Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
4 datasets found
Organizations: UCLA Danish Keywords: ringe taarn kirkeklokke
En Gang ved en eller anden Kirkehøjtid ringede de Søtliny Mænd så hårdt med deres Kirkeklokke, at den fløj ned af Tårnet og ud i et Kjær, som fandtes lidt uden for Byen, og som siden den Gang har haft Navn af Klokkekjær. i. G. Olesen, Herrested. Søllinge S., Vindinge H.
da.etk.DSnr_03_0_00275
Lysabild store Kirkeklokke er ret mærkelig ved, at den, når der ringes, har ved det ene Slag en lidt sprukken Klang, men det andet Slag er klangfuldt nok. Det er let at overbevise sig derom, når man hører Klokken lyde. Sagnet siger, at den først skal være støbt til Frue Kirke i Kjøbenhavn, men da Klangen ikke var tilfredsstillende, blev den kasseret og...
Kirkeklokken i Errindlev havde fra Begyndelsen så stærk en Klang, at da de ringede med den første Gang, da revnede Tårnet, og så blev der boret Huller i Klokken og sat Blynagler i. Det kan < 1 1 1 <j l S d ei h Også godt ligne efter det, når man ser på den, men de går ikke helt igjennem. En Gang floj Knebelen ud af en af Glughullerne og fløj ud i...
da.etk.DSnr_03_0_00255
I Byen Nordby hænger en Klokke i et stort muret Tårn, og med den ringes der hver Morgen og Aften (der ringes nemlig ikke med Kirkeklokken), ved Bryllupper og Begravelser, og når noget skal kundgjøres ved Gadestævne. Ved Begravelser ringes der et Par Gange, før Liget føres ud, dernæst så snart det føres ud af Huset og så længe, til det kommer udenfor...
13