Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
19 results
Danish Keywords: mure
Lav de byggede GavershmJ kirke, blev der et hul; hvor tit de end murede det efter, var stenene dog altid taget ud igjen om andendagen. vinding højskole.
da.etk.DS_03_0_00961
Der er et Sted en Fjerdingvej vesten for Lendum Kirke oppe i Heden, der kaldes Kirkebjærg. Her siges Kirken at skulle have været bygget, men Bjærgfolkene skal have revet ned, hvad man murede op om Dagen, og flyttet det her til Lendum, og så blev Kirken bygget her. Kristian Larsen, Lendum. Lendum S., Horns H.
da.etk.DSnr_03_0_00520
I Sønderjylland i Nørre-Hostrup sogn findes en kirke, der siges at være bygget af trolden. En bygmester, som havde påtaget sig at bygge Nørre-Hostrup sogns beboere en kirke, der skulde ligge lidt ost for byen på heden, gik om aftningen ærgerlig hjem, da det nu gik op for ham, at han ikke kunde opføre kirken til den af ham forhen antagne pris. Som han gik...
IEkvad kirke, Hellevad sogn, findes en sten, som aldrig kan mures fast . . . "Tys tys, i aften kommer Ekvad hjem med kristen mands blod." .... "Nå, Ekvad, sæt nu den sidste sten i." Den fremmede forsvandt med et bulder, og fra den tid har det været umuligt at få den sidste sten muret fast. h. f. feilberg.
Til Hellevad Kirke knytter sig mange Sagn. Et af disse Sagn lyder således: Da Kirken skulde bygges, blev der Sten kørt hen på det Sted, hvor man vilde have, at den skulde ligge. Men hvad man kørte hen om Dagen, blev nedrevet og bortført om Natten. Mesteren, som havde påtaget sig at bygge Kirken færdig til en bestemt Tid, var meget kjed af, at han ikke...
da.etk.DSnr_03_0_00535
Kirken i Lindelse sogn på Langeland skal efter sagnet være bygget af en trold. De havde ingen kirke, og da de gjærne vilde have dem én, fik de samlet nogle penge sammen og begyndte at bygge; men hvad de byggede op om dagen, blev revet ned om natten, så de til sidst tabte tålmodigheden og opgav arbejdet. Da gik en aften en mand op på bakken, hvor kirken...
da.etk.DS_03_0_00970
En Bjærgmand havde taget sig på at bygge Hellevad Lillekirke, og hvis de kunde gjætte hans Navn, vilde han ingen Penge have for sit Arbejde. Den Mand, der først havde taget sig på at bygge den, kunde ikke gjætte Navnet, og gik så meget bedrøvet ud den sidste Dag og lagde sig ved en Høj. Da hørte han et Barn græde nede i Bjærget og en Kone sige: »Græd...
da.etk.DSnr_03_0_00536
Henne ved Brøndum Kirke ligger der en Sten med fem Huller i, og Tårnet hviler endog på en Kant af den. Min Moder har fortalt mig, at der var to Trolde, der byggede Brøndum og Hvidbjærg Kirker, og den Trold, der byggede Brøndum Kirke, var så stor, at han sad på hans Knæ og murede Tårnet. Så blev Tårnet for højt, og da Trolden i Hvidbjærg så det, så blev...
da.etk.DSnr_03_0_00045
En mand vilde have et svært tårn bygget, men lige så fast der blev muret på det, blev det redet ned igjen. Det kunde han ikke forstå. Så kom der en dag en mand til ham og siger, om han vilde ikke have ham til det. Jo, hvad han skulde have for det ? Sol og måne, uden så var, at han kunde nævne hans navn, når han kom og var færdig. Så går manden også ind...
da.etk.DS_03_0_00975
Egvad Kirke. En Murer havde påtaget sig at få Kirken færdig til en bestemt Tid; men det vilde ikke lykkes ham, og han var meget bedrøvet. Da kom en Bjærgmand og tilbød ham at gjøre den færdig, hvis han vilde tilhøre ham. Men kunde han sige ham hans Navn, skulde han være fri. Han troede ikke, det var så svært at få Navnel at vide, og gav Loftet. Nu gik...
Da Sæby Kirke skulde bygges, boede der en Trold i en Høj lidt derfra, og han blev meget vred over, at der skulde sættes en Kirke på hans Område. Hvad der så blev muret op om Dagen, det rev han ned om Natten, men for at kunne overkomme Arbejdet gik han i Kompagni med en Trold på Ørnebjærg og en på Langemark. Til sidst måtte Håndværkerne gå til den Sæby...
da.etk.DSnr_03_0_00103
Mens kirken i Højslev blev bygget, boede der en trold i de såkaldte Brudedále nord for Højslev, der brod det ned om natten, som folkene i deres ansigts sved havde opfort om dagen. Der blev da sat vagt ved kirken, og da trolden den nat kom igjen for at fortsætte sit ødelæggelsesværk, spurgte man ham om grunden til hans fremfærd. Han svarede, at kirken var...
da.etk.DS_01_0_00857
I en gård havde de så megen ulempe af en trold, og folkene kunde ikke bjærge sig for ham. Der var eu væg, som al tid faldt ned, for der kom han ind af, og hvor tit de murede den op, så faldt den alligevel natten efter. Så kom han ind i værelserne og rumsterede, og enden på det blev, at folkene flyttede derfra hver aften og gik hen til naboen og lå om...
Esbern Snare var den vigtigste mand i riget næst kongen, og han tog sig for at bygge en kirke i Kalundborg by. Så syntes han dog, det faldt ham så besværligt med den bygning, og var ved at fortryde det. Da kom der en dag en stor mand til ham og tilbød at hjælpe ham. "Ja," sagde„ Esbern, "det er godt nok, men det vil vist blive for dyrt." —- "A nej,"...
da.etk.DS_03_0_00973
Da Højslev kirke byggedes, tog bygmesteren sig på at gjøre den færdig til den og den tid. Men det blev revet ned om natten, og de var ilde farne. Så vilde han holde vagt ved den om natten, og ud ad aftenen kom da bjærgmanden og vilde til at rive ned, hvad der var muret den dag. Han kom til rette med ham ved at love ham den første møbrud, der kom til...
En halvanden Mil herfra ligger Egvad Kirke (Hellevad lille Kirke), og på Sydsiden af Kirkemuren er der et Hul oppe ved Siden af Våbenhuset under Taget, det kan aldrig blive tilmuret og er der den Dag i Dag. Den Gang Kirken skulde bygges, var der en Murmester, der havde taget det an, og han var gået ind på, at den skulde være færdig til en vis Tid. Men...
Egvad Kirke, Sagnet fortæller, at der var en Bygmester, der havde påtaget sig at bygge Kirken. Der blev en Tid fastsat, da den skulde være færdig, og hvis ikke, skulde han dø. Der kom en Del Folk til at arbejde på Kirken, og i Førstningen gik alt godt, og Murene begyndte at rage frem. Men det kom ikke til at gå således, som det var begyndt, der blev...
da.etk.DSnr_03_0_00537
Da a var en 17, 18 år, tjente a i Dybvad, og så kom en murer dertil, der hed Karl Woldal, og a kom nu til at gå murmester til hånde. Den Karl Woldal var nu berygtet for en stor trold, og stærk var han, så alle veg for ham. Så siger han til mig en dag: »Du er helsen en skjøn bæls, dig kan a godt lide. Har du ikke lyst til at lære at spille kort?«— Jo,...
da.etk.DS_06_0_01300
Kår undtages skolen var der ingen grundmurede huse i Tovstrup, og langt mindre med tegltag. Der var ikke en gangfod under stolperne, men disse stod på sten med et stykke tommer imellem. Væggene var af vendrelod. som der tales om i historien om dronning Bengjerd, der sagde, at slige boliger var gode nok for bonder. På disse vendrede eller flættede vægge...
da.etk.JAT_03_0_00020
53