152 results
Kun beretter sagnet, at Alsbjærg by i sognet, beståendo af 4 bøndergårde, har en gang i ældre tider været et herresæde, omgivet med volde og grave, så vidt man af rudera kan slutte, kaldet Alsbjærggård; at der ved en dam på Kokkedals mark syden for gården, kaldet Frejstrup dam, har i ældre tider stået en gård eller herresædo af navnet Frejstrup gård,...
Yn 'e Like stiet in slot, dat ha de Moaren dêr boud. Letter is dat yn hannen kom fan rikelju. Dêr wienen ek ûnderierdske gongen by. En sy hienen ek in skatkeamer. De faem moest wolris nei dy skatkeamer ta om 't spul dêr skjin to meitsjen. Dan biseach se 't spul altyd. Der wienen allerhande kostbere sieraden yn en sa. It famke fan dy rike minsken gong...
nl.verhalenbank.25788
I ældgammel tid boede der på Tranekjær slot en greve, som havde en datter, der hemmelig havde trolovet sig med jægeren fra slottet. Ved at vandre gjenuem en underjordisk gang, som den gang forte fra slottet til en nærliggende skovbakke, Torlykke kaldet, holdt hun stævnemoder ved nattetid med sin elsker. Vægteren var hendes fortrolige, og hun havde aftalt...
Monique, een paranormale onderzoekster van Haunted Holland, had met haar team het spookhuis van Huissen (Gelderland) bezocht en ik vroeg haar over de verhalen die daar over de ronde gingen; "Heel veel geschiedenis is er niet van dit prachtige oude huis, wel heel veel kul-verhalen die de ronde doen. Ik heb zelfs gelezen dat Johan Vlemmix er zeker van is...
nl.verhalenbank.49977
Op 28-07-2008 opende ik een topic op het forum van Haunted Holland waarin ik vroeg om plaatselijke onderaardse gangen/tunnels. Dit waren een aantal reacties die ik kreeg; “Ik ken wel een geheime tunnel die van de grote kerk (St. Bavo) in Haarlem naar het station leidde. Het probleem is alleen dat je er nu ook een gracht moet zien over te steken. En het...
nl.verhalenbank.49898
In Wintelre moet vroeger, wel meer dan honderd jaar geleden, vlak bij de kerk, een onderaardse gang geweest zijn die uitmondde in een kelder. En in die kelder moest een weerwolf zitten. Niemand had het dier ooit gezien. Misschien waren er wel, maar die waren nooit teruggekomen. Mogelijk, want soms werd er wel eens iemand vermist. Gevaarlijk dus, die...
nl.verhalenbank.49789
Geen ouder/ geen antijcker/ en geen swaerder Casteel is in alle dese Landen/ als dat vermaerde Huys Tecklenburgh, gebouwt op eenen seer hoogen Bergh/ die de winden seer onderworpen is weegen zijne hooghte. Het oustste dese Huyses is den vermaerden/ vreemden en Oudt-frencksen Tooren, voor welcke alle Antiquiteten dese Landen buygen en strijcken moeten/ en...
nl.verhalenbank.44753
RK: Verhalen, merk je dat die nog verteld worden? TN: Ja, vind ik wel, ja. Ik roep altijd: Iedereen vertelt verhalen. Mensen vertellen verhalen over vakanties, of over hun jeugd....of is dat niet het soort verhalen dat je bedoelt? RK: Nou, ook dat zijn verhalen...persoonlijke vertellingen. Dat kan ook. TN: Mensen vertellen moppen..ik denk dat op het...
nl.verhalenbank.44003
Onderoardse gaangen Dou de Kezakken in 't laand kwammen, trokken ze vot op Zuudbrouk aan. Doar ston òl Drostenborg ja, doar zoveul Franze sòldoaten in laggen. Ook wazzen der 'n hail troep Franze kemiezen. Ze haren 'n groot woord vuierd in noam van Napolion, mor dij haar 't verloren in Ruslaand, en nou wazzen ze maanje minst. Lopen, zo hèie 't nòg nooit...
nl.verhalenbank.42492
En Pige fra Immervad skulde hver Dag ud på Marken over efter Abkjær for at malke Køerne. I Nærheden af var en Holt Skov, og der lagde hun Mærke til, at hver Gang hun kom, så blev der sådan underlig Bevægelse der inde, hun kunde se noget der imellem Træerne, men det blev aldrig til mere. Hun talte flere Gange om det til sin Husbonde, men han agtede ikke...
1.22. Kaboutersprookjes In het eerste kaboutersprookje, jaargang I, pag. 59-60, van het Tijdschrift voor Noord-Brabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde [zie 1.1] werd aan een vijftal nachtelijke reizigers in de Oorschotsche heide het overlijden bekend gemaakt van Kyria. Wij weten, dat de Kabouters huisden in die uitgestrekte heide onder de vele daar...
nl.verhalenbank.50016
Onderaardse gang Ons vaoder was altij bij ons as we an 't werreke waore. En da was ginne gemakke. We waore toen bezig bij 't huis van de pestoor. Da waor vruuger een kestil van Haore. Over de gracht was 'n brugske gebouwd in de tuin van de pestoors, en d'r stond 'n tujehaog en die liep aon de aandere kant ok zo; da kestil waor hillemaol omgracht. Er liep...
nl.verhalenbank.41671
145