193 results
Hestene kan også få e natmål, og da bliver mankerne, somme tider kun noget af dem, men somme tider også det hele, sådan snoet og Altret sammen, at det næsten ikke er muligt at få dem rigtig redt ud igjen. Vor hest havde for kort tid siden en nat således fået en del af manken snoet og filtret sammen. Det er for resten pudsigt at se en sådan manke. Marie...
da.etk.DS_02_F_00089
En karl fortæller, at maren var så slem til at ride ham, og når det var sket, var hans hår så sammenfiltret, at det ikke kunde redes ud i et par uger. Amager. F. L. Gr. F. Varulve og marer.
da.etk.DS_02_F_00074
Ni vare grene, de 3 fore oster hen, de 3 fore vester hen, og de 3 fore ret frem over st. Hanses dåb. St. Hans vende sig om i dåben og bandt dem alle 9: St. Hans, bind ikke mig, jeg vil aldrig ride den mand, dreng o. s. f., hvo disse ord nævne kan i navn g. F. . . . Petr. Sept.: De vulgi erroribus.
da.etk.DS_02_F_00064
Mange vil sige, at dersom mennesket, som maren har redet på, kan bag efter sige til den, forend den går bort: «Kom i morgen og lån tre lån af mig foruden trug, sold og kniv,» så kommer hun om morgenen og viser, hvem hun var, og da skal mennesket sige tre gange: «Du er en mare,» hvortil den anden svarer: «Er jeg det, da gid jeg aldrig bliver det mere,» og...
da.etk.DS_02_F_00063
En mare eller varulv kan frelses derved, at man nævner dens (menneske-) navn, eller hvis man kan stoppe nøglehullet, uår den er inde, og fange den. Sjælland. E. F. hi.
Mod maren skal man tage et sold over hovedet, og når hun kommer, må hun sætte sig derpå. Hun kan da ikke gjøre én noget, for hun har talt alle hullerne, og hun kan ikke tælle længere end til fire. «Når jeg får talt alle disse gukker, skal jeg dig gihi!» Men hun må blive ved at tælle: 1 gukke, 2 gukke, 3 gukke, 4 gukke. N. P. Nielsen.
da.etk.DS_02_F_00055
Plages man af mareridt, skal man, inden man går til sengs, tage tre bid rugbrød og derpå gå baglænds til sin seng, samt sætte sine træsko eller tofler således, at hælene vender mod sengen, så kan maren ikke få magt over én. m. Møller.
Kvinder med sammengroede ojenbryn skal som oftest være marer. Man skriver marekors over heste i stalden. Et sådant kors danner en seksoddet stjærne og skrives ud i ét træk ligesom det i ur. 68 nævnte. J. M.
Jeg har hørt, at den, hvis ojenbryn er groede sammen over næsen, skal være meget plaget af maren, men så snart han kan nævne sit eget navn, er han straks befriet. Marelokker kaldes hår, der er filtret og uredt. Jorgen Jorgensen, Langemark, Samsø.
Når piger kryber tre gange igjennem en horseham i Fandens navn, så skal de i ægteskab ikke mangle brød til deres børn, men det første bliver også en varulv eller en mare. P. L. J.
Hvis en varulv kan få fat i et ufødt drengebarns hjærte og spise det, kan den frelses. Sjælland. E. F. Madsen.
da.etk.DS_02_F_00034
Der var en kone her vester på, hun var med hendes mand nede i engen .... Hun fik værge sig, det bedste hun kunde .... tage fork med sig. Næste morgen .... trævler af hendes skjort imellem hans tænd. Anders Udsen.
da.etk.DS_02_F_00026
En kone var ilde faren med hendes mand ude i heden .... Ulv til hende, som var færdig at splitte hende ad ... . Stumper af hendes forklæde imellem hans tænder, da de kom hjem. Jens Begs enke, Sundstrup.
Når man ser et menneske, på hvem øjenbrynene er voksede sammen over næsen, skal man tage sig i agt for at få noget med ham eller hende at bestille, ti dette er et tegn på, at vedkommende kau hekse. H. Pedersen.
Varulvene er slemme til at forfølge frugtsommelige kvinder. En gang kom en sådan ind i stuen til en kone, men heldigvis havde hun et drengebarn hjemme. Hun bad da barnet gribe en stor træsløv (træske), og med denne drive den slemme gjæst på dSren, ti et drengebarn kan let få magt over den. Kr. E.
Varulvene hjumper som trebenede får og er gramme især efter frugtsommelige koner. Pebersvendene bliver til varulve, og pebermøerne til marer. Et sted var der oppe under loftet et underlig fedtet hul; man kunde få et helt lag fedt på fingrene, når man tog derop i, men de turde ikke lukke det, for det var maren, der havde sin gang der. Jorg. Hansen.
da.etk.DS_02_F_00005
Når piger kryber nøgne igjennem en følleham, skal de kunne føde born lige så let, som når et øg foler. Varulven går omkring i skikkelse af et vildt dyr eller en stor hund og graver sig ind under syldstenene. a. N.
da.etk.DS_02_F_00004
En Tjenestekarl var meget plaget af Mareridt. En Aften, da han gik i Seng, lukkede og låsede han alle Vegne og sagde til Drengen, som lå hos ham: »Når du nu mærker, at jeg er plaget, skynd dig så hen og stop Nøglehullet til!« Drengen gjorde det, og om Morgenen stod den dejligste Pige inde i Kammeret, men så var hun frelst. Anna Larsen, Menstrup.
da.etk.DSnr_02_F_00036
To Karle lå tilsammen i et Karlekammer, og den ene var så plaget af Mareridt. Han fik da at vide, at Maren kom ind igjennem et Naglehul ved et Løsholt. Så var den anden Karl ham behjælpelig næste Nat med at stoppe det Hul, og der stod da en kjøn nøgen Kvinde inde ved dem. Hun var jo undselig, og så fik hun Klæder og kom til at tjene i Gården. Karlen og...
En pige på Engestofte havde tit mareridt, og maren holdt hende for munden, så hun ikke kunde tale. Han gik først op ad siden af hendes seng, og hun kunde godt mærke, når han kom, og når han sprang op på dynen. Det nyttede ikke, at hun hvor aften vendte sine træsko, og forst, da hun fandt på at slå kors for sig, for hun lagde sig, blev hun fri. F. L....
da.etk.DS_02_F_00085
416