestrup er en mærkelig Troldstue med Indgang mod Vesten. Efter Sagnet skal i en lang Række af År adskilligt Pusleri have fundet Sted imellem denne Høj og en i Nærheden liggende Gård. (Oldn. Ark.) Grevinge 1808. M. Biilmann.
På Vejen til Ledreborg strags uden for Roskilde på højre Hånd fra Byen er Peblingehøj, som længe har været Gjenstand for Almuens Overtro. Nisser og Troldmænd mentes at opholde sig på den. Man vovede ikke at så eller pløje på den indtil for 6 År siden. Oldn. Ark. Kbh. 1808. B. Thorlacius.
da.etk.DSnr_01_0_00030
I skolen på Hjarnø var der også kommet troldkunster, men de blev afhjulpne af en klog mand. I en anden gård var både mand og kone så overtroiske, at alt, hvad der blev sygt eller fejlede noget, var forhekset. 1293—120-1. Søren Hansen.
da.etk.DS_07_0_01294
Når kreaturerne skulde første gang ud om foråret, skulde der altid lægges en økse i døren, da troldtojet så ingen magt kunde få over dem, og når de atter skulde ind om etteråret, skulde det samme overholdes. A. H. Poulsen.
da.etk.DS_07_0_01120
I Indsløf sogn mod Grimmerlykke ligger en høj, kaldet Dandsehøj, på hvilken rundt omkring mod toppen er en sti, og om enten troldfolk eller bjærgfolk eller papisterne på st. Hans nat haver gjort den sti med deres dandsen derpå, hvoraf samme høj kunde kaldes Dandsehøj, véd hverken jeg eller sogneraændene vist at sige af. Præsteindb. til Ole Worm.
Man måtte aldrig kjøre en vogn ind i porten, uden at man først tog en gjenstand bort f. eks. en vognstang, ellers vilde troldtojet bruge den om natten. A. H. Poulsen.
da.etk.DS_06_0_00399
Heksenmeester kan heksen in een toverglas zien Ik heb altijd horen zeggen dat een heksenmeester de vrouwen die als heks ergens schuld van waren, in een soort toverglas te voorschijn kon toveren; dat ie zo kon weten wie de heksen waren en dat ie daardoor ook zo'n grote macht had.
nl.verhalenbank.35745
Heksenmeester duidt heks aan We hadden Karel Sutens ook eens ontboden omdat ons vader zei dat de koeien plots niet meer wilden eten en de hele dag loeiden. Toen ie op de stal kwam, zei ie dat het niet erg was, maar dat we een bepaalde buurvrouw van de stal moesten houden, want dat het een heks was.
nl.verhalenbank.35698
680