517 results
Nog weer een ander verhaaltje van een weerwolf. Nu een verhaal van – dat ik opgedaan heb bij de boerin van de boerderij ‘d'n Ueland’ in Kessel-Hout. Op Gravenhof, dus de hof van de graaf zou je hier kunnen zeggen, in Kessel, en gelegen bij de oude burcht, hield de boer daar een drietal knechten. Eén van deze drie deed z’n werk uitstekend, maar viel wat...
nl.verhalenbank.128734
1.26. Heksen en de kwade hand Uit de troebele bron van onkunde opgeweld, leeft het geloof aan heksen en spoken in deze streken nog steeds voort, ofschoon slechts in 't verborgene en meest onder de lagere volksklasse. Godsdienst en beschaving hebben veel, zeer veel, doch nog niet alles kunnen uitroeien. Ds. Hanewinkel, die op zijne 'Reize door de Majory'...
nl.verhalenbank.50020
Een knecht van een boer uit Bladel had verkering met een meisje uit hetzelfde plaatsje. Toen ze eens een vrije dag hadden gingen beiden een dagje naar een ander dorp. Ze gingen ’s morgens al vroeg weg en maakten er een mooie dag van. Tegen de avond keerden ze weer naar hun dorp terug. Maar onderweg kreeg de knecht plotseling de lust om voor weerwolf te...
nl.verhalenbank.49786
De weerwolf van Blitterswijck Ook in Limburgsche sagen treden meermalen weerwolven op. Zoo leefde er vroeger een te Blitterswijck. Als de klok van den kerktoren het uur van middernacht sloeg, dan zorgden de bewoners van Blitterswijck binnenshuis te wezen, want wie nog buiten was kon het slecht vergaan. Immers dan begon de weerwolf zijn gang door bosch en...
nl.verhalenbank.49522
Ik heb mien voader wel es heure vertelle over werwolve. Hé’j had da wer gehörd van grötvoader. Op ’n keer mos grötvoader vör grötmoeder popkes gon hoale bé’j iemand achteraf ien Huse. Want grötmoeder was bang, da ze kanker had. Popkes of kankerpoppe ware dinge, die te kriege ware bé’j inkele manne of vrouwe die ze eiges mieke. Worvan wet ik nie. Ik het ze...
nl.verhalenbank.44783
De weerwolf van Sweykhuizen Het was in de winter van het jaar onzes Heren 1887, dat de Heer wonderlijke gebeurlijkheden toeliet in het stille dorpje Sweykhuizen. Na een verzengende zomer die een schrale oogst had voortgebracht, was de herfst gevolgd met weldra kil en stormachtig weer. Menige boer die in de deemster van de kanten van Puth terugkeerde, had...
nl.verhalenbank.35854
Het zwatte spook 'n Aovend begun a zachtjes an te vallen, dow Jens van Berghoes in Almelo oet 't spuur stapte, um te voot nao 't hoes te gaon. Fietsen wazzen d'r dow nog rech nich en dan was loopen de bôsschop. Jens van Berghoes harre 'n wek of zes nao Holland west hen grösmeijen en ok nen goo'n deute verdeend en dan wi'j wa wier op 't hoes an. Wat zien...
nl.verhalenbank.128407
Nen weerwolf. 't Zal zoowat dertig jaor elien wezen, dow dit vertelsel is gebuurd. De stie waor dit vertelsel gebuurd is, ligt in 't noorden van Twenteland, de stie waor as vuur honnerden jaoren de ketik'kers de reeze duur de beume anpakten nao 't klooster van Sibcelo. Daor lee 'n kleen stieken dat de Goeze heette. Het spilken was bewoond duur Goezen Jans...
nl.verhalenbank.128404
Het was op een regenachtige novembermiddag van het jaar zoveel, dat pastoor Johannes ontwaakte uit zijn middagdutje dat hij iedere middag deed. Hij was al oud, pastoor Johannes. Rustig had hij zijn parochie bestuurd en er zijn beste krachten aan gegeven. Hij had iedereen met raad en daad bijgestaan. En nu, hij voelde het wel, zou hij het zo heel lang...
nl.verhalenbank.49784
[1.04.56] Voordat Otto de Tweede keizer werd regeerde Karel de Grote. En Karel de Grote die kwam ook vaak naar Nijmegen. In de tijd van Karel de Grote werd zijn regering ondersteund onder andere door leenmannen. En hier in Nijmegen was er een leenman en die heette Biesclavet. Het was een geliefd man. Hij bracht voorspoed, rijkdom en geen oorlog. En de...
nl.verhalenbank.48681
Van verkochte zielen Vaar-Köbke Op Genhoes Sint-Jans-Geleen, onder Spaubeek, woonde lange jaren geleden een vaarknecht (voerman), die Köbke (Jacob) heette met de voornaam en naar zijn stiel kortweg Vaar-Köbke werd genoemd. Hij had, God weet om welke reden, zijn ziel aan de duivel verkocht en nadat hij dat had gedaan, was er niets meer onmogelijk voor hem....
nl.verhalenbank.43474
't Spook va géne Lichteberg Wat ich euch noe vertelle gó is al bouw fieftig jaor gelé. Opene Lichteberg stonge doe nog é stuk of tièn ouw hoezer va die ow lémme brakke die nog euver gebléjeve waóre van et ót Kasjtiel wat do vreuger ins gestande how, wat ével nieëme mië gezieë how, allèng der naam bestéd ter nog vá. In eng vá die hoezer, ét groeëtste,...
nl.verhalenbank.35869
De Broekse weerwolf Op een zomerse avond zat Kulhannes bij ome Sjef in d'n hêrd te buurten over vrouwen en katten, toen de hond blafte en de buurman binnenkwam. "Ge komt ês geroepen, buurman. D'r worde gezeed, dêt 'r gienderwijd in 't Broek 'nen miens woont, die z'n êigen ês 'nen wirwolf vermolmen kan. Ik hê d'r nooit niks af geheurd of gezien", zei ome...
nl.verhalenbank.26442
Eene reisontmoeting. Het was een weêr dat men geen hond of kat zou uitjagen, en ik moest van Tiel tot Bommel, dien beruchten dijk langs, waarvan een oud grootje laatst aan haren arts verhaalde: dat, als men het eind van Bommel tot Gorkum er bij nam, er dan 73 tooverheksen aan den zelven woonden. Ik nam te Hemert een’ boerenwagen en zat onder mijne...
nl.verhalenbank.63722
Bij het volgende kepitteltie worrie in je aaige belang angeraaoie de duime strak tusse de hande te nijpe, tusse handpalm en vingers, want het gaat over tôôvere en het is dus voor je aaige vaaileghaaid dajje gewaarschouwd wordt. De overal zôô bekende weerwolf, dat is een vent die de gedaente van een wolf ken anneme, is in de Hoeksche Waerd uitgesturreve....
nl.verhalenbank.47219
Het is lang geleden,- alhoewel men haar nooit zal vergeten, daar zij het was, die zielen won voor mijnheer den Duivel - dat er in Lettele een heks woonde. Misschien zou men zich haar boos en vijandelijk wezen niet meer hebben herinnerd, als ze een gewone heks was geweest. Zij was er echter een uit duizenden, en mijnheer den Duivel had het geen moeite...
nl.verhalenbank.43330
Gerard, de slechte Heer In de Betuwe, Teisterbant, was eens een rijk heer, maar hij besteedde zijn geld niet aan goede dingen, en als er in de streek iets kwaads was geschied, zeide men: "Dat heeft Gerard, de slechte heer, gedaan." Vroeger was hij een goed heer geweest, doch vele booze geesten loeren op de onschuldige ziel: hartstocht en eerzucht en...
nl.verhalenbank.41745
588