Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords
Show More German Keywords
Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
59 datasets found
Place of Narration: Waren Narrator Gender: male
nawersch slöppt din mann all? ne noch nich... af un ran... schachtel insmert. mann het dat hürt... hü un hott allerwegen ran un van. ok rut ut schostein. grote musik... feine tafel deckt... tafeliert... katten de hebben rohrt... to hus... west du wat du dor äten hest is pirlung un all son swartes saken etc. west. is nich wedder henforrt. Kobi W.
[12559] Hexen - Blocksberg Varia
in Rambow sall de blocksbarg sin, min m. segt ens, as se dor vorbi geiht to ehr nahwersch ? kiek mal, hier hebben de hexen ornlich n lock inspillunkt. dor segt de anner: (baben is son kuhl up den barg) di aas süll ik blos ankamen koenen, di wull'k dat knick nan nors dreihgen. Pohl W.
[12517] Hexen - Blocksberg Varia
2 sniders, to kirch gahn, hebben beid puckel. A ganz früh hen, snurrig vör, luter doden, he singt so flitig mit. Kummt ne stimm: "was wollen wir diesem manne anthun, dass er so fleissig mitgebetet und gesungen hat?" prester von de kanzel secht: "wir wollen ihm das laster abnehmen." is schier un glatt. de anner ok hen. doden noch dor, as se all singen, he...
Is'n Hawjung west... den hebben de dirns int fack de hus aftrechen wullt. dor het he seggt: dirns latt dat sin, süss ik mak jug müs" den seggt de andern: "denn mak mal weck" "ja denn doh mi dinen hot" den het se gansen hot vull mus, dat ganse fack loppt vull. de dirns krischen gefährlich dat ward'n kandal. dat de schriwer kümt... wat towt ji hier... "je...
[12470] Hexen - Mäuse etc. machen
de lüs hebben se inn pann krägen Prohl W
[12456] Hexen - Mäuse etc. machen
von ein dörp nat anner melken se de köh ut Asmus W
[12393] Hexen - Buttern, Melken
in Poppentin het'n knecht hakt, dor het wat in de gor legen. he het nich öwer kamen künnt, he het nix seihn, dor säden se dor harr de hex wat henleggt. he het na hus trecken müsst. annern dag het he god haken künnt? dat bemutmassten se dat de ollsch dat dahn harr. Als ich frage, worüm het se dat dähn: dat he se blos ut wollust dahn dat se wat künnt het....
[12262] Hexen - quid
En Fru Bökmann in Ollen Goarz (se hadd ne dochter Voss in Sophienhof dee künnt ok wat) hett mal seggt sall ik den dreisch mal vull kierls kamen laten. Ach wat du wol wisst. duert nich lang. Dreisch all vull, hett se ok wedder wegläst. Se hebben Water haalt u. makt sin eigen Mudder fast dat se nich trög un vörwärts kem. Hamann (Altgaarz) W 11.6.37
[12258] Hexen - quid
In Poppentin is ne Hex west, de het dat makt un de buern hebben na'n haken wullt. Denn hebben se de pird nich hollen künnt. se het blos öwer de dör keken. Krüger W
[12174] Hexen - Am Vieh
haupsächlich Jungveh dorfen weck Lüd nich ansehn dunn hett dat keen Oort (En hett 'n Viertel Johr sien Veh nich bekiken hett dörft) Hamann (Blücherhof) W 15.5.38
[12167] Hexen - Am Vieh
En jung het as kohhöder bi ne hex deint. Het dat god hatt. De annern jungens hebben em all ümmer segt: "glöwst du, dat du brod ettst? dat is kohmess, kattenschiet etc." He will dat ens afluern. Stellt sik slapend. Se: "Fritz to berr" he antwuurt nich. Se räst em. "he rögt sich nich." Nawersch hexen kamen an. "bring em to berr" o nee he slöppt. Je wer...
In Rittermannshagen En Knecht sett sik unner 2 eggen an weg hen, de sünd jo mit krüzverband verbunden. Sin wirtin kümt an up hahn antoriden, un ehr nawersch up ne gris säg. De de gris säg ritt, secht dor "sack em de ogen utpusten" "nein" So is je mit'n blodigen kopp davonkamen. Moll W.
[12136] Hexen - An Menschen
Blocksbarg in Ollen Goors. Johannisnacht (ss) dor reden se up'n Besenstäl hen ss Hamann (Altgaarz) W 2.6.37
in kirch (12-1) is alles hell... frühgottesdienst (is Christnacht?) wewer (de vörn n puckel hatt het) geiht rin... is all so snurrig... ward sungen. de prester sprecht de segen... dor hürt he seggen "wat maken wi mit den?" willen em glatt maken"... fit – puckel is weg. snider (het hinnen puckel hatt) hürt dat—will ok sinen pukel los sin – get hen, anner...
n por Hdwburschen [Handwerkerburschen] reisen nan blocksbarg (rl. up hälften weg is wirtshus, de is jo 3 mil hoch) dat sünd 'n por packlig west, enen ward dat leed, de blifft in'n krog. de anner geit rup, as he dor baben kummt, is dor lustige musik, un danzen. Se fragen em ob he ok danzen künn. ja. ob he ok singen künn? "ja" Wat he denn dorvör kricht? Je...
Snider hett'n puckel, reist öwer land, kummt spät na huus. mudding mak apen, nu hest du'n feinen kierl... (He is kamen in een kirch, dor is musik wast, dor hebben de doden danzt (ss) dee hebben em' puckel afdanzt. he is unverhofft öwer tokamen. Se hebben beradslagt wat se mit den snider upstellen wullen. se wullen em'n puckel afdanzen. He is'n feinen...
[10790] Hexen - Puckel
Is möllergesell...meisterin nan blocksbarg... ganz nackend... smert sik in.... up un d. un n. nich an. He bufft allerwegs gegen. As he dor ankummt, kiken se em an. He sall uns musik maken. Se geben em pipenbuck. dor fängt he up to blasen... ward möd, slöppt in... wakt up un dor licht he in de schinnerkul, all de geriffe liggen üm em rüm, un groten grisen...
buerfru is ne hex west, hett to blocksbarg wullt. jung will mit, na ja, sall seggen: öwer un drüwer un narends nich an – allerwärts (up un davon un allerwägens mit n nors an, blocksberg up Fdb.) stööt allerwägens an rup... is musik etc. scheperknecht liggt in hörten, hürt de herrlich musik, as bald vörbi, kümmt en giwt em ne trompet – geht schön – mit mal...
Möllergesell... fru dict(?) stahn, fru... blocksbarg gahn, sin stuw is neben an west, klen finster dorchgahn, kruk mit salw "up un dorvan un narrends nich an" He... ok... allerwegens.... kümmt ok hen. sin meisterin – den kan he musik, geben n'pipenbuck. morgens liggt he in de schinnerkuhl, legt grisenkater gegen em, het de ganze räuw afsagen. Moll W
[10782] Hexen - Blocksberg Mahl
Möllergesell allerwegt an, eine hexe segt: willen wi em de ogen utpusten – ne – krickt pipenbuck, licht in de fillkuhl. hett n' dodigen katen de gunse räuw afsagen. Moll W
[10781] Hexen - Blocksberg Mahl
2