306 results
I Volshøj i Velling er en stor skat. En bjærgmand ejede den. Folk fra Kovsirup vilde grave den ud. Så traf de på en stor jærnkiste, og fik fat på den. Men da så de Kovstrup brænde. De blev så smidt ud af højen. Vinding højskole.
da.etk.DS_01_0_01198
Et Par af Dagbjærg Byes Mænd vilde op og grave i Dagbjærg Dos efter den Skat, som skulde være der, efter hvad Sagnet fortalte. De skulde jo grave ved Midnatstid og måtte aldrig sige et Ord. De fik også Skatten frem og bar den hjem imellem sig, den var jo i et Skrin. Så blev de trætte og satte det imellem sig for at hvile lidt. Da kom den ene til at se...
da.etk.DSnr_01_0_00820
I den østlige del af Tim sogn ligger et hus, der kaldes Bjærghuset. Det har fået navn af nogle bakker, som ligger der omkring, og hvori folk i gamle dage troede, at der boede bjærgmænd. For mange år tilbage i tiden blev mændene i Nordestgårde og måske nogle flere mænd fra omegnen enige om, at de en nat vilde soge efter bjærgmandens skatte i bemældte...
da.etk.DS_01_0_01171
Ved en anden lejlighed, lykkedes det dem også at få pengene. Der var kommen en gammel student, som vidste, at der stod en skat et sted, og de gravede ned og kom også til kjedelen. Da lå der en flåd kalv på den oven på pengene. Det vidste studenten råd til, han trak hans frakke af og lagde ved siden af og tog så denher kalv så sindig, som han kunde, og...
da.etk.DS_01_0_01256
Da de grov i Mavehøj, kom de til en kasser hvorpå der lå en hund. Den vilde de jage væk, men de kunde ikke. Så kom de til at se op, og da brændte byen. Eu mand, der nylig er død, Kræn Enevoldsen, var med til det. Mette Marie Vig, Ølgod.
da.etk.DS_01_0_01254
Der er en høj nede ved Brårup, de kalder Giddbakked. Der var nogle ved at grave i den..... Først så de Krastrup i lys lue. Dernæst kom fire mus kjorende med en guldkaret. Ane Noer, Vilsted.
da.etk.DS_01_0_01231
Ved udgravningen af Kjcempegraven i Alstrup så de første gang en karet kjøre nede på vejen med fire heste for. Så gik de ned og så efter det, men da var der ingen ting. Anden gang kom der så mange haner, at de ikke kunde være der for dem. Tredje gang så de, at Ullits by brændte, og så løb de efter det. Strandby.
da.etk.DS_01_0_01223
Norden for Vole ligger en stor høj, Troldhøj, hvor der er en stor kobberkjedel fuld af sølvpenge. Man bar gravet efter den o. s. v. S. J.
da.etk.DS_01_0_01170
A har gravet i en høj her osten for byen, hvor der også stod lys. Secher på Sandgården havde en gammel præst ved sig, som hed Mehl, og så snart a var gået der fra om aftenen, kom han og grov. Lige sådan om morgenen, men fandt heller ikke noget. Vi kunde se lyset her inde i byen, men siden har vi ikke set det. Jens Gårdsted, Ørsted,
da.etk.DS_01_0_01167
Der er en høj ovre på Firgårdes mark eller måske på Seem mark; det er en meget stor høj, og den er kjort sammen. Den er der også bjærgfolk i. Så lå de jo og grov efter en skat, men det kunde bjærgfolkene ikke lide. De kommer så til en stor kiste og fik den loftet lidt op, men så stod der en stor rod kok på den. Da giver den ene af folkene sig til at...
I den bakke, hvorpå Vestborg fyrtårn nu er bygget, og hvor der er ruiner og volde af Visborg slot, skal der være en stor skat nedgravet. En gang havde nogle bønder fra Kolby været så heldige at finde skatten og skulde lige til at tage fat i hanken af den kjedel, hvori den lå, da der i det samme kom en karet kjorende, forspændt med seks hovedløse haner....
da.etk.DS_01_0_01219
De pastoor van Calcken Voor vele jaren was er te Calcken een pastoor overleden, en nog langen tijd daarna zag men hem, elken middernacht, naar den hof der pastorij komen, gezeten in een rijtuig, dat met twee sterke peerden was bespannen. Later heeft men in den hof eenen verborgen schat ontdekt, en van dan af is het rijtuig achtergebleven.
Nord for Torup nede i Mosen brændte der om Natten tre Lys, der stod i en Række. Folk troede, at der var gjemt en Skat på det Sted. Lærer Obel, Vrejlev. Tolstrup S., Børglum H.
da.etk.DSnr_03_0_01320
På Kalvø slot skal en drage ligge og ruge over syvårs skat, som skal være indsamlet i Nørre-Jylland. Samme drage skal efter sigelse være gjemt nede under en stor kobberdør. Hvem som kan finde døren, kan også finde dragen med skatten. r. h. K.
da.etk.DS_03_0_02377
Flere nulevende personer har set den lyse flamme stå op af Krattehullet på kjøbmand Hilflings mark i Sønderby. Der ligger nemlig skjult en skat. r. dyre.
Min Moder fortalte, at de mange Gange kunde høre Dummer inde i Isbjærg, der ligger lige Nord for Varde, og det kunde ordentlig dumre ind under Byen. Folk troede, at det var Bjærgmanden, der slog hans Kiste i Låse. Så var der en halv Snes Mænd, der vilde prøve at kaste hans Skatte op, og de begyndte på det en Nat. Men da de var komne et Sæt ned, så var...
da.etk.DSnr_01_0_00822
Uden for Hjørring er en Høj, der kaldes Klovnhøj, og i den Høj skulde der være en Kiste med en Skat i. Så var der nogle ude at grave efter den, og de kommer til Kisten og begynder at hejse den op. Da de har fået den lige oven til Jorden, så råber en af Mændene: »Hejj op, op med den!« Men da falder Kisten ned igjen, og Øret blev siddende ved Rebet. Det...
En karl så en gang en ild brænde ude på marken; han mente nok, den brændte overen skat. Næste dag gravede han på stedet og kom ved aftenstid ned til en hule, hvor der lå en stor sort hund på en kasse. Han tog sin trøje af, bredte den ud på jorden og lagde hunden derpå, hvorpå han åbnede kassen; den var fuld af skarnbasser. Han fyldte dog sine lommer, men...
I Pimphøj i Gudtim ved Lemvig ligger der en skat begravet. En gang prøvede to mænd på at grave den op om natten. De fandt den også, men da de skulde til at hive den op, så de et læs hø komme kjorende forbi højen, forspændt med seks kokke, og den ene slog bag ud og slog stjærten på vognen i stykker. Det var for meget for de gode mænd at tie til, og den...
da.etk.DS_01_0_01233
Der var en gang et par mænd, som havde hørt en pengekiste klingre i en høj. De gravede da i den for at finde skatten og ganske rigtig, de fandt også kisten. Arbejdet skulde ske stiltiende, men idet de kom til kisten og vilde tage fat på den, så de til deres forbavselse eu skikkelse som en kok, der red på en stor, sort hund. Den ene af mændene udbrød da:...
666