306 results
Der var en skat i Kloonhøj. Mange var gået efter det og vilde finde den, men de gik vild til hobe. Alle Vole mænd gik en aften ud efter skatten, men de vilde gå langs byskjellet for ikke at gå vild, og så havde de en lygte med. Så kom de til at grave og kom endelig til en kjedel. Da kom der en rød kok hoppende om dem og gav vinde fra sig. Så gik lygten...
Der er en stor høj sydost for Frorup, som er bleven set at stå på fire gloende pæle. En mand var en gang ved at grave en skat ud af den, men fik da pludselig sin gård at se stå i lys lue. Han stræbte da blot at komme hjem, men der var alt ved det gamle. Han lovede for, at han aldrig skulde begynde at grave efter skatte tiere. V. Bennike.
da.etk.DS_01_0_01189
På gården Tarup i Farsø boede en mand, som var bekjendt for sin rigdom og gjerrighed. Et stykke fra garden ligger Skattehøj, hvorpå der om aftenen brænder lys, og der vilde han til at grave efter skatte. Hans folk prøvede derpå, men så Tarup i lys lue, og skyndte sig da derfra. Han befalede folkene at prøve for anden gang, men lige nær. Dagen efter...
På Vole mark ved Skanderup skjel ligger en høj, der kaldes Ormknolden. Tæt ved denne høj har en gang været en sten med læsning på, og under den skal der være gjemt en skat. En gang var en præst i Linå ovre at søge om skatten, men han kunde ikke hitte stenen. Så var det en anden gang, at en mand fandt denne sten. Manden ruskede nogle lyng og lagde ovenpå...
da.etk.DS_03_0_02427
Aant. 1953, fol. 15f: ,,Wanneer de kabouter zijn regelmatige rondgang maakt langs de door hem beheerde en bewaakte, in de aarde verborgen schatten, wordt hij door de heks gevolgd en geobserveerd. Deze heks is daarbij naakt, maar draagt om haar hoofd, haar schouders óf haar middel een ritueel vervaardigde en van de juiste tovertekens voorziene omslagdoek,...
Oppe norden for Horn ligger en lillebitte høj, som kaldes Ulvhøj. Man sagde, at deri lå gjemt en skat, og mændene i byen blev da enige om at grave den op. En nat begyndte de på arbejdet og kom også til en kobberkjedel. Idet samme kom en af dem til at se efter byen og sagde da et ord. Men dermed var kjedelen forsvunden. hans nørgård, høm.
En højs udgravning skal ske fra sydost, hvis det skal lykkes. To karle fra Kastoft var en gang i færd med at udgrave en kjæmpehøj, og da de havde omkastet en del muld, stødte spaden mod en stor sten, og hvor de end prak, fornam de denne. Herover udtalte de deres forundring til hinanden, mens de lod arbejdet hvile, og gottede sig ved håbet om en fangst,...
Nogle Mænd var ved at grave efter Skatte i en Høj, og det hele skulde jo gå stiltiende af. Så kom der først én kjørende nok så rask med et Par Småheste. Men de blev ved at grave. Så kom der en gammel én hoppende ved en Krykke, og han sagde: »Jeg skal dig nok indlange, jeg skal dig nok indlange.« Da var der en af Mændene, der gav sig til at le og sagde:...
En Præst ved Navn Ravn grov efter Skatte i en Høj på Haverslev Mark, men blev efter den Tid, hvor han gik og stod, om det så var på Prækestolen, forfulgt af to Kalve, og han måtte så have sin Nabopræst Lassen til at hjælpe sig af med dem. Han Herred. A. B. (Fylla Nr. 33, 1872.)
Over Ulvhøj i Rakkeby har der forhen brændt lys, men nu brænder det over Wåjensbjcerg vesten for Arup i Ty. To ukonfirmerede børn vilde en gang udgrave Ulvpå skatten. 391 høj, men da stod der pludselig en mand ved deres side, som sagde : • Kan a ett i TJlhyw blyww, så ska a ud i Wåjnsbjærre flyww, å ingen ska mæ dæfra dryww !" Han boer endnu i den sidste...
da.etk.DS_01_0_01269
En gammel mand grov efter en skat og kom også ned til den. Da lå der en stor sort, lådden hund på pengene. Manden var i en gammel grå kjole, og den trak han af og lagde hunden på, mens han tog pengene. Så tog han hund og kjole og lagde nok så pænt i bunden af graven. Da sagde hunden: "Havde du ikke taget mig så net og lagt mig så let, så havde du fået...
da.etk.DS_01_0_01259
En student grov en gang i en høj og havde givet sine medhjælpere tilstrækkelig underretning om, hvordan de havde at forholde sig. Da de havde gravet en stund, kom en karet kjorende med seks gasser for. Da man endelig opdagede øret af en kjedel, viste sig en mandsling ridende på en lam kok. Han spurgte, om de ikke havde set et kjøretøj som det først...
da.etk.DS_01_0_01226
Der skal være en skat i Troldhøj, som ligger i Skivholme skov. To mænd fra Fajstrup - den ene hed Kvak-Mads - vilde grave efter den. Så kom de til en kjedel, og nu siger Kvak-Mads: "Se så, nu skal den F. ta' mæ hålld." I det samme kom der en stor kok op af højen og slog manden på låret, så det blev brækket, og han blev lam alle hans dage, men kjedelen...
På en høj tæt ved Vole bg havde nogle mænd somme tider om aftenen set et lys brænde. Mændene tænkte da, at der måtte nok være en skat, og så gik de en aften op til højen og gav sig til at grave. Da de havde gravet en tid, kom der en stor rod kok og hoppede rundt om højen på ét ben. Så sagde den ene af mændene: "Xej, sikke da en kok, der hopper.* De blev...
da.etk.DS_01_0_01210
I Jeksen dale var der en gammel skat. Der brændte lys om natten over den. Så kom de til at grave efter den og kom til en kiste. Bjærgmanden skabte sig til en kok, og de kom til at se ned efter byen. "A Jøsses, nu står byen i lys lue!" råbte de. a. j. Gothenborg, Holmstol.
da.etk.DS_01_0_01208
Nogle mænd fra Vole havde hort, at der var en skat begravet i Troldhøj nord for Gjern. Der var én med, som hed Mads Væver. De grov over én dag og kom et godt stykke ned. Så gav det sig til at lyne og tordne, og det blev en forfærdelig skylregn, ja, det var et formeligt skybrud. Da så de Thomas Møllers gård i lys lue. De løb nu efter det, men da de kom...
Der er en høj på Kragelund mark, og flere har set et lys der. Så var der fire gårde i Bavnholt, og mændene i dem vilde derud og kaste en nat, for i gamle dage snakkede de jo om, at hvor der var lys, der var en skat. Så kastede de et sæt, men da blev de vaer, at Ravnholt by stod i lys lue, og så rendte de derfra. De var der ude en gang siden, men da var...
da.etk.DS_01_0_01197
Der var en skat i RoUishøj imellem Skjellerup og Skjellerup-Nygårde. Den grov de Skjellerup mænd efter en gang, og de skulde tage deu tiende. Så kom de også til en kiste, og de tager fat. Da kom de til at se ned efter byen, og så stod den i lys lue. Idet samme springer der en rød kok hen på kistelåget. Så gjør de kors for dem og siger: "Jøsse kås!" Da...
da.etk.DS_01_0_01194
På en mark i Skallebjccrg, Hårby sogn, er der en høj, som kaldes Kokhøj, og da der i den skulde ligge en skat begravet, var der en gang nogle, som vilde finde den. De grov så længe, til de stødte på en kiste, på hvis ene ende der stød en kok. Som de nu havde fået fat på kisten og vilde til at trække den op, kom de til at se op efter Højrup by, der ligger...
da.etk.DS_01_0_01186
På en høj nord for Skotrup og vest for Børglum kloster brændte lys hver aften. En morgen havde der været kastet deri, og siden den tid brændte der aldrig lys. Det skal have været Kristen Hejlesens fader, som grov der og fandt en skat; højen var på hans ejendom. Før var han ussel og arm, men nu blev han den rigeste mand på Børglum gods og fik 16,000...
666