294 results
På gården Tarup i Farsø boede en mand, som var bekjendt for sin rigdom og gjerrighed. Et stykke fra garden ligger Skattehøj, hvorpå der om aftenen brænder lys, og der vilde han til at grave efter skatte. Hans folk prøvede derpå, men så Tarup i lys lue, og skyndte sig da derfra. Han befalede folkene at prøve for anden gang, men lige nær. Dagen efter...
På en høj nord for Skotrup og vest for Børglum kloster brændte lys hver aften. En morgen havde der været kastet deri, og siden den tid brændte der aldrig lys. Det skal have været Kristen Hejlesens fader, som grov der og fandt en skat; højen var på hans ejendom. Før var han ussel og arm, men nu blev han den rigeste mand på Børglum gods og fik 16,000...
På unge Rasmus Pedersens mark i Bal fandtes for et par år siden en lille høj, hvorpå der brændte lys om natten. Manden antog da, at der var en skat begravet i den, og begyndte at grave, samt førte jorden bort til de side steder på sin mark. Han fandt nok en krukke med broncesager, men ikke andet, og han må vel sagtens have gjort en fejl i at grave om...
da.etk.DS_01_0_01162
På Tågebg mark, Mern sogn, findes en smuk høj, bevokset med store boge, som tjener til somærke. En mand har der set lys brænde og gravede i stilhed efter skatten og fandt den vistnok, ti før var han fattig, men kom sig nu dag for dag og blev velhavende. Andre folk har også set et hul i højen, som om der kunde have stået en gryde eller kjedel. Bang.
I Hueshøj i Iglso, Flg sogn, boede der en gang bjærgfolk, som foruden denne høj ejede to andre i sognet, og dem boede de skiftevis i. En gang, da nogle karle gav sig til at grave i Hueshøj og just havde fundet en stor kobberkjedel, kom en sort høne frem og klukkede, og da de vendte sig om, så de, at Iglso stod i brand. Nu lod de kjedel være kjedel og...
Nede på Foldingbro mark var der tre høje, den midterste var den højeste, og de kaldtes Foldingbrohøje. Der viste sig om aftenen hen i December før jul tre lys på den midterste og ét på hver af de andre. Først var de hvide, og så blev de mere røde, og så drejede de rundt flere gange alle sammen. Dernæst gik de op ad lidt efter lidt, men når folk kom i...
En milsvej fra byen Tisted ligger en sø, som kaldes Lendrup sø, i hvilken der ved klar himmel såes en med hank forsynet firkantet sten ligesom en kiste. Derfra hidrører måske de omboendes formening, som bestyrkes ved et gammelt sagn, at der er gjemt skatte i den af penge eller guldsager. Jutlandia pg. jo.
da.etk.DS_03_0_02273
I Fussing Skov ligger Trehøje. En Møller i Fussing Mølle vilde en Gang grave den ene af de Høje ud, og han fik også Skatten op, og fik den med sig hjem, men om Natten kunde han ikke sove for Rotter og Mus, og så måtte han føre Skatten op til Højen jgjen. Så blev det væk. Torvald Tøtrup, Bjærggrav.
da.etk.DSnr_01_0_00838
En tommermand gik en gang fra sit arbejde og hjem efter. I det han nu kom over en stor mark, så han et lys brænde med blå lue. Nu vidste han nok, at når man så et sådant lys, måtte der ligge en skat skjult neden under; men hvis det brænder med rød lue, skal det ikke være værd at gå derhen. Nok i det, han gik altså hen til stedet, men ligesom han kom...
En højs udgravning skal ske fra sydost, hvis det skal lykkes. To karle fra Kastoft var en gang i færd med at udgrave en kjæmpehøj, og da de havde omkastet en del muld, stødte spaden mod en stor sten, og hvor de end prak, fornam de denne. Herover udtalte de deres forundring til hinanden, mens de lod arbejdet hvile, og gottede sig ved håbet om en fangst,...
I Dagbjærg Dojs var der i gamle Dage en Bjærgmand, der var så umådelig rig. Beboerne havde tit tænkt på at få hans Penge fra ham, og så gav de dem omsider til at grave efter dem en Aftenstund. Da de kom til Skatten, så de en Mand komme kjørende runden om Bjærget med en Kok, der var spændt for en bundløs Træsko, og han råber: »Hejj howw! Dawbjære stoer i...
da.etk.DSnr_01_0_00818
Endnu findes i Heden en stor Høj, hvorpå har været et hedensk Alter, som kaldes Hinderhøj, og har sit Navn efter den almindelige Tradition heraf. Man havde mærket Spøgeri derom, så at Folk, som måtte passere Landevejen til Ålborg, som går digt der forbi, bleve deraf hindrede i deres Rejses Fortsættelse og fore si fabula vera vild, hvoraf man sluttede,...
da.etk.DSnr_01_0_00817
1224.. I en høj ved Markskjælbcek, mellem Fol og Harreby, grov en gang nogle mænd efter en skat. Mens de arbejdede, så de Harreby i brand. De agtede dog ikke derpå, men fortsatte gravningen. Da kom der en karm kjorende, forspændt med fire mus. Også dertil tav folkene ganske stille. Der efter kom én ridende på en stumphalet kok og spurgte : "Har I ikke set...
da.etk.DS_01_0_01224
Nogle mænd vilde grave skatten op af Dagbjærg Dejs. Da de kom nær til den, stod hele byen i lys lue. Så smed de redskaberne for at redde, men da de kom hjem, var alt i orden. Næste aften skulde de så til at arbejde igjen. Da kom der en karet med seks heste for og holdt uden for højen og spurgte om vej, jeg husker ikke, hvorhen. De spurgte flere gange,...
På Sadelshøj bar der alle tider stået lys ved nattetider, og over den er der al tid en blålig tåge. Så besluttede beboerne af Djeld by, Sevel sogn, i forening at udgrave den, og de havde allerede fundet en stor kobberkjedel, da de så hele deres by stå i lys lue, og hvor hårdelig det end var dem forbudt at tale, kunde de dog i et så afgjørende øjeblik...
På Mejlby mark ligger ved den østre side af Randers-Hadsuudsvejen nogle høje, som kaldes TrehØje eller Halm høje. En sommeraften, da ungdommen i Mejlby gik på gaden, kom de til at se op efter Trehøje, og så da et lys der oppe. De gik efter lyset, for de havde hørt, at når man kunde få held til at kaste en kniv ind i det, så kunde man finde en skat under...
da.etk.DS_01_0_01190
Der går en Løngang fra Kalvø Slots Ruiner og op til Kalvø Skov. Der er også en Høj, hvori der skal være gjemt en Skat. Nogle Mænd fra Rønde var komne i Tanker om at ville hen og grave efter den, og de giver dem også i Lag med Arbejdet. Men da de nu bedst stod og gravede, kom den ene af dem til at se op, og da blev han vaer, at deres Huse der i Rønde...
Her i Vejle Nørreskov lidt fra Vejen til Bredballe og på den anden Side af Skyttehuset har Fiskerne set et Lys stå og brænde, det kan godt sees fra Vejen. Så var der en gammel Mand, han er død og henne nu og hed Kristen Knudsen, han kunde både vise Vand og Penge, og ham fik de så til at lede efter Stedet, for de mente jo, der var en Skat skjult der, og...
da.etk.DSnr_01_0_00804
Lidt syd for Vium ligger Bredhøj. Folk havde flere gange set lys på den, og det var derfor sandsynligt, at en skat var skjult der. Et par mænd prøvede på at hæve den, hvilket naturligvis skulde gå stiltiende af. Da de havde arbejdet en tid, kom en lille person kjørende med seks mus for et skovlblad og spurgte om vej til Vium. Men uagtet deres undren over...
På Bjørnhøjen sad om Aftenen en sort Høne på Æg, og det var Guldæg. Så var der en Kone, hun skulde have været fra Østergård, og hun tager en Dag og går derop. Så spænder hun hendes Forklæde fra sig og tager Hønen og sætter på Forklædet, og derefter tager hun Æggene. Siden hun nu fik dem, så satte hun Hønen igjen. Men om Natten kom den til Vinduet og...
632