152 results
Bij ’t Roossie* heb ie ok een onderaardse gang. Die hebbe ze daar gevonde.
nl.verhalenbank.70205
In IJsselstein loopt een onderaardse gang van de ene stadsgracht naar de andere.
nl.verhalenbank.50601
In IJmuiden zou een geheime gang vanaf de Vissershaven naar het Forteiland lopen.
nl.verhalenbank.49943
"In Zeeland loopt er een onderaardse gang van de Mariakerk in Goes naar ’s Heiskinderen (= Seiskinders). Het is een bekend gegeven."
nl.verhalenbank.45985
RK: Werden er ook verhalen verteld over onderaardse gangen? WM : Onderaardse gangen in Kommerzijl, dat werd wel eens verteld, daar kon je helemaal onderdoor lopen.
nl.verhalenbank.44236
In ûnderierdske gong roun der fan it kleaster Smelle-Ie nei it slot fan Aldegea.
nl.verhalenbank.36939
To Feankleaster is in ûnderierdske gong.
nl.verhalenbank.36555
Fan it slot to Feankleaster rint in ûnderierdske gong nei Aldwâld, wurdt der biweard.
nl.verhalenbank.32348
Fan it kleaster Smelle Ie nei it nonnekleaster to Sigerswâld (Garyp) roun in ûnderierdske gong.
nl.verhalenbank.31567
By 't Kleaster hjir wie in ûnderierdske gong. Dy gong oan Burgumerheide ta. Se ha der wol hwat fan foun, mei opgravingen.
nl.verhalenbank.31248
By de krústsjerke to Burgum is in ûnderierdske gong. Dy rint fan 'e krústsjerke achter ûnder 'e kwekerij troch, ûnder 'e kleasterloane troch it westen yn.
nl.verhalenbank.31199
Yn Burgum is in ûnderierdske gong dy't fanút de krústsjerke nei 't kleaster gong.
nl.verhalenbank.31034
Fan it kleaster Smel-Ie nei it kleaster Garyp-Sigerswâld gong froeger in ûnderierdske gong.
nl.verhalenbank.30475
Fan it kleaster Smel-Ie roun in ûnderierdske gong nei Aldegea. Dat wie in fluchttunnel.
nl.verhalenbank.30339
Fan Feankleaster nei Westergeast is in ûnderierdske gong.
nl.verhalenbank.29947
In Auwert (= Aduard) zijn onderaardse gangen, die gaan naar de stad Groningen toe. Ze zijn gemaakt door monniken.
nl.verhalenbank.28240
Yn Bomkleaster is in ûnderierdske gong. Dy ha de nonnen dêr froeger makke.
nl.verhalenbank.27940
To Feankleaster is in ûnderierdske gong, dy komt op Bomkleaster út. Hy bigjint yn Feankleaster by de berch.
nl.verhalenbank.27442
By it kleaster fan Smel-ie wienen ûnderierdske gongen.
nl.verhalenbank.25818
Der rint in ûnderierdske gong fan Smel-ie nei Aldegea. Yn Smel-ie wie froeger in kleaster.
nl.verhalenbank.25074
145