Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
1,862 results
Narrator Gender: m
Teuverheksen reden op een bessem de lucht in.
nl.verhalenbank.43561
In tsjoenster koe har yn in kat foroarje.
nl.verhalenbank.30373
In tsjoenster rydt strampele op 'e biezem troch de loft.
nl.verhalenbank.25369
As de minsken nei in tsjoenster ta gongen gebeurde 't faek dat se in kat op side hienen, dy't mei roan.
nl.verhalenbank.25345
Rikele Myt fleach samar op 'e biezemstok rounom hinne, seinen se.
nl.verhalenbank.25274
Alde Minne Ael wie in tsjoenster. Dy wenne yn 'e Westerein. Sy fleach op 'e biezem fan 'e iene skoarstien nei de oare.
nl.verhalenbank.25136
Tsjoensters reizgen op in biezemstôk troch de loft.
nl.verhalenbank.25069
In tsjoenster koe har yn in kat foroarje, mar ek yn in ein.
nl.verhalenbank.24868
Njonken ús wenne in frou dy gong foar in tsjoenster troch. Hja wist dat sels wol. Mar wy leauden der net oan. Se seinen dat se de bern bitsjoende en krânsen yn 'e kessens tsjoene koe. Hja ried op in biezemstôk troch de loft en koe har foroarje yn in kat. Wie der ien bitsjoend, dan reizgen se nei de duvelbander ta. Dat wie almeast Sierd Schaafsma fan...
nl.verhalenbank.32036
Yn Boarnburgum wenne in âld-minske, dat wie Knjillis Auk. Dat wie in tsjoenster. Auk koe har foroarje yn in swarte kat. Dy kat kaem to spûkjen by oare minsken. De minsken wienen bang foar har. Hja hat wol gauris ien bitsjoend. Dan krigen de minsken krânsen yn 'e kessens. Dan gongen se nei de duvelbander ta. Gauris wie dat Greate Wopke fan Kûkherne. De...
nl.verhalenbank.29496
De katten hâlde soms fan forgaderingen wurdt der wol sein yn 'e iepen loft. Dan prate se krekt as minsken en se sjonge der ek by. Sy neame de nammen fan guon dy't der oan gelove matte. Tsjoensters meitsje krânsen fan fear yn 't holkessen. Hja kinne fleane. Mei de biezemstok tusken de skonken fljogge se troch de loft.
nl.verhalenbank.24359
Iemand ha geschupt naar een zwarte kat. En hij kon 'm nie meer van z'n lijf afhouwe. Die liep 'm overal achternao.
nl.verhalenbank.72790
As de karn niet af kon komme, een hand zout d'r in!
nl.verhalenbank.70722
Vroeger liep hier in Polsbroek en contreie een ouwe bedelares en daarvan wier gezegd, as ze niks kreeg, dan veroorzaakte ze bevoorbeeld dat de karn betoverd was.
nl.verhalenbank.70460
In Gouwerak wier d'r wel gesproke van de betoverde karn. As ze zo de hele dag moeste karne en de karn kwam maar niet af, daar zat de heks in, zeje ze dan.
nl.verhalenbank.70413
As de karn niet af wou komme, dan zeje ze wel dat de karn betoverd was. 't Middel daar tegen was een hand zout d'r in. Toverkunst moest eerst overgedaan worden.
nl.verhalenbank.70406
Heksenkrans Op de hei bij Hilverenbeek kwame ok altij de hekse bij mekaar op 'n heksefeest. Uit pure overlevering zèn 'r nog verhale van mense, die de hekse daar hebbe zien feeste en danse. Vooral op bezundere dage, zoas ik al zei op de inendertugste oktober.
nl.verhalenbank.41641
Myn omke Jan hie sa'n gefal mei in swarte kat. "Mem," sei er tsjin myn beppe, "dêr is dat âlde kring wer." Doe hied er in foarke krigen en op 'e kat smiten. De foarke gong dwars troch de poat hinne. Letter is âlde Griet altyd kreupel west.
nl.verhalenbank.37349
In tsjoenster wie meastal in âld wiif. Dy koe har yn in kat foroarje.
nl.verhalenbank.31521
In tsjoenster kin har yn alle swarte dieren foroarje, mar meastal yn in swarte kat.
nl.verhalenbank.31236
2132