520 results
I Hellevad Kirke er der et Hul i Muren, som man ikke kan få en Sten til at sidde fast i. Man har også prøvet på at våge over den, men den faldt alligevel ud Natten efter, at den var sat ind. Hellevad S., Åbenrå A. Jeppe Madsen, Roost. (Bramming Efterskole).
da.etk.DSnr_03_0_00534
Nybol Kirke skulde have stået på et Bjærg imellem Nybøl og Stenderup, men hvad de havde bygget om Dagen, kom Nisserne og lagde over, hvor Kirken nu står. Derfor kaldes det Bjærg endnu Kirkebjærg. Peter Ludvigsen, Stenderup. Nybøl S., Sønderborg A.
da.etk.DSnr_03_0_00525
Sottrup Kirke. Da den skulde bygges, vilde Folkene i Sottrup have den bygget på Abildgårdsbjærg midt i Byen, men så flyttede Nisserne det om Natten derop, hvor den nu står. Sottrup S., Sønderborg A. Mathias Jensen, Sottrup Skov.
da.etk.DSnr_03_0_00524
Der er et Sted en Fjerdingvej vesten for Lendum Kirke oppe i Heden, der kaldes Kirkebjærg. Her siges Kirken at skulle have været bygget, men Bjærgfolkene skal have revet ned, hvad man murede op om Dagen, og flyttet det her til Lendum, og så blev Kirken bygget her. Kristian Larsen, Lendum. Lendum S., Horns H.
da.etk.DSnr_03_0_00520
Under Tølløsegård bruges et Overdrev, Grøndted kaldet, der mest består af Bakker og Bjerge. Deri skal være sådan Vrimmel af Trolde, at Bønderne, når man anstiller sig at tro deres Fortællinger, ikke bliver trætte af at fortælle. Mest er også der Troldenes Pudserier rettede mod Fruentimmerne. Oldn. Ark. Løjtnant Winther.
da.etk.DSnr_01_0_00050
En mand skulde bygge en kirke i tre dage, ellers skulde han dø. Går ud. Gjør akkord med trolden Si eller bjærgmanden Ekvad. Jeg har selv set hullet i kirken. Det var Egvad kirke. n. c.
da.etk.DS_03_0_00965
Fra Vind kirke. "I morgen kommer Find,0 fader din, med menneskeblod at drikke." Han siger til trolden: "À, Find, slå mig den sten lidt længere ind." Så slår han til stenen, at der bliver en revne. Den er bag ved alteret og kan aldrig dækkes eller kalkes efter. skibelund.
da.etk.DS_03_0_00959
Skjold kirkes bygning . . . "Nå Finden, nu kan du jo snart vind'en!" Da manglede der blot en sten, og den skal mangle den dag i dag. Bjærgmanden slængte den efter ham. a. moltke.
da.etk.DS_03_0_00956
Der blev en gård bygget her oster nede. Kunde de gjætte bygmesterens navn, vilde han bygge den for intet .... "I aften kommer fader Find hjem, så får vi penge . ." kirsten abraham, em.
da.etk.DS_03_0_00940
På gården Ottestrups mark på et sted, der kaldes Asen, skulde Volstrup kirke have været bygget .... revet ned om natten .... jens jensen, volstrup.
da.etk.DS_03_0_00936
Da Rødding kirke skulde bygges, var det så belagt med trolde her omkring, at de ødelagde alt, hvad folkene byggede op. Så var der en klog kone, der gav dem det råd, at de skulde få to kuliendes sorte stude, te der var ikke et hvidt hår på, og lade dem gå . . . Derfor ligger kirken uden for byen. rødding.
da.etk.DS_03_0_00928
Om Flejsborg kirke fortælles, at den oprindelig skulde have stået på en bakke ved Sjørup sø, der kaldes Kirkevangen, og hvor der findes murlevninger, men at den ikke kunde stå for bjærgtrolden, og at man så satte klokken på en vogn, trukken af to Stude . . . vester-hornum.
da.etk.DS_03_0_00917
En Bygmester Ørn har taget sig på at bygge en Kirke, men kan ikke fuldføre det, da det bliver revet ned om Natten, hvad han bygger om Dagen. Han får da gjort Akkord med en ubekjendt Person, som påtager sig at bygge Kirken imod at få Sol og Måne heller og begge hans Øjne som Byggeløn, hvis han ikke kan nævne hans Navn. Men det kan han ikke, og da Kirken...
da.etk.DSnr_03_0_00533
Hellevad Kirke skulde have været bygget henne ved Kvindbjævc, Høje, men da Beboerne klagede over, at den lå ubelejligt, skulde den flyttes. Klokholmmanden tog sig da på at flytte den. Så kom der en Bjærgtrold, der boede i en Høj, som kaldes Kronborg Hoj, lidt nordvest for Kirken på Skolelodden, og ham gjorde han Akkord med. Han skulde flytte den og...
På Holsted kirkes nordre sides ydermur sees et udhugget billede. Det har skikkelse som en dværg med vidt udspilede arme og ben. Om denne skikkelse fortæller sagnet: Da kirken skulde bygges, var stedet bestemt til at være nord for byen, ved et par høje, der kaldes Bavnhøje. Men lige så hurtig, som bygmestrene arbejdede om dagen ... om morgenen lå det vidt...
da.etk.DS_03_0_00920
Stor-Trued fra Åhus rejste en gang til Bikoping for at hente et ligklæde. Han fik det, men da han kjorte hjem ad, fik troldene øje på ham og satte efter ham. Trued kjørte, alt hvad remmer og tøj kunde holde, men troldene var lige i hælene på ham. Han nåede Åhus, men ikke hjem til sin gård. Derimod reddede han sig op i kirketårnet. Han stak hovedet ud af...
da.etk.DS_01_0_01309
Der boede en gang en fru Trolle på Katholm, der var Så slem ved bonderne, at hun kaldte de velklædte op til sig og klædte dem nøgen af. Når hun så en bonde med gode og hele klæder på, tog hun dem fra ham og gav ham nogle gamle pjalter i steden, så hun tilsidst havde et helt værelse fuldt af gamle klæder, der hang og blev mølædte. Fanden styrtede hende...
da.etk.JAH_02_0_00264
Historien om den første og sidste Brud, der blev lovet til Trolden, fortælles også fra Haderup. Han kunde ikke få gjort Bruden noget ondt, så længe hun havde Brudekrandsen på; men så kom han til en Mand og bad ham om at tage den af. Han tvivlte jo nok på, at det var ikke rigtig fat, og vilde ikke. Så kom han til en Dreng, og han tog den af, og så rev...
En gammel Kone, Ellen Pedersdatter, der boer på Norup Mark ved Hadsund, har hørt sine Bedsteforældre fortælle følgende: I Højen Højgård, Nørre-Vingc, nordøst for Viborg, boede der Trolde. Der blev så tænkt på at bygge en Kirke der, og der blev også begyndt på Arbejdet, men det kunde Troldene ikke lide, og hvad der så blev bygget op om Dagen, rev de ned...
På Marlofte Skolelod havde man tænkt på at bygge en Kirke, men hvad der blev bygget om Dagen, rev Troldene ned om Natten. Så læssede man nogle Kampesten på en Vogn, spændte to Stude for og lod dem gå, hvorhen de vilde. Næste Morgen fandtes de på Stubberup Bakke. Det var heldigt nok, for derfra er en udmærket smuk Udsigt. En forhenværende Lærer Strohberg...
1280