Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
13 results
Danish Keywords: bolig
Balsby skal have sit navn af en gammel kjæmpe ved navn Baltsar, som havde sin bolig udi et bjærg noget derfra beliggendes og kaldes Balsbjærg. nosseby s. villands h. Præsteindb. t. O. W.
da.etk.DS_03_0_00005
Gamle Morten Bi i Hedensted fortæller — efter gammel læsning — at dronning Thyra havde krig med en konge, der havde sin bolig ved Hvirring kirke. Hendes kjæmpekvinde tog da en sten i slyngen og kastede derned fra Langeskov kirke og efter Hvirring kirke, men slyngen og stenen, der var så stor som et hus, faldt i Havrum sø. n. a. ammentorp.
Osten for Filkested ligger et stort stenbjærg, som kaldes Bælsbjærg, hvilket synes at have sit navn af den gamle afgud Bål. Denne Bål, eller og en anden hans gelik med samme navn kaldet, siges at have boet i dette bjærg udi en stue, som endnu synes på denne dag og kaldes G'rxshaIde-stuen, så at huset haver været lige efter fæet, som man plejer at sige....
da.etk.DS_03_0_00022
I gamle dage havde en jættekvinde taget bolig i Gorms høj i Jelling, og da hun på ingen måde kunde fordrage kirkeklokkeklangen, besluttede hun at ødelægge kirken. Hun gik så op på toppen af højen og tog den store runesten i sit forklæde for at slynge den over på kirken, men heldigvis gik forklædebåndet itu, så stenen nåede ikke sit mål. Den faldt ned tæt...
I Han herred er der i Tommerby sogn en kirke, der kaldes St.-Bodils helligdom, kaldet sådan efter en vis dronning Bodil, som levede et ret helligt liv og måske har prydet dette tempel med gaver eller indtægter. Men det siges at være opført i selve den hedenske tid af en vis Vidrik Vis, som, efterat han havde forladt hedenskabet, gik over til den kristne...
da.etk.DS_03_0_00010
På Furlands marker er disse to mærkelige ting at sé og bemærke. Den ene er en tæt torn, en såkaldet hellig torn, hvilken øboerne ærer i den grad, at ingen nogensinde har vovet at afrive den mindste kvist, og om én vilde gjøre det, vilde det anses for ugudeligt. Den anden er en stor sten, kaldet Dragens bolig, hvis længde er en 300 alen. Idenne sten er et...
da.etk.DS_03_0_00278
I Almind, omtr. halvanden mil nord for Kolding, ligger der en høj, hvor der i gamle dage boede en trold. Da så Almind kirke blev bygget, kunde trolden ikke være der længere for klokkeringningens skyld, da klokkeringning og torden er det værste, man kan byde en trold. Af den grund flyttede han til Lejrskov og tog bolig i en høj derovre. Han kunde dog ikke...
da.etk.DS_03_0_00227
På Kastbjærg Bymark findes en hel Del Høje: Stakelshøw, Kåshøw, Bænkihøw, Møggelhøw, Tåshøw, Gallihøwwen, Staerhøw og mange mindre, som ikke har noget særligt Navn, eller også kjender jeg dem ikke. Store- og Lille Gallihøw samt fire mindre, af hvilke den ene nu er helt sløjfet, ligger på én Mands Ejendom, og i min Moders Barndomstid, omkring ved...
da.etk.DSnr_03_0_00171
Det til en af Grevskabet Gyldenstens og segs af dets Husmænd fra Hårslev By udlagte Jordebjærg, der vel skrives Hjortebjærg, men af Almuen med én Mund kaldes Jordebjærg, der ligger et Par Bøsseskud inden for Hårslev Sogns nordlige Grændse mod Skovby til, er kj endelig ved Kunst af delt i tvende Banker, en større sydlig og mindre nordlig. Den mindre har...
I Borre sogn findes et tjørnekrat, hvorigjennem en kjæmpe fra Upsala plejede at have sin natlige gang, når ban øvede sine hemmelige jagter, hvilket er set af mange, og navnlig af en vis Henrik fra Fyen i året 1644. Der fortælles også om den samme kjæmpe denne vidunderlige historie. Da han en gang havde jaget, kom han med sine hunde til en bonde i...
Langs den østlige side af Ise fjorden, fra Hjortegården i nord til Jægersprisbugten i syd, strækker sig høje klinter med en række store kjæmpehøje langs toppen. Den kone, der var på Hjortegården for en hundrede år siden, fortalte, at hun en nat stod ved vinduet og ventede på sin mand, der var rejst bort, og så da højen tæt ved stå på fire støtter. Der...
da.etk.DS_01_0_00759
Laurits Lindahl Kjæhr var Seminarist fra Snedsted — en af de første Årgange — og dimitteredes med forste Charakter. Han var høj og velbygget, en Kæmpe af Kræfter, velbegavet i alle Måder og med en Sangstemme, så ingen tog Troen fra ham. Mod sin Dimissionsattest og øvrige Anbefalinger fremstillede han sig for Amtsprovst Bendix i Vestervig og bad ham om...
da.etk.DSnr_04_0_00602
Et andet brudstykke af en Cyprianus. At læse for tyve. Læs disse ord en Torsdagmorgen i din dør eller i din gårdsled før solens opgang: Jesusgik eengaug ud påen heede. Der mødteham en mand. flvor vil du gå hen? sagde Jesus Christus. Jegskal gåe hen og stjæle fra N.N. og giøre ild. Jesus sagde: Nej, det skal du ikke giøre. Jeg mauer dig i dine been, dine...
da.etk.DS_06_0_00209
27