294 results
Documentatie § 46-II/ 1942: „Viskedieken” = Visschedijk, Almelo. (Verslag no. XII). In het begin van de 19e eeuw, het einde van de Franse overheersing, overnachtte een transport, begeleid door kozakken, op de Visschedijk. Op een der zwaar beladen wagens - de wielen zakten diep in de berm van de weg- stond een gering aantal kleine vaatjes, die dus, zo...
nl.verhalenbank.48518
De Rijke Poltergeest Een poltergeest is een geest die poltert. Hoe zullen we u nou de hoofdpersoon voorstellen, dat is het lastige van de hele geschiedenis. Een geest is een geest en gaat ge daarover schrijven dan begint de pen krullen te trekken om de geest vorm te geven, wat natuurlijk zot is, of ge begint uw hoofd te pijnigen om het onzichtbare met...
nl.verhalenbank.69707
Mien vader was dartien jaar en toen mos ie maar noar de boer. Dat was de mode in die tied; de kinder muzzen wat verdienen. Mien opa stuurde hom noar Duutsland; doar waarkte ie bie n boer op de Hengstekaamp; de kaamp ligt er nog. Toen mien va dr aankwam, zee de boer: Zo Herman, nou bist hier um te arbaiden; oaber veur ain ding woarschouw ik die. Et deugt...
nl.verhalenbank.44573
De Verborgen Schat Dichtbij Echt, in het Limburgsch land, is een groote schat verborgen, en wie hem vinden kan, verlost de juffrouw zonder kop van den nood, om te moeten zwerven, waar aardsche menschen wonen. In het schuchtere voorjaar, als nauwelijks nog de blaadjes durven te gluren, en de lucht van bedeesde blauwheid is, en het zonnelicht zich heel...
nl.verhalenbank.41779
JACO "Akkoord, Sjakoo was een moordenaar, een huisbreker, een dief, maar... hij had een rechtvaardig, edel hart. Hij was allemachtig best voor armoeiege mense en mijn overgrootvader zaliger — vertelde iemand meer dan een eeuw geleden — heit me dikkels verteld dat ie van z'n vader had gehoord, die 'm gekeune heit, dat Sjakoo zo gezeid een edelaardig mens...
nl.verhalenbank.13354
Kende (kent) men in uw plaats het dwaallicht? Welke betekenis hecht(te) men er aan? Zag men in het dwaallicht de zielen van ongedoopte kinderen, zetten ze mensen op het verkeerde been / laten ze mensen verdwalen of nog iets anders? Ik beantwoord deze vragen meer vanuit mezelf dan vanuit men, maar het begrip dwaallicht kennen enkele oudere mensen nog...
nl.verhalenbank.45497
I Borre sogn findes et tjørnekrat, hvorigjennem en kjæmpe fra Upsala plejede at have sin natlige gang, når ban øvede sine hemmelige jagter, hvilket er set af mange, og navnlig af en vis Henrik fra Fyen i året 1644. Der fortælles også om den samme kjæmpe denne vidunderlige historie. Da han en gang havde jaget, kom han med sine hunde til en bonde i...
Voor eeuwen is er een berucht zeeroover geweest die op de Noordzee rondzwalkte en vooral de kusten van Oost-Friesland onveilig maakte. Claes Stortebeker was zijn naam. Hoe hij aan die naam kwam? Ja, hoe komt de duvel aan een ziel. Men zegt dat zijn naam komt van zijn drinkbeker. Hij had n.l. een beker laten maken zoo groot als morgen de heele dag. Er was...
nl.verhalenbank.128183
Welkom bij: HET LAATSTE LEENGERICHT OP DE KOPPELBERG Een klare, transparante meinacht welft zich over het kleine leen der Koppelen, dat vredig ingeslapen ligt in een oude, vergeten dalkom van de Maas. Stil gedoken liggen de armelijke gedoetjes en woninkjes rond het armzalige kerkje - alles ademt vrede en rust. Over de zompige weiden langs de Middelsgraaf...
nl.verhalenbank.44381
Märchen vom "Graumantel" (Von anfang wir dat so:) Dor wir n' könig, dei hadd drei döchter. eins dags güng dei könig to holt up'e jagd un verbisterte. Hei güng un güng un künn nich wedder ut dat holt finnen. As dat nu bald abend warden wull, begegent em dor 'n graumantel. (Dat wir ne gestalt, dei sick ganz un gor in'n grauen mantel hüllt harr, dat'n von'n...
Mirjam, sage uit den Achterhoek Het was in den jare veertien honderd negen en dertig, dat er Groote Sterfte over de menschheid kwam, en de taak van den Dood niet wilde eindigen. Zwart waren Zijn knokels. Op een zwart paard reed Hij, zwart waren de toomen, zwart het zadel, zwart 't ijzer van de zeis, waarmede Hij sloeg. Men noemde Hem den Zwarten Dood....
nl.verhalenbank.41759
ELLERT EN BRAMMERT Niets dan de heide zag je, zo ver het oog reikte, een wat bolle, licht golvende vlakte, roestbruin in de herfst, een witte uitgestrektheid onder de wintersneeuw, met hier en daar de wankele spookachtige gestalten van de sombere jeneverstruiken erboven, een weelde van paars in de volle zomer, onder het diepe gegons van de bijen als de...
nl.verhalenbank.45842
Het naderend onheil Boer! Boer! Boer! er is een andere macht dan die van het goud. Boer! Boer! Boer! zonde is niet als ze wenkt, met zonneblinkend gelaat, met vlekke- loos gewaad, maar denkt aan uw zielehiel! " Zóó klonk de stem in de lucht. De boer van Muntjezijl wilde niet luisteren. Sinds hij getrouwd was, dacht hij de kousen vol met goud, die de...
nl.verhalenbank.42080
De Schelpengrot op Nienoort Eens was de schelpengrot op Nienoort een rijke schatkamer, waarin veel goud en zilver was verborgen--vaten waren er vol diamanten en paarlen, in gouden bekers waren topazen, opalen, robijnen, smaragden, in velerlei vorm en kleur dooreen: er lagen braceletten, als schitterende, kronkelende spiralen, en vijf en veertig...
nl.verhalenbank.41788
632