193 results
Mens a var en bitte knægt, havde a tit hort tale om Natravneu, men aldrig set den. Mændene hentede lyng langt henne, og det blev tit sent for dem, inden de kom hjem. Det var nu om sommertiden, sent om natten, a kom forbi en mand, der skulde efter lyng. Så horer vi en fugl, der kom langt vester fra og svingede lige oven over os, og den sagde: «Baw-u-u!...
Der var en degn, som kom i tanker om at ville gifte sig, og der var også en, han kunde få; men så siger han dog til hende: "Det kommer jo an på, om du kan finde dig i at være hos mig. for jeg har tre særheder." Jo, det tænkte hun vel, men hvad det var for nogle? "For det første vil jeg helst spise alene, og dernæst vil jeg i regelen også helst ligge...
da.etk.JAH_03_0_00394
I. Mythologische Sagen: De Tooverwereld: 2. Maren. No. 184. In Nispen stond het paard van een boer, die tevens brouwer was en in het dorp dichtbij de kerk woonde, "heelemaal nat van zweet en met de pooten naar binnen gedraaid" op stal. Op zekeren nacht hoorde de boer, die van zorg over zijn paard niet slapen kon, leven in de stal. Hij schoot met zeven...
nl.verhalenbank.46937
I Øsse boede en mand, i hvis hus der gik meget hekseri for sig. Når han havde givet hans kreaturer og gik ud fra dem, så lå foderet i grævningen, og når de kom noget i deres nattergryde og gik fra det, så kom det af gryden, uden at nogen vidste, hvordan det gik til, og gryden var torn. Datteren i gården sagde, at der undertiden om dagen gik en lille mand...
da.etk.DS_07_0_01289
Der var to kvindfolk, den ene var gift, og de sad begge til leje i Nørbeg. Kvinderne var søstre, og manden gik og tiggede. Så kom han hjem med poserne fulde lige til juleaften, af hvad folk vilde give ham, brød og kjød og sager, og så tommer deher to kvindfolk poserne af og jager ham ud. Det var nuselve juleaften, og så går han hen og hænger sig. Den...
På gården Korslund ved Hjallerup, Vendsyssel, findes et ualmindelig stort ribben, måske af en urokse eller kjæmpehjort. Det er over to alen langt og har været der på gården fra gammel tid. Der fortælles herom følgende: En gang kom en gammel kone til et hus, der lå enligt ude på en hede, netop på det sted, hvor nu Korslund er. Hun var træt og bad om husly...
da.etk.DS_04_0_00897
Der var en greviude på Gammel - Estrup, hun formente at have ret over Halle sø, som ligger imellem Tammestrup-gårdene og Lund by, men nu er udtørret. Derfor vilde hun ikke tillade, at småfolk fiskede i soen, men da hun ikke kunde forhindre dot på grund af afstanden -- Gammel - Estrup ligger over 2 mil derfra — så lod hun om vinteren, når isen lå fast...
da.etk.DS_04_0_00790
Jeg havde jo i mange År rejst omkring til Markeder med Kram, og så var jeg også en Gang taget til Bjørnsholm Marked eller, som det kaldtes. Kloster Marked. Jeg loserede hos en Mand i Frynderup, som havde en Gård der og hed Kristen Fredbjærg. Han var rejst til Markedet med et Par Stude, som han fik solgt, og da han kom hjem fra Markedet, lagde han hans...
I Emmerlev Sogn ligger en By, som hedder Nørre-Sejerslev, og der findes en Hovedgård, som hedder Søndergårde, og i den anden Ende af Byen lå der fordum en Borg, som hed Kugsbøl. Der levede så to Fruer, hver på sin Gård, altså den ene på Søndergårde, og den anden på Kugsbøl, og de kom i Klammeri med hinanden om de øverste Stolestader i Kirken. Derom førte...
Der var en Ejer på Hvilsbjærggård, de kaldte ham æ Munk, og han var så hård og ond imod sine Hovbønder, navnlig overfor dem, der ikke kunde betale deres Afgifter. Så var det en Dag, han kom ned gjennem Byen, og der trådte han ind i en Hytte, hvor to Smådrenge var ene hjemme, og de sad på Gulvet og spiste Vælling af en Lergryde. Deres Forældre må...
da.etk.DSnr_04_0_00264
I Tjørnehovedbor en meget klog kone, som har hjulpet mange mennesker af med forskjellige sygdomme. Al sin klogskab havde hun efter sin moder, som igjen har lært den af en kone, som kaldtes Lod-Stine, og som ingen vidste, hvor hun havde hjemme. Hun gik altid fra det ene sted til det andet, og med hende fulgte en stor sort hund, som var meget glubsk, så...
da.etk.DS_07_0_01450
Maren Håning var skidden og fuld af utøj og havde en vissen arm. I den nærmeste egn regnede man hende for intet, men anden steds regnedes hun. Fra egnen ved Nissum Jjordaøgtes hun lige så vel som fra Banders-egnen, ja, selv fra Mols har syge været hos hende. Hendes lægemidler var nærmest husråd. Det er vist uden for al tvivl, at hun befattede sig med...
da.etk.DS_06_0_00867
Om fru Ane Søe, Kjølbygård, begravet i Tisted kirkes kapel, høres mange vidunderlige ting. Hun ejede foruden Kjølbygård i Ty også Vesløsgård, Hannæs. Til denne herregård hører endnu den dag i dag et stykke mark, der kaldes Trædejord, og navnet skal være fremkommet derved, at den stridbare frue på en mindre pæn måde skal have lagt dette stykke jord til...
416