Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
66 results
Danish Keywords: kjør
En Præst i Kirkeby i Råager kom en Aften ud til sin Karl og sagde til ham: »Nu skal du spænde for, og så skal du kjøre med mig så længe, til jeg siger, du skal holde.« De kjørte så, og endelig siger Præsten: »Hold nu!« Så stod han af. »Nu skal du holde her så længe, til jeg kommer og siger til dig: Kjør i Guds Navn.« Dermed gik Præsten. Der kom nu flere...
En gammel Mand, som vor Datter har tjent, han havde i sin Tid tjent som Kusk i Horslunde Præstegård. Der oplevede han meget Spøgeri med Kjøren i Gården og Hestene i Stalden, og tit kunde han ikke få Vognene ind og Hestene ud, så han måtte ind efter Præsten, for at få ham ud at hjælpe sig. Horslunde S., Lollands Nørre H. Ane Kirstine Hansdatter,...
Pastor Balslev i Stavning kjørte en Gang øster på og var der i Forretning. På Hjemvejen kom han forbi Kirken, og det var tidlig på Natten. Så siger han til Karlen om at holde, og han går så ind på Kirkegården; men siger først til Karlen: »Du skal blive holdende her, til jeg kommer tilbage. Der kommer en anden i min Lignelse......Sådan kommer der én tre...
da.etk.DSnr_05_0_00491
En Præst i Vejlø, der hed Mohr, kom kjørende sent hjem en Aften fra et Jagtgilde i sin lukkede Vogn. Lige ud for Kirkegårdslågen standsede Hestene og vilde ikke et Skridt længere, og Kusken piskede forgjæves på dem. Præsten spurgte ham så, hvad der var i Vejen. »Det véd jeg ikke,« siger han, »men Præsten må stå af.« Det gjorde han, og så på én Gang kom...
da.etk.DSnr_05_0_00488
En gammel Greve eller Grevinde på Tranekjær skulde gå igjen. Der ligger en Mose, som kaldes Tuemose, et lille Stykke nordvest for Gården, og der skal han være bleven sat ned. Der var tre, som skulde have mødt der den Aften, men den tredje var ikke rask, og derfor kom han ikke med. De var fra Snøde og Bjødslrup og Tranekjær, og han fra Tranekjær var den...
da.etk.DSnr_05_0_00328
Da Mester Lavst en aften kjørte fra Århus, så han, at der var lys i Trige kirke, og så siger han til kusken, at han skulde holde, og så gik han derind. Men i det han gik, sagde han til karlen: "Nu bliver du holdende her, og du må ikke kjøre, inden der kommer én og siger: Kjør nu i Jesu Kristi navn. Der vil komme flere og forlange af dig, at du skal...
En Aften Provst Bendix i Højbjærg kjørte fra Palstrup til Højbjærg, og så kom til et Sted inde i Palsirup Skov, så kunde Kusken ikke få Hestene til at gå længere. Så står Provsten af Vognen og går om foran Hestene, og da han har gjort det, så siger han til Kusken: »Kjør nu!« og så var der ikke noget i Vejen. Kusken syntes, at han sagde noget til Hestene,...
da.etk.DSnr_05_0_01186
As Præst kom kjørende, og lige med et gik Vognen i Stå, Hestene kunde ikke trække den længere. Han havde en Bog, han læste i, men det kunde ikke hjælpe, og han måtte have Hjælp fra Præsten i Barrit. Der blev så tre manet ned på den Made, der ligger snært ved Vejen på højre Hånd fra Palsgård, og der sees endnu tre Tuer ved et Led imellem Kirkholm og...
da.etk.DSnr_05_0_00399
Pastor Bruun i Spentrup var en Gang henne at mane. Da han gik fra Kusken, sagde han til ham, at han skulde ikke bryde sig om, om der kom nogen og sagde: Kjør nu. Han skulde ikke bryde sig om det, inden der kom en, som kunde sige: I Jesu Navn. Der kom tre efter hinanden og sagde: Kjør. Men han holdt Stand. Da de kom hjem, sagde han til Kusken, at han...
I J. F. IV 239 mangler: Han går hen til denher Kalv. Men inden han gik, sagde han til Karlen, te nu vilde der snart komme en til ham og sige, han skulde kjøre, men det måtte han ikke. »Du må ikke kjøre, inden jeg kommer selv.« Så kom der en, der var noget lignende efter Præsten, og han sagde: »Kjør, kjør.«Men Karlen turde ikke, for han tykte ikke, det...
Præsten i Spentrup kom kjørende på Lem-Vejen, og så kom der en Præst fra den anden Side, og de mødtes på Vejen ved det Hus, der kaldes Skomagerkroeret. Hvad de havde at forhandle med hinanden, véd man ikke. Men de stod da af Vognen og gik og talte sammen. Spentrup Præst sagde til hans Kusk, han måtte ikke kjøre, inden han kom og sagde til ham, han skulde...
da.etk.DSnr_05_0_00374
Der er én nedmanet ude ved Vilslev spange. Provst Nebelrød i Vilslev prøvede det først, men han fik hans død over det. Kaskjetten vilde nemlig blæse af ham, og da han så greb etter den, vred han armen af led, og der slog sig benedder til. Han gik ud og kaldte på Mads (der siden kaldtes Mads Præst, for det han tjente ved præsten), han skulde spænde for og...
Der er noget skidteri ved Galgebakke vest for Astrup kirke. En mand kjørte en aften der forbi med en ligkiste, han havde hentet i Hobro, og da væltede han først lige så sagte til den ene side, og da han havde kjørt lidt videre, så til den anden side. Han bliver ved at kjøre, men hestene snubler, og så standser de og kan ikke rykke vognen af stedet, og...
da.etk.DS_05_0_01971
I en gård, der blev bygt ovre i Vilslev, kunde de ikke være om natten for spektakel og gjengangeri. Så vilde Vilslev præst en aften prøve at mane det ned; men han kunde ikke. Så kom Farup præst. Inden han kom dertil, sagde han til kusken : "Nu vender du vognen og må ikke kjøre, inden . . ." Der kom to og sagde: "Kjør så . . ." morten jensen, dårum.
da.etk.DS_05_0_00754
En mand fra Lyngsbækgåræ mark på Mols gik igjen. Præsten fra Vistoft kjørte hen til stedet for at nedmane gjengangeren. Han lod sin kusk holde et stykke fra stedet og gav denne sin højre handske med de ord: "Kommer der en skikkelse, der ligner mig . . . nar jeg beder dig om min handske og siger: Kjør i Guds navn, så skal du kjøre". Kusken kjørte ikke,...
Provst Krarup kjørte ad Møllegyden mellem Randrup mølle og Randrupgård, og så beder han kusken at holde og står af vognen og siger: "Du må ikke kjøre, inden der kommer én og siger: "Kjør nu i Guds navn." Så kom der én og sagde: "Nu kan du kjøre." Atter kom der én til . . . Præsten var henne i Hummelkjær at mane et spøgelse. Det var en hel udørk, noget...
da.etk.DS_05_0_00691
I Torning mølle boede en gang en herredsfoged, som gjorde megen uret, og derfor fandt han ingen ro, da han døde. Præsten i Ris, som kunde mane, befalede en aften sin kusk at kjøre ham til Torning, og da præsten var kommen der hen, bød han, at vognen skulde tøve, til han kom tilbage og sagde: Kjør nu i Faderens, Sønnens og den Helligånds navn! Flere gange...
da.etk.DS_05_0_00516
Fra Nørtorp i Rautr har spøgeriet kjøren gjennem en dal i Øster-Vandet, der kaldes Hjardal, op til Sjørring volde ved nattetid, og det kjorer der endnu. Kn mand kom ridende og kunde ikke komme videre, da hesten standsede og veg til siden. Han fornam da stjærten af spogelsevognen. niels vig, ø.-vandet.
Norden for Vilslev har der i et hus været spøgeri. Hver aften kom en seks, syv kalve, og folkene kunde ikke være der for dem. Så hentede de pastor Clausen i Nørre-Fardrup, og så blev der ro. A har kjendt karlen, der kjørte for ham. Der vilde komme nogen og tage i tømmen og tage det ene hjul af, men han kerte sig ikke derom. Så kom præsten og sagde: "Kjør...
da.etk.DS_05_0_00049
Det var vist på Brandtbjærg eller en af de andre store Gårde derhenne, der døde en Herremand, og så gik han igjen, og der blev sådant Spektakel i Gården, te de kunde ikke være der. Så hent de Præsten, han var netop Broder til Herremanden, og han satte ham hen og sagde til Folkene, at nu skulde Gjenfærdet ikke komme der tiere, udentagen de bar ham ad...
180