Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
83 datasets found
Organizations: UCLA Danish Keywords: spring
Udi en kjøbstad var 12 bjørnebuse, og ved hvert bjørnelms stod 12 kjadlinger, og havde hver kjælling 12 kjæppe, på hver kjæp var 12 knotter, og på hver kuot hang 12 poser, udi hver pose var 12 rummer, udi hver rum 12 brød. Nu spørges her, hvor mange penninge samme kjællinger får for deres brød, og hvad enhver kjælling tilkommer. — Tilsammen får de...
da.etk.JAT_06_0_00826
Pastor Mommc i Gammelby og herredsfoged Vith i Ørum var meget gode venner og kom ofte sammen. Hver havde også sin egen pibe hængende hos den anden, og så snart den ene kom til den anden, tog han sin pibe ned. En dag, da Vith var kommen op til Momme, siger denne: “Det er rigtig kjedeligt, nu har jeg fået kjøbt alt til at beså min have med undtagen...
da.etk.JAT_06_0_00542
A skulde stå strandvagt ved Assens. Det var jo om natten, og a går og pamprer og pejtrer omkring og vil have tiden til at gå, men de sidste to timer var lange. Så går a ud til et strandbatteri, og der var en fjælebrakke der ude, og der lå en hel del tommer og skidt, der skulde vagtes ved. Der inde i fjeldbrakken, hvor a jo også gik ind, der går a og...
Der boede en mand her nør i Jerups hede, han hed Thomas Skarnvad. En gang var han bleven så syg, men kom sig da igjen. Så sagde han bag efter: “A var så syg, a troede, a havde død, a troede også, a havde bleven ved med det”. Han sagde til en mand i Jerup: “A ka sæjj dæ nå nyt. Min kow hon fæk en stuukaZ i næt, dæ/ ka do fo te ej sprenngbøel”. Men manden...
da.etk.JAT_06_0_00190
En mand i Hjerm var kommen til marked iHolstebro, som ikke gik så svar tit på, for han gik altid dagen efter markedet, og kom altså stadig for sent. Han bed Mads Snujfelborg. Men den dag var han da kommen den rette dag. Nu var han en mand, der gjærne vilde slå til Søren i æ rode vest, og så fik han jo nogle dramme og punse og kommer ud til gades. Som han...
da.etk.JAT_06_0_00158
Niels Kusk i Feldborg havde en tyr. Så skulde de en dag til at have en ko sprungen, men den vilde ikke godt stå. Hans kone, Ane Katrine, skulde holde den, men det kunde hun ikke. “Tag du nu ved tyren”, siger han, “så holder a koen”. Nej, det turde hun ikke. Ja, så beholdt han den, og de fik koen stilt an, så tyren kom da til at springe op på den. Han...
Karen Mørk rendte om kap med Pevverskrædderen over mosen. Han var meget for kommers, og så fik han det væddeløb stilt an. Hun var springhalt. og han mente let at kunne løbe fra hende. Men hun gav forst nogle småklap med den ene fod, gav så et stort spring med den anden, og så atter nogle småklap. Hun løb lige godt fra ham, og han var så Uheldig at falde...
Jens Dige var fra Digegård i Nors, og det var en rigtig spilopmager. Han var kjendt med min bedstefader. Så havde de en gang aftalt med hinanden, at de skulde kappes til Tisted. Bedstefaders kone ser, at han klæder sig så forfærdelig let på, og spørger ham så om, hvorfor han gjør det. Jo, han skulde i følge med en gal mand. Den anden kommer omsider og...
da.etk.JAT_06_0_00120
Der boede nogle folk her nede på Vandel mark, vi kaldte æ Bølere, og de havde ord for ikke at være af de rareste folk. Tyve og kjæltringer i store omegninger havde tilhold hos dem, når de kom på egnen, og der var også én imellem, de kaldte æ landsmand, han var der af og til, og var oppe fra det slesvigske. En gang han er der, bliver det drøftet, om der...
da.etk.JAT_05_0_00444
Andendagen ved bryllup, når de har drukket kaffe og spist frokost, så får de dem en svingom en times tid eller to. Så forsvinder brud og brudgom og skal hen og have dem pyntet. I den tid bliver gulvet fejet, og sand strøet på det, og der bliver pudset op. Så kommer brudeparret ind. Nu har hun hovedtøj på som ung kone med lille fløjelslue med guldbrokade...
da.etk.JAT_04_0_00181
I min barndom i Adslev blev der holdt kjørmesgilde omkring ved kyndelmissetide, enten lidt før eller lidt efter. Det var et bestemt lag, som holdt dette gilde hvert år, og det gik på omgang, så én holdt gilde ét år, og næste år naboen. En ugestid før gildet skulde holdes, gik bydemanden, som altid var skjænker ved gildet, og en mand af laget, omkring og...
da.etk.JAT_04_0_00071
Går vinden med solen fra sonden til sydvest eller i nord og om i nordost, da går den som oftest langsom og temmelig regelmæssig rundt. Begynder det med uvejr, ender det med klart vejr, drejer vinden sig den modsatte vej, sker det hurtigt og med store spring og forandrer sig til det værre.
da.etk.JAT_01_0_01651
Denne bibel hører mig til med rette, ingen kan derom med ham trætte. Bogen haver ingen liv, hvo den, der stjæler, han er en tiv, kommer jeg efter hannem med en kniv, da skal han kommer jeg da skal han kommer jeg da skal han kommer jeg da skal han kommer jeg så skal han Karen Ollesdatter. Skadst. forvare bans unge liv, efter hannem med en fork, knevre som...
da.etk.JAH_06_0_00955
Der var en pige et sted, som de væddede med om, at hun ikke turde gå op til en galge og skjære en splint af den. Da hun kom derop, stod der ved galgen to heste, som havde tilhørt hendes husbond og var stjålne. Hun vilde have dem med hjem, men ligesom hun satte sig op at ride, kom han, der havde stjålet dem, til galgen, og han løb efter hende og råbte:...
da.etk.JAH_06_0_00364
Der drev nogle over landet, de kaldte Hyldenborgere, det var skidt folk, de gik og hyldrede og klagede dem. Det har været gemen snak her omkring at kalde dem saledes. En af dem hed Lange-Grete, og hun havde så mange karle med sig og var berømt for en mesterhegs. Så loserede de et sted ude i deres lade, og i det samme kommer der en pige, som skal levere...
da.etk.JAH_05_0_00717
På skjellet imellem Hem og Yding løber en lille bæk gjennem en grumme dyb dal, der er begroet med skov. Der, hvor vejen til Yding går over den bæk, kaldes bakken Springbanke, for der er sådant et slemt spring der oppe. Der er det ikke rigtigt til hver tid, for der er for et hundrede år tilbage blevet slået en kræmmer ihjel. Han havde mange penge på sig,...
da.etk.JAH_05_0_00481
Der var to gårde i Jegum. Det lå som halvt qmflødt af Fil sø, ug det var lige så tit, de sejlede over fra Al sogn til Jegum, som de gik over. Så står karlen i den ene gård en dag og gjør korn rent i loen, da kommer der en til ladelugen for at se sig for, og om natten holder der en vogn ved den luge. Der var to eller tre personer på den, som gik ind og...
da.etk.JAH_05_0_00375
Der var en Svensker, der hed (histavHagemann, og det var ret en forvoven krop. En gang red han af ene storhed pà hans hest op på et mølleloft og vilde have redet ud af vinduet. Men så forbod de ham det. Så kjøbte han en stor puddel og smed den ud af vinduet, og den sprak. Så kunde han nok skjønne, at hans hvide mær heller ikke kunde have holdt. Han boede...
Jørgen Bille havde en løber, som milten var taget af, han kunde derfor løbe så rask som en hest. Når Bille kjørte til en herregård i egnen, løb løberen altid noget foran, forsynet med en lang springstok, på hvis øverste ende der var en stor sølvknap, som kunde skrues af, og hvori der var rum til en pægl vin, som han fik til hver tur. L. C. Paulsen.
da.etk.JAH_05_0_00262
Der har været en hurtigløber i Nibe, han var Svensker af fødsel. Som barn blev han syg og kunde hverken stå eller gå. Så blev han opereret, og milten taget ud, og så blev han så rask og kunde løbe så hurtig. I 64, da Tyskerne var der, løb han til Ålborg to gange og til Løgstør én gang den samme dag som stafet. Han kom en dag kjørende ned ad Halkjær bakke...
793