Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
12 results
Danish Keywords: stud
På Vollerup byes jorder, nogle 100 alen fra Kattegattet, ligger en bredagtig høj, som kaldes Kirkebjærg, fordi Raklev kirkes opførelse først var påbegyndt der. Men vandtrolden i Kattegat omstyrtede om natten .... Nu forsamledes menighedens ældste og rådslog om, hvorledes de bedst skulde overvinde trolden. Han var nemlig så stærk, at han kunde kaste en...
da.etk.DS_03_0_00935
Da Udbynedre kirke skulde bygges, havde det nær ikke ladet sig gjøre, for alt det, man byggede op om dagen, rev troldene ned o.n natten. Men så var der én, der gav det råd at binde to blakbrogede stude sammen .... På disse to stude blev da kirken bygget. Kastbjærg kirke er bygget på et lam. Vindblæs kirke på en blakbroget stud. St. Mortens kirke i...
da.etk.DS_03_0_00934
Tvis kirke ligger meget ubelejligt i den ene ende af sognet. Den skulde have stået midt i sognet, men troldene rev ned ... En klog mand rådede Tvisboerne til at spænde to stude for en tohjulet vogn; på denne skulde de lægge nogle af stenene, som skulde bruges til kirken og ligeledes noget tømmer, så skulde de om aftenen slå studene værgeløs ud . . ....
Imellem Tjære og Mejsballe i Skarsø sogn ligger to høje på Mejsballe mark: Klofthuj og Bævehøj. Her boede en meget rig trold med sin familie, men de Mejsballe mænds næser kloede efter hans penge, og de besluttede des årsag at udgrave højen for at frarøve bjærgmanden hans skat. Trolden fik det dog betimelig at vide og besluttede at flygte fra Klofthøj til...
Henne på Dover Mark ligger en Høj, de kalder Troldbakket, og der boede i gamle Dage en Trold. Da Folk så blev dygtige i Agerbruget, gav de dem til at plove der oppe på Bakket både på kryds og tvat. Så boede der en Småmand der nede ved Nedrekanten af Bakket, og han havde et Par Stude at drive hans Ejendom med, men sad småt ved det og kunde ikke vel begå...
da.etk.DSnr_01_0_00915
Pigerne fra Ry samledes ved Slagelschøjene, når de skulde ud at malke deres køer, som gik i fællesskab ude ved Løve mose. En gang var nogle piger samlede og dandsede rundt omkring den ene høj. Som det allerbedst gik, kom en gammel trold ud af højen, dandsede med og sang: "Bygget står i blade, studen har horn, og jeg er den ældste mand, i Bankebére boer."...
da.etk.DS_01_0_00713
Sem Møgelhøje, der ligger lidt øst for Sem By ved Mariager, var beboede af Trolde. Så besluttede Folkene i Byen at kjøre Højene ned i en Sø, der findes nord for Byen, men da Troldene fik Nys om det, vilde de først flytte deres Penge. De lånte da et Par Stude i Anneksgården og kjørte en Nat Pengene ned i Søen. Til Betaling for Lånet lå der om Morgenen en...
da.etk.DSnr_01_0_00890
I Lystrup, Vivild sogn, ligger to høje, den ene hedder Turshøj, og den anden Oravshøj, og i dem boede der bjærgfolk. En gang skulde datteren i den ene høj giftes med en søn i den anden, og hun skulde have stort udstyr. En nat kom trolden til en mand og forlangte hans trækstude til at kjøre udstyr med. Om morgenen var studene nok komne tilbage, men de var...
da.etk.DS_01_0_00283
Da Krogsbæk kirke imellem Karlby og Skjørring blev bygget, var de enige om, at den skulde have ligget i en af byerne, men alt det, de stillede op cm dagen, blev revet ned om natten. Så blev de enige om at spænde et par stude for en stenslæbe og lægge en sten på, og så lade dem råde dem selv. Hvor de så lå om morgenen, skulde kirken bygges. Det var i...
da.etk.DS_03_0_00948
Der er en gård i Højslev, der kaldes Brudedal. Lige vesten for er et stort bjærg, som kaldes Stejlsbjærg, og der var bjærgmænd. Hullet, han gik ud af, og stien, han gik med ned til en dam ved østrekanten af bjærget tor at hente vand, er kjendt endnu, men nu er dammen opfyldt. Konen såes også tit at hente vand, og hun var en kristen brud fra Højslev....
Da Højslev kirke skulde bygges, begyndte de på Nørgærds mark på en sten- eller grushøj. Dernæst tog de fat et stykke osten for på St'àttebakke (Stykkebakke). Men heller ikke der kunde værket lykkes. Så var gode råd dyre. De spændte et par stude for en slæv (d: stenslæbe), og en aften læsser de en stor sten på den, og så går studene på deres egen regning....
Niels Bodker kom en aften til en stor høj oppe på Kragelund hede, der kaldes Kjælelerhbj. Så blev han så vildt, te han kuude slet ikke gjore andet end gå rundt om den. Han provede at lægge sig oppe ved kanten af den, og da var det, ligesom det smældrede med døre og vinduer der nede, og som nogle får småknystede inde i højen. Så rejste han sig op med de...
da.etk.DS_01_0_01304
37