1,095 results
På Kolby mark ligger en sten, som skal være kastet derover efter kirken af en kjæmpe på Refsnæs. Mærker af hans ti fingre sidder endnu i stenen. mikkel sørensen.
da.etk.DS_03_0_00154
Til det hul i Egvad kirke, som man aldrig har kunnet få lukket, lovede en kjæmpe i Lbjt at forskaffe en sten. Han stod så ved Løjt kirke og smed den efter Egvad kirke, men den faldt ved Risjarup og sidder nu i et stendige. nis c.
da.etk.DS_03_0_00149
En kjæmpe stod ved Rørdal sønden fjorden og kastede sten efter Hvorup kirke. Den lå sønden for Nørre-Utrup. Er nu kløvet. nik. chr.
da.etk.DS_03_0_00147
I fjorden uden for Skjærbæk på Mors ligger en stor sten, kaldet den røde galt. Den skal være kastet dertil af en kjæmpe, som stod på Tisted kirkespir og vilde slå Sejerslev kirke ned; men den nåede jo ikke sit mål. 1. c. overgård.
da.etk.DS_03_0_00146
Norden for Bække, ude på heden, ligger der en stor sten. Med den vilde en kjæmpe, som stod ved Bække kirke, slå Vorbasse kirke ned. niels jonsen, bække.
da.etk.DS_03_0_00134
En kjæmpe stod på Tise bakke og kastede sten. Den ene faldt på Gjøl gade, den anden var så stor, te syv par folk kunde dandse på den. Den anden faldt i Lundbæk hede, den tredje faldt i Tise kjær. peder brogård, jetsmark.
da.etk.DS_03_0_00083
Udi den østre vang for Espø findes en jættegrav med en stor lang sten, kaldes Jættestenen, og en lang rad stene, kaldes Jættebroen, og samme bro løber til en vældekilde imod stranden, som aldrig kan tilfryse, og kaldes samme kilde Jættebrønden. Præsteindb. til O. W. espø, v.cbmændhøjes h.
da.etk.DS_03_0_00075
Nede i Tarm-engene på den vestre side af Lundø er der en lang fordybning med en opkastet jordvold ved den ene side, E. T. Kristensen: Danske sagn i folkemunde III. 2 og der skal en kjæmpe være begravet; men enten det var Burmand eller Langben Rise, véd a ikke af. kristen nielsen, lundø.
På Nørhalne hede ligger en høj, der kaldes Kj&mpebakken og er et hundrede skridt lang. Her ligger en kjæmpe begravet. nik. chr.
da.etk.DS_03_0_00065
IBirkede skov, Gadstrup, ligger en stor kjæmpe begravet, som hed Langben Rise, og han var så lang, at han kunde soppe over Østersøen. ole hansen.
da.etk.DS_03_0_00060
Der skal ligge en kjæmpe begravet i Tybjærg, og han skal have været så lang, at han slår den hele bakke ud. Der, hvor vajsen går igjennem, er hans hoved osten for, og det andet krop ligger vesten for. j. nielsen.
da.etk.DS_03_0_00057
ILangdyssen i Serritslev er der begravet en kjæmpe, som hed Sejr. Hans hoved ligger ved den ene ende af højen, og fødderne ved den anden. Sognet skal have fået navn efter ham, så det blev Sejerslei'. nik. chr.
da.etk.DS_03_0_00056
Er to stene der i marken, den ene kaldes Hets sten, hvor menes, en kjæmpe er begraven, den anden Tippelsten, som er stor, og menes, han blev der kast, der klokken først ringedes. Præsteindb. til O. W. vester vram, cjers h.
Udi Bare enge er nogle store lier eller bjærge, som kaldes Rungels lier. Der neden for findes en stor grav, omlagt med sten, udi hvilken menes en kjæmpe ved navn Rungel (af hvilken lierne skal have deres navn) skulle være begraven. bare, bare h. Præsteindb. til O. W.
da.etk.DS_03_0_00049
På en mark ved Bræby ligger en dejlig kjæmpehøj, omkrandset med store sten, og på toppen står tre tlade sten oprejste. Over dem ligger atter en stor sten. Deri er fem huller af den kjæmpes fingre, som har lagt stenen der op. f. t. grundtvig.
da.etk.DS_03_0_00038
Nok er her i Skrave sogn en enlig gård, som hedder Krestrup, ved hvilken er en dyb hule, som kaldes Blak stold, hvilken nogle mener at skulle have været en kjæmpe-hestestald eller og en røverkule i gammel tid. petrus andreæ, rødding og skrave, Præsteindb. til O. W,
Fregnegård, som fordum haver været en herregård, men nu cr kongens vorriedbo, menes at have sit navn af en kjæmpe, som hed Fregne, hvilken skulle være begraven osten fra gården på udmarken, og ligger den nordost fra kirken. ibsker. Præsteindb. til O. W.
Findes en, ganske hob stene i Nørrevang ståendes ret op, kaldes Gry(de)stene, og siger de ældste i sognen, at jætterne skulle haft i sinde at ville have bygt på den sted Rinkeby og Vieby sogner udi én tilsammen. Steden udi nogen måde lader sig anse så at skulle være. rinkeby. villands.
Findes en høj på Trøstrup mark, kaldes Stenkisten, på hvilken der ligger en kjæmpe, hvilken der havde en dater, som gik en gang ud på marken og fandt en bonde, pløjede på sin ager. "a tog hun den ganske plov med manden og bar hjem i sit forklæde. "Fader, se dette fandt jeg på marken, som gik og smølede i jorden." Da sagde faderen: "Lad dem gå, de skal...
da.etk.DS_03_0_00003
Helm/Wittenburg. In dem Kampf der Helmer mit den Riesen sei der Riesenkönig gefallen und im Papadönkenberg begraben.
[4107] Riese Grab
2273