Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords
Show More German Keywords
Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
33 datasets found
Narrator Gender: female Place of Narration: Waren
en fru in Grabowhoew is na'n hexenbarg räden. hett wat künnt... is nachts weg... Annern morgen steit se nich up. se secht, se wier krank... As de mann tokicht, hett se haufisen an de hänn hatt. Hett sik nich sülen antrecken künnt. un de kopp is rümdreiht wäst as se doot bläben is. F Beese W 5.12.10
[12562] Hexen - Blocksberg Varia
Wenn kinner legen: sasst`n blocksbarg mit de neihnadel umgraben F Köppen vater W.
[12534] Hexen - Blocksberg Varia
hofisen uplegt (hand...) hebben ehr ader slagen un dod blääden laten. F Westen W
[12525] Hexen - Blocksberg Varia
jäger het ne fru bil afnahmen in holt. de het em lüs makt, het sik nich kunnt redden oder bargen. He ded se beden, het em wedder afnahmen. F Ehmke W
[12473] Hexen - Mäuse etc. machen
mit ne hand vull sand kanen se lüs maken. wenn se de in de luft smiten. dat sälen luter lüs warden. F Wienke W
[12451] Hexen - Mäuse etc. machen
in Ludorp wier Ollendeilsmann dee arbeit im Goren. Dee säd eens to uns sall ik Mus maken? Duert nich lang, dor wiren dor luter witte Mus ahn Swanz. Dat heff ik sülben beläwt. de Stuersche Scharprichter hett em dat bibröcht Stüdemann (Ludorf) 11.6.37
[12441] Hexen - Mäuse etc. machen
Varchentin. Twe frugens gahn na Worn öwer Sorgenlos... Dor steiht en fru un bottert. dor seggt A to B. "willw wi de botter mitnehmen." B "O, wo wisst du dat maken. Botter kümt up'n witten teller antoflegen. hebben de botter in Woren verkofft. As se abends trüggkamen, bottert de anner noch. (het nix kregen) B het dat jammert, de het dat naher vertellt. F...
f sage filie En fru is in swinstall west, is ne quadux dor, dor seggt se wat deiht dat oll tier hier to gahn" dor segt de swiegermutter, lat de man ruhig. nimmt se uppe fierschüffel un sett se inen bodderpott. "wo künest du bi de bodder" de hett de quadux mi bröcht. F Sass W.
[12342] Hexen - Buttern
Triet (?) in'n Gr. Rehberg wir storben... fedderkranz in bedd. Rinhext. se het di behexen wullt, hett dat kind drapen. (to Ziddorf sall de hex sin) F Jenning W
[12293] Hexen - quid
Hdwb kümmt bi ne arbeitsfru, de kakt middag. biddt ehr um'n almosen, se het nix, wat se em geben kann ower he seiht wust un fleisch ün wiem hangen. dor biddt he se sall em dor ne bäten von geben Se gift em dor ok ne "wenigkeit" von. he smitt ehr dat hen. dor is dat all vull mutten (lüs) west un all ehr fleisch un wust is all von ungeziefer vertehrt. (n...
[12264] Hexen - quid
Min grossvadder het koh verköfft. leidt dor mittemy, kümmt nan dörp. stüht kirl vor de dör, fröggt wat he dor mit wull. ja he hat sin koh verköpen musst. As kum 10 schritt wider is föllt de koh dal un is dod. Het blos dat fell verköpen künnt. F Lange W
[12180] Hexen - Am Vieh
Minsow – annern dag güngen wi hen na hexenbarg: ob noch bessenstäl dor legen. de ollen säden: se möten nakt danzen. F Kittel Waren 28.05.12
ball etc. f Rambow pierd an durnhügel, jud Israel, söpp, kohschietz haupe F Maass W
[10796] Hexen - Geistermahl
Ulrichshusen. pferd unrecht beslagen.
[9136] Raubritter: Hufeisen verkehrt
Borgwald hett he heeten. hufeisen verkehrt.
[9000] Raubritter: Hufeisen verkehrt
Als ich nach Räuber frage, erbsen,(ohne von Viting was zu sagen), de ollen hebben vertellt: up'n Charlottenhof bi Dratow heff ik deent. Dor licht 'n barg, (de hürt an Ch.1), Vitting hett de barg. de see Vittensee hürt to Dratow. Dor hett 'n mann wäst, de dor in den barg haust, dee hett Vitting heeten (ss.). (ik heff deent in Charlottenhof, dor hebben se...
[5740] Viting - raubt Mädchen - 7 Söhne - verraten
wj. = wilde jagd in Teterow Hogenholt ruft ( hi ho hup, hier geit de rechte grenz rup ).
up Ilkenhof bei Bornkrug bi Malchow löp de streckenlöper. Hierup ----- "
Min mudder hett dat sülm beläwt. Sünd 'n por brutlüd wäst in ehr dörp. Min mudder kümmt na huus na de koek rin. De koeksch hett dor 'n ganz nigen 3 wittens pott an de kahlen stellt. dat secht ümmer : Jacob.... segt dat ümmer. Se sett 't dat neger an't füer, dor geit dat Jacob..... So as dat kakt hett, hett de minsch lopen müsst. He kümmt denn ok ansmitt...
Dat hett min grmuddergrossmudder. vertellt. dat is 'n soldat wäst. En dirn will sehn, wat se vör eenen kriegt un röppt na 'n backaben rin olljohrsabend "kiwitt wat krieg ik". Dor hett't ropen ut den backaben ( so 3 mal ) : se süll wat to ätenhensetten klock 12. Se geiht na ehr stuw rin un deckt up. Duert nich lang kümmt de soldat an un ett. He hett witt...
[4691] Liebeszauber
2