139 results
En Præst i Stavning, der hed Balslev, havde et Barn, der havde fået fat i en Skilling at lege med, og så blev den henne. Nu var det ikke fri for, at Barnepigen blev troet til, at have taget den. Så døde Barnet, og en Nat kom sit Gjenfærd og stod og plukkede i Betrækket på en Stol. Der var et lille Hul netop på det Sted, og så kom de til at se efter anden...
I Pestens Tid uddøde alle Folkene i Stavning, og i Lem og Hanning var der kun 2 tilbage, 1 hvert Sted, nemlig en Mand i Lem og en Kvinde i Hanning. Det var nogle Tokkenokker, og de giftede dem sammen og bosatte dem i Stavning. Fra dem stammer alle Stavningboere, som også skal være noget enfoldige i det. Stavning S., Bølling H. Niels Madsen Holm, Øster-Lem.
Min Farfader, Kristen Jensen i Vedsted, havde en Gang tillige med to andre været øster oppe og red nu tilbage igjen. Da de kom lige for Hammer Kirke, lod de Hestene puste. Den ene af Mændene, som var meget ugudelig, faldt på Knæ foran Kirken, tog Hatten af og gav sig til at spotte Gud, men da lød der pludselig tre Slag af Kirkeklokken. Spotteren blev...
da.etk.DSnr_02_G_00130
En Mand havde bygget et Par Huse, der lå i Vejen for Bjærgmanden, og han vilde da gjærne have Manden til at flytte Husene imod at give ham Betaling derfor. Han gik til ham og sagde: »For du en Dan, så rokke mig på Bonton, og så rokke Bonton Kvanton, og så dandser Grimmon, og a vil sende dig Kjærlighedsbreve, hvor du rejser hen i Verden.« Det er jo et...
da.etk.DSnr_01_0_00756
Om fæ får hastig ondt efter vand og bliver tykt. Tag et blåt klæde og bind om tungen og binde et lidet stykke at tungen. Der er eu forgiftig orm i vaud, kommer deu enten i folk eller fæ, da må det endelig do, derpå skal man kjende, at det rister og skjælver cg ikke kan stå. Da skal man lunke vand og straks slå i dennem, at de kan spi. Tag så en urt, som...
da.etk.DS_07_0_01767
Når man løfter smibørn i vejret ved at tage med hænderne om begge sider af deres hoved, siger man: Kan du se Kjøge høns? Denne talemåde stammer fra, at de hekse, der var i Kjøge, solgte skoldede høns til Kjøbenhavn. Men når kjøberne var kommen ud på vejen, fløj hønsene fra dem, og de så dem ikke mere. Hans Nielsen, Todbjærg.
Mikkel Bødker havde mange urter liggeudende oven på et skab i hans værksted. A skulde stryge stave for ham, og så kom a tit derom og så meget af hans handel. A brugte også hans botteslikker, som han kaldte den. De uiter havde takkede blade som kindtænder i et kreatur, men han vilde ikke sige, hvad det var for nogle. Lars Nielsen.
da.etk.DS_07_0_00747
Enevold Hvid kom ved en stor del af hans klogskab på den måde, at han satte alle bogstaver op, ligesom når vi sætter tal op og regner med, og der var dem der havde set, at han havde alle 23 bogstaver stillet op for sig, og han multiplicerede og adderede med dem, og deraf regnede han sig til hans videnskab og spådom. J. B. og M. H., Lille-Tåning.
lAldershave, Bregninge sogn, havde ungdommen en gang ved en dandseleg fundet på for spøg at uddele nadveren. Men allerbedst som de var i færd dermed, kom der en stor sort mand ind til dem, som de ikke kunde blive af med igjen. Der var ingen anden udvej end at hente præsten, og først da han begyndte at læse, veg den fremmede bort. Jg. Hansen.
da.etk.DS_06_0_00456
Jeg og min stiffader Thomas Knudsen i Svendstmp var kjørende fra Sundby en aften. Nu har de alle sine dage sagt, at der går spøgeri i Meldporten, det er en høj vold, der gjør skjel mellem Birkelse og Aby ejendomme, og som landevejen skjærer igjennem, og da vi så kom der, gav hestene sådant et ryk, at to gode skagler sprang, endda vi havde tom vogn. Vi...
I den sydostlige gård i Egitslevmagle har der før været slemt med spøgeri, og det skal være en mand, som ejede gården ved den tid, da jorderne blev udskiftede, som ikke kan finde ro i graven, fordi han, mens de endnu havde agrene til fælles, aldrig kunde få sine agre store nok og derfor om natten pløjede furer fra naboernes agre ind til sine. Så måtte...
da.etk.DS_05_0_01492
På Samsø boede en viking ved navn Espen. En gang kom han til Jylland, og i et slag, som han leverede her, faldt han. Da hans enke fik underretning herom, lod hun sine skatte nedgrave i en høj, som ligger på Tanderup husmandslodder i nærheden af havet, og højen har derefter fået navnet Espens høj. Ovenpå højen lå ind til for et par år siden en kampesten,...
Ved Gamborg har ligget et stort slot, Gamborg slot, hvoraf der endnu er tydelige ruiner at se. Lige overfor hvor slottet har ligget, ligger ude i bæltet en lille ø, Svineø kaldet. På, denne ø skal der findes store kobberporte, der førte ind til løngange, som i sin tid gik fra slottet og ind under øen. På den tid, da Gamborg slot var i sin velmagt, var...
På Vorning bakker efter Hvidding til er der en hellig kjelde. Der skulde en pige i gamle dage væren bleven slået ihjel, og så skulde kjelden være kommen frem. Der lå skillinger og skeer ved den, men ingen turde tage dem, for så var de bange for, at de skulde få sygdommen, som den havde haft, der havde lagt sagerne. joh. jensen, mollirup.
De tre kirker Ødum, Voldum og Haldum skal være byggede af tre jomfruer. Der har været spir på dem alle tre, men det på Ødum kirke blæste ned. jens hattemager, hinnerup.
Der, hvor Skjærum kirke har stået, på den søndre åbakke af Storåen på Nørre-Vosborg mark, har den afdøde ejer af ovennævnte gård, Valeur, ladet sætte fire hjørnesten og en sten i midten med den indskrift: >Her stod Skjærum klosters kirke, som blev nedbrændt efter 1559". Sagnet fortæller, at en ejer af NørreVosborg lod den flytte dertil og brugte den...
da.etk.DS_03_0_00717
Lidt vesten for postvejen mellem Sundby og Hjørring og lidt sønden for amtsskjellet har ligget femten store sten. I hver af dem var læs nok for fire heste. Den ene bar mærker af en ualmindelig stor hånd med udspilede fingre. En kjæmpekvinde hentede dem i Gjøl vejle og havde i sinde at nedslå en kirke, der skal have stået på et sted, der hører til Nejst...
Min fader har set pæle i den retning, som ViborgLogstor-landexejen fik. Det var altså forvarsel derfor. Hun så også en gang to lys, et stort og et lille, der fulgtes ad og gik omkring kårren i iovlum by, og så op til kirkegården. Nogen tid efter døde en kone i barselseng, og barnet døde med. De blev kjørt netop den vej på grund af snelæg. Der er kårrer i...
da.etk.DS_02_J_00302
I et hus på Endelave var sonnen en vinteratten gået uden for, og da han kom ind igjen, siger han til sin bedstemoder, der sad i stuen: «Det er da underligt, at vor naboes ko går uden for i aften.» — «Ja, det er vist ikke rigtig,» siger bedstemoder, «tag tællekniven dér, og stik den op over doren.» Sonnen gjorde, som bedstemoderen sagde, og kort efter...
En aften, som Soren Skovs fader, der var spillemand og boede på Mariager mark, vilde ride fra Fjeldsted ned til Mariager for at hente nogle strenge, fordi han skulde spille til gilde den aften, vilde hesten, da han kom til Broddenhoj, ikke af stedet, og det var for ham, ligesom der var en mængde små sorte svin, der gryntede og puslede omkring ham, men så...
314