78 results
In'e Hog' Borg bi Bützow sall 'n grotes sloß versackt sien. Dat is in ganz ollen tiden dat hauptsloß von Mekelborg west. An den barg is eins 'n reisen' smitgesell inslapen west. Dünn is dor sön 'n lüttes Männken ankamen. Dei hett em weckt an hett em fragt, ob hei sik 'n gaud stück geld verdeinen wall, denn süll hei mit em kamen. Dünn sünd sei na den barg...
[3165] Mecklenburg / Kyffhäuser
Petersberg b. Crivitz: Beyer, Die Hauptgottheiten der westwendischen Völkerschaften in Meckl. Jahrbücher37, 1872 S. 148 f. Czernebogsberge: In Mecklenburg gehört der Petersberg bei Pinnow sicher hierher, obgleich der Name mich früher verleitete, denselben für einen Donnerberg zu erklären, da der hlg. Petrus öfter die Stelle des Donnergottes zu vertreten...
[12839] Zwerge: Stehlen Nahrung
På Kristen Fynbos eng i Asta/ har fordum stået en borg, og der er endnu spor af dens volde og grave. Den gård blev en gang belejret, og folkene vilde ikke overgive sig. Det ene stykke kvæg blev slagtet og fortæret efter det andet, men alle huderne blev gjemt. Til sidst havde de kun én ko, men den trak de så ud og ind og lagde hver gang en ny hud over den...
da.etk.DS_03_0_01422
Auf der Hohen Burg soll in alten Zeiten ein mächtiges Schloss gestanden haben, von welchem aus ganz Mecklenburg beherrscht wurde. Später soll es aber in die Tiefe des Berges versunken sein un die Hohe Burg ist jetzt mit Waldungen bedeckt.- Eines Tages hatte sich an dem Berge ein wandernder Schmiedegeselle niedergelegt, um sich ein wenig von der Heise...
Ich erinnere noch, daß meine Mutter mir von Sternberg solche Schatzsage erzählte. Wenn man von Sternberg nach Brüel mit der Bahn fährt, so liegt rechts der Fahrtrichtung gleich hinter der Stadt der Lukower (plattd. "Luker") See, darin liegt, wie es vom Zuge aus den Anschein hat, eine Halbinsel. Es kann aber die Verbindung zum Land auch nur aus Rohr und...
[10277] Goldene Wiege im See
In Vlierden op de Hees ligt het venneke. Daar spookt het. Wie er 's avonds langs moet, doet van schrik de klompen uit en gaat er op de "vurvoewt" (op z'n kousen) langs. In de kerstnacht hoort men daar geluiden. Indertijd is er een kasteel verzonken omdat de kasteelheer 'n arme mens niet had geholpen.
nl.verhalenbank.47178
Het vissen op zondag gestraft Te Haelen staat een groot, diep water, dat geen goede naam heeft, omdat er in vroeger tijden een kasteel in verzonk. In de kerstnacht klinkt er ook nog het gelui van klokken uit de diepte op. Op zekere zondag ging een visser onder de hoogmis daar vissen. Hij had zijn vrouw wijsgemaakt dat hij naar de kerk ging. Al spoedig had...
nl.verhalenbank.43457
Germaansch Volksgeloof Langs den weg naar Oudgastel ter hoogte van de zogenaamde Duivetoren schuin over de Wascherij van de firma Droog is de "Weel" (waarschijnlijk een veenput) waarvan het volksgeloof wil dat in vroeger tijden een kasteel heeft gestaan waarop een ridder woonde die met de duivel omging. Voor straf is zijn burcht verzonken en het heet dat...
nl.verhalenbank.13502
Dat is nou geen wiel, maar in Dongen in een vierkant water, daarin is een slot verzonken. Dat is het slot van de Duivetoren. Dat water is zo vierkant, omdat dat slot er vierkant in is verzonken. Daarvoor was er geen water. 't Kasteel was ineens weg. Als 't erg mistig was of zoiets, of als die geesten
nl.verhalenbank.128093
III. Klokken 1. Zijn U verhalen bekend over klokken, b.v. over niet gewijde klokken, over klokken, die op de bodem van een meer of de zee liggen en waarvan het gelui soms nog hoorbaar is? Ja. Hier in het gehucht Berkelaar is een soort ven: “de kargatskoel” genoemd. Op de bodem van de “kargatskoel bevinden zich gestolen klokken, die luiden in de kerstnacht...
nl.verhalenbank.127159
III. Klokken 1. Zijn U verhalen bekend over klokken, b.v. over niet gewijde klokken, over klokken, die op de bodem van een meer of de zee liggen en waarvan het gelui soms nog hoorbaar is? Het landgoed “De Bedelaar Gem. Haelen. Hierbij ligt een groot ven, waarvan verteld wordt dat er in de kerstnacht een kasteel verzonken is toen de eigenaar die onder de...
nl.verhalenbank.127115
Dat dijkwiel is gekomme door de doorbraak in 1906. De kerk is d'r verdwene. 't Lijkt d'r op, dat er echt een kerk in is verdwene. 't Kasteel is nou ok weg, maar van 't kasteel liep een weg met bome naar dat wiel. As 't helder water was, dan kon je de toren nog zien, werd gezegd.
nl.verhalenbank.125575
Povl Krat er født på Ballesgård, og han har fortalt mig, at der virkelig har ligget en Borg der, som Bølling Sø har været, og som hed Bølling. Den var opkaldt efter Bikardt Bol, som var en Viking og ejede det hele vidt omkring. Han havde mange vilde Karle, men da han blev gammel, kunde han ikke holde Styr på dem. De lå i Krattet i Røvenskjælder og...
da.etk.DSnr_04_0_00316
Verzonken kasteel: In Haelen op het landgoed de Grote Bedelaar bevindt zich een grondeloos diepe poel. Hierin is in vroeger tijd een mooi kasteel met inwoners en al verzonken. Er woonde een rijke, doch vrekkige familie, die niets voor arme mensen overhad. Op een Kerstnacht kwam een arme haveloze bedelaar aan de deur, en vroeg om een onderkomen. Men joeg...
nl.verhalenbank.69268
Tussen Noordbroek en Oostelijk Siddeburen ligt een plek dat 'rommelskerken' wordt genoemd. Volgens sommige ouden, gaat het verhaal dat de duivel op een nacht in Noordbroek de klokken heeft gestolen. Ze zijn hem op bovengenoemde plek ontvallen en in een poel verzonken. Elk jaar, zou er op de bewuste nacht op die plek gerommel zijn, omdat de klokken dan...
nl.verhalenbank.42680
Gorinchem... een oude stad, met oude verhalen. Zo wil het geval dat ettelijke honderden jaren geleden aan de Duvelsgracht (Duivelsgracht) aldaar een slot stond. Een prachtig slot met een akelige burchtvrouwe. De burchtvrouwe was door en door slecht. Haar personeel behandelde ze nog erger dan een hond. Kortom... een vrouw met dus een duidelijke slechte...
nl.verhalenbank.40939
HET VERZONKEN SLOT Het slot "De Henneberg", ook wel het Hof te Loosduinen geheten, is in de grond verzonken omdat de heren van Henneberg, die daar woonden, in veel te grote overvloed leefden en zich niet om de armen bekommerden. Op de Bergwei, een weiland langs de weg ten oosten van het dorp, lag "de heuvel", een grote, ronde heuvel op de plaats waar...
nl.verhalenbank.32564
DE SAGE VAN HET VERZONKEN SLOT Bij de inrijpoort van het kasteel Bijvank slaan we links af. We volgen van hieraf de Schimmelruiterlaan. Aan onze linkerhand zien we een eikenbos, genaamd de Doolhof. In dit bos moet, maar het zou reeds voor onze jaartelling geweest zijn, een slot gestaan hebben. Maar het schijnt plotseling te zijn verdwenen. Er hebben in...
nl.verhalenbank.22531
De geest uit het kasteel van Eersel die - zoals reeds in het vorige hoofdstuk is gezegd - daar vroeger gewoond had en daar rond moest zwerven omdat hij geen goed gebruik van zijn geld gemaakt had, had echter nog meer op zijn kerfstok. Ik ga het u vertellen en dan weet u meteen waarom dat kasteel verdwenen is. Die laatste bewoner van het kasteel was niet...
nl.verhalenbank.49825
HET VERZONKEN SLOT VAN HEIJTHUIZEN. De burchtheer van Heijthuizen vierde in den Kerstnacht een braspartij en stoorde zich niet aan de viering van den Heiligen Nacht. Nog laat in den avond klopte een bedelaar aan de poort en verzocht om nachtverblijf. De slotheer zelf, die wat koelte zocht voor zijn heetbedronken kop, trad in de poort en stiet den bedelaar...
nl.verhalenbank.42788
83