Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
27 results
Place of Narration: København
På Vollerup byes jorder, nogle 100 alen fra Kattegattet, ligger en bredagtig høj, som kaldes Kirkebjærg, fordi Raklev kirkes opførelse først var påbegyndt der. Men vandtrolden i Kattegat omstyrtede om natten .... Nu forsamledes menighedens ældste og rådslog om, hvorledes de bedst skulde overvinde trolden. Han var nemlig så stærk, at han kunde kaste en...
da.etk.DS_03_0_00935
Stor-Trued fra Åhus rejste en gang til Bikoping for at hente et ligklæde. Han fik det, men da han kjorte hjem ad, fik troldene øje på ham og satte efter ham. Trued kjørte, alt hvad remmer og tøj kunde holde, men troldene var lige i hælene på ham. Han nåede Åhus, men ikke hjem til sin gård. Derimod reddede han sig op i kirketårnet. Han stak hovedet ud af...
da.etk.DS_01_0_01309
På Næsby mark ligger to høje med troldfolk i. En aften, da trolden i den ene høj havde gilde, cg den stod på ildstøtter, kom en karl ridende der forbi, og da han så, at troldene dandsede, gik han ind og dandsede med til langt ud på natten. Næste aften kom han atter ridende der forbi, og da de sad og drak der inde, bad han om at få noget at drikke med....
Der boede en trold i Pigshøj ved Torøhus. Han var ellers bekjendt af mange. En gang mødte en skipper ham i åben sø, hvor trolden kom sejlende i en støvle. Han fortalte da sømanden, at nu var folk blevne så kloge på Fyen, at de slog kors for al ting, så troldene kunde intet få at leve af. Han agtede sig derfor til Norge, hvor han ikke troede, folk var så...
da.etk.DS_01_0_01354
På Kullen er der en høj bakke ud mod søen, som hedder Trollhættabaelcen. Der har en gang været trolde, men nu er de dragne bort; der har også været en hule til, som nu er styrtet sammen. Om nogen havde set troldene, spurgte jeg den dreng, der var min fører. Jo, der havde en kvæld været et trold efter hans morfa'r, den gang han var en lille gosse. Der var...
På en Høj ved Vejstrup gik en Mand og pløjede. Med et stødte han på en Sten, og en lille Troldmand kom op og sagde: »Jeg véd meget godt, at din Kone snart skal gjøre Barsel, og så vil jeg bede dig, om jeg må stå Fadder og komme med til Barselgildet. Du kan sende din Dreng at hente Faddergaven, og han behøver bare at banke på Stenen, så skal jeg nok...
da.etk.DSnr_01_0_00925
Folk her i Gården blev forhen meget plaget af de Trolde, der boede her vesten for på Bakken, men Højen er nu sløjfet. Den gamle Trold hed Dagon. En Dag Folkene var ude at høste, kom Troldene og stjal et lille Barn, der lå og sov i Vuggen, og så lagde de en af deres-egne Unger i Steden for. Et sikkert Middel mod Forbytteise er at strø Hørfrø i en Ring...
da.etk.DSnr_01_0_00970
Mads Høj boede ved Grimebanken, på hvis skrænt Udby kirke ligger. Hau var en god ven af troldene, og de kom og lånte brod hos ham. Men da klokkeringningen blev for stærk, gik den gamle trold til sidst ind til Mads Høj og sagde ham farvel, men fortalte tillige, at han ikke kunde få sin guldkrybbe med, som han havde i banken, fordi kirkemuren var kommen...
da.etk.DS_01_0_01350
En bonde i Vollerup, Raklev sogn, horte en aften silde, at det puslede i ølkammeret, og da han nok kunde forstå, at det var trolden, besluttede han at gjore en ende derpå og råbte til konen: "Mo'r, stå mig bi og hold et kors over mit hoved." Så åbnede han døren, men så ingen, hvorimod øllet strømmede brusende ud af hans bedste fjerding. Troldene havde...
da.etk.DS_01_0_00506
En gang da en gammel kone i Broby sad i s in stue, kom der en trold fra højen på hendes mark ind og bad, om hun vilde låne ham noget brød, da de skulde have stort gilde i højen. "Jo," sagde konen, "men hvornår kan jeg få det igjen ?" - "På søndag," svarede trolden. "Ja, men hvor får I det fra?" spurgte konen. "Vi får det fra Næsbyholm, for på løverdag så...
da.etk.DS_01_0_00462
En mand ved navn Plat havde en trold i skikkelse af en kat. En aften han kom hjem, fortalte han, at da han gik forbi en høj, kom der en lille trold og råbte : "Plat, sig til din kat, at Knurremurre er død." Katten lå på en stol ved kakkelovnen, men da den hørte det, sprang den ned og udbrød: "Er Knurremurre død, så skal jeg skynde mig og hjem!" Siden så...
da.etk.DS_01_0_00360
I Bogebjærg ved Asminderød boede den stolte troldkonge. Ude ved Lerkenborg i Olshøj boede storfyrsten, og han holdt en gang gilde, hvortil han indbød troldkongen. Han fik sådan lyst til en smuk rød kvie, der græssede ved Olshøj, at han først gik hen til bonden og spurgte, hvad den skulde koste, og da han svarede, at han ikke vilde sælge den for en hel...
Når man har spist blødsødne æg, skal skallen knuses, ellers kommer troldene om natten (ell. fortrædeligheder). H.V. R.
da.etk.DS_07_0_00752
I en gård i Gudmandrup, Højby sogn, findes en meget stor kobberkjedel. Den forrige ejer af gården havde en gang været i Nykjøbing,. og da han kom hjem om aftenen, så han Stenbjærg på Højby mark stå på fire gloende pæle. Der brændte mange lys i banken, og troldfolkene dandsede, men da lystigheden var på sit højeste, blev der pludselig tummel, og han hørte...
da.etk.DS_01_0_00316
I de sidste år er der på Gåsetofte mark i Raklev sogn blevet udgravet eu høj, som kaldes Troldhøj, og fra eu gård, der lå tæt ind til, kunde man tydelig høre troldene smede og arbejde i metaller. De havde også stor lyst til at gjore folk vildfarende, især gårdens beboere, som de ellers ikke fortrædigede. Manden dér havde altid lyst til om aftenen at gå...
da.etk.DS_01_0_00108
Den store Sten på Allelev Mark skal være kastet af en Trold i Ingvarstmp efter Katholm, men den faldt på Halvvejen. Han bandt sit Strømpebånd om den og slyngede den deri. Arkitekt Christian Nielsen, Kbh. (Horslunde). Lyngby S., Djurslands Sønder H.
da.etk.DSnr_03_0_00072
Troldene kunde ikke nære sig for kirkeklokkerne og den sorte hund med den hvide ring. Fortalt af en gammel kone i B r å b y. F. L. Gr.
da.etk.DS_01_0_01352
Da troldene rejste, udslyngede de den trusel mod Udby kirke, at tårnet skulde aldrig blive rigtig færdigt, og det stadfæster sig også, ti der er nogle sten, der falder ned af tårnet, hvor tit de end bliver sat op. F. L. Gr.
da.etk.DS_01_0_01351
Få en snes oer siin gik lanndwæ/en fræ Grønno å te Oorhus Hig nueren om Oelse kjærk end gjænnom be/en å toiv dæn nej lanndwæj let wæsten få. Mæn ded war omm, hwodan dænd kjærk æ blewen te, at te a wild fåreel. Dæ Wa i mand, som hied sant- Lawws, som wil beg en kjærk i Oelse, mæn åldt hwa han begged om dawen, ded blevv rewwen n/er om natten. Som han no...
da.etk.DS_03_0_00953
Min Fader var fra Syv, og han har fortalt mig følgende: En Dag kom en Trold ind et Sted, hvor de slagtede Svin, og de havde lagt det ind på Skiven for at skrabe det. Da han så det, sagde han: »Nu har jeg set Skov på Tune Hede og Hede på Humle Ore, men aldrig har jeg set så stor en Pølse.« Lærer P. Petersen, Kbh.
da.etk.DSnr_01_0_00737
75