1,256 results
Laurits Lindahl Kjæhr var Seminarist fra Snedsted — en af de første Årgange — og dimitteredes med forste Charakter. Han var høj og velbygget, en Kæmpe af Kræfter, velbegavet i alle Måder og med en Sangstemme, så ingen tog Troen fra ham. Mod sin Dimissionsattest og øvrige Anbefalinger fremstillede han sig for Amtsprovst Bendix i Vestervig og bad ham om...
da.etk.DSnr_04_0_00602
Det var i 1808, de havde Spaniolere og Franskmænd i Indkvartering i Tyrslcd. De kaldtes for Resten de belgiske Husarer fra Frankrig. Beboerne var tilsagt at møde ved Kirken for at modtage dem, de skulde have, men Værterne var ikke alle heldige med at finde dem, da de ikke kunde forstå hinanden. Sådan var der også en Gårdmand, der hed Peder Bæk, han kunde...
"Tussen de Poortweg en de Sellingerstraat ligt een fietspad. Het pad gaat door bosrijk gebied en het is nu verhard. Overdag is het een typisch toeristische route waar men van de rust en stilte kan genieten. Maar als de avond valt wordt het allengs stiller. De nachtelijke uren worden er het liefst vermeden. Omdat zovelen het verhaal kennen. Men zorgt...
nl.verhalenbank.49924
De man zonder hoofd Aan den voet van rotsige grauwe heuvels, in den zomer getooid met een bonten schat van wilde bloemen en weelderig struikgewas, ligt, te midden van looverrijk geboomte, het gehucht Stockheim. Hier had iemand uit Berg zaken te doen gehad en was er blijven hangen tot het vallen van den avond. Hij kon er echter niet blijven overnachten,...
nl.verhalenbank.49530
Tijd: 41.18 RK: Heb je nog zo'n verhaal? AG: Uhhm, ik zal even... Beetje zo...ja het is een verhaal van uuhm...Dat is een uuuh een verhaal wat ik eigenlijk gecomponeerd heb, en uh 't is uuh het was een voorstelling...de Dodemanskist heet die voorstelling. En uuh in die voorstelling was, het thema was de liefde. Of eigenlijk afscheid van de liefde. En...
nl.verhalenbank.47664
Påden nordre side af torvet i Ribe ligger et gammelt hus, som nu ejes af drejer Frantsen, men for omtr. 250 år siden beboedes af en gjæstgiverske ved navn Maren Splids. En dag kom en bonde fra Astrup sogn til staden for at betale sin skat på amtshuset, men af pengemangel havde han taget et læs korn med, som han vilde sælge for dermed at betale. På torvet...
Grote Harold van Bork Mijn motivatie om dit verhaal te schrijven komt voort uit gegevens van Maarten Douwes Teenstra, Nederlandse Volksverhalen; en Johan Picardt Annales Drenthiae. Beiden geven in hun geschriften kort een beschrijving van de reus van Bork. Picardt, de oude Drentse geschiedschrijver beschrijft: dat in het huis van Schulte Nysingh een...
nl.verhalenbank.40914
På Svindinge Mark ved Nyborg har ligget en Gård, som hed Skramgården. Nu er den brudt ned, og det skete nok, fordi Skuloret voldte så megen Ufred der i Gården. Han viste sig for dem i mange Skikkelser, snart som en lille Mand med en stor, grå Hat på Hovedet og en stribet Trøje på, snart som Hund, So, Rotte eller Får. Han havde ellers sin egen Rolig i en...
da.etk.DSnr_05_0_00884
ELLERT EN BRAMMERT Niets dan de heide zag je, zo ver het oog reikte, een wat bolle, licht golvende vlakte, roestbruin in de herfst, een witte uitgestrektheid onder de wintersneeuw, met hier en daar de wankele spookachtige gestalten van de sombere jeneverstruiken erboven, een weelde van paars in de volle zomer, onder het diepe gegons van de bijen als de...
nl.verhalenbank.45842
Het meisje uit Orvelterveen. (Tweede lezing van Ellert en Brammert) Op een uitgestrekt veld, dicht bij Orvelterveen, woonden lang gelden twee reuzen, Ellert, de vader, en Brammert, de zoon, die geen medelijden kenden. Maar de bewoners der dorpen om het veld lieten zij met rust, misschien in de hoop, dat de rijke vreemdelingen niet gewaarschuwd zouden...
nl.verhalenbank.42085
Ik: Wat hef he nô nog meer metmaakt ôp 'n Huunnboarg, want dat interessert mie nog wa meer, zoa-as dat verhaal van Scholtn Leend, dat zö'j misschien ok wa kenn? M: Van dat spit brengn. Ik: He'j dat nô van oe moor heurd, of he'j dat oet een of ander book haald? M: Nee, van older ôp older, nich, dat geet zoa deur. Ik: Wi'j dat es verteln dan? Hier steet...
nl.verhalenbank.128466
De Bergtoren van Deventer Twee torens staan er op de Bergkerk van Deventer, en men zegt, dat de eene iets grooter is dan de andere. Van twee zusters vertelt men, haar namen waren: Martha en Beatrix. Eens waren ze gelijk van rijkdom, gelijk van vroomheid, maar Martha was iets grooter dan Beatrix, en daarom verschillen ook de torens der Bergkerk van lengte,...
nl.verhalenbank.41793
Een zoet gezelschap in een Limburgse herberg In de winter zat op een avond een zoet gezelschap vergaderd in de keuken van een herberg in een onzer Limburgse dorpen. Het was de burgemeester, een wethouder, de koster-onderwijzer-organist, nog een paar boeren en achteraf zat een jongen van een zestien jaar. Deze laatste wist blijkbaar geen andere, hem meer...
nl.verhalenbank.35885
De grens tusschen Vries en Norg is een doodenpaal. Eens woonde er dichtbij Norg in 't bruine, Drentsche land, een jong, mooi meisje, Lebbe genaamd, Hoe- wel ze als de anderen van den dag in den dag leefde, en zij met veel nachtarbeid haar kopenen kap had verdiend, wist zijzelf, dat haar droomen liefelijker waren dan die van haar buren. Dikwijls dwaalde...
nl.verhalenbank.42098
Gerard, de slechte Heer In de Betuwe, Teisterbant, was eens een rijk heer, maar hij besteedde zijn geld niet aan goede dingen, en als er in de streek iets kwaads was geschied, zeide men: "Dat heeft Gerard, de slechte heer, gedaan." Vroeger was hij een goed heer geweest, doch vele booze geesten loeren op de onschuldige ziel: hartstocht en eerzucht en...
nl.verhalenbank.41745
Et andet brudstykke af en Cyprianus. At læse for tyve. Læs disse ord en Torsdagmorgen i din dør eller i din gårdsled før solens opgang: Jesusgik eengaug ud påen heede. Der mødteham en mand. flvor vil du gå hen? sagde Jesus Christus. Jegskal gåe hen og stjæle fra N.N. og giøre ild. Jesus sagde: Nej, det skal du ikke giøre. Jeg mauer dig i dine been, dine...
da.etk.DS_06_0_00209
2274