Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
142 datasets found
Organizations: UCLA Danish Keywords: lavning
Imellem min fødeby Jesivg og Børkjær ligger deten lavning eller sig, der kaldes Toskesig. Der skulde det spøge, men hvad det spøgte for, det véd æ ikke. Så var der en gang i Høstrup en gammel præst, der hed Eichel, han havde en dag været henne på visitats i Rørkjær skole, og da han gik hjem om aftenen, skulde han forbi Toskesig. Så falder han over noget...
I min barndom kom jordemoderen fra Hørning en dag hver sommer til Adslev for at lave ost. Hun sendte bud i forvejen, at hun kom sådan en dag, og en bonde kjorte da over efter hende om morgenen. Folk bar så al deres morgenmælk og mælken fra aftenen i forvejen til hende i den gård, hvor hun altid lavede osten, og kvinderne hjalp hende tillige med...
Der er en lille lavning i vejen mellem Mølby og Andsager, der kaldes æ Fadervorsdal. Der holdt de stille, når de kom kjorende med et lig fra den kant, og så skulde hele følget stå af og læse deres fadervor. Den samme skik havde de fra Østersognet, og der holdt de vist stille i Malling dal (?), den er på vejen imellem Stenderup og Andsager. Lærer...
Den gamle provst Krarup her han var så slem til at stjæle kål i andres haver. En gang var han gaet op i den gamle Maren Bødkers have for at stjæle; men sa kommer Maren ud at lade hendes vand, og da springer han hen og putter sig ved en bedetørvstak. Men hun satte sig lige ved siden af, hun var just ikke ude for at fange provster. Da siger han: “Du pisser...
da.etk.JAH_06_0_00921
Et par mænd havde været inde i Fuldbro mølle, og der var de komne til en tredje. Så blev de skjelagtige, og enden på det blev, at de to slog den tredje ihjel og hængte ham ude i en lavning i noget tykt eliekrat lige over for min faders mark på Hem bymark. Så fandtes han. Det var, ligesom han hængte på en stol. Dernæst hentede de Vissing præst, men de...
da.etk.JAH_05_0_00455
Speitzer var så slem til at banke hans hovfolk. Så havde han en dag banket en stor dreng. Det var broder til Kræn Gatten. Kram Hornum fra Vester-Hornum har fortalt, at han så det. Dagen efter, da Kræn Gatten var til hove, og de havde ophøstet og gik og rev, holdt han sig noget tilbage, for det Speitzer skulde komme hen til ham. Det var sådan i en...
da.etk.JAH_02_0_00256
Søren Jakobsen i Store-Lime var en stærk mand og en vovehals. Så var han nede til hove på gården, og der skulde han skyvle og gjøre rent i vandgarden, det var et springvand lige uden for nodset, og så var der en kumme uden om, som de vandede kreaturerne i. I det samme kom justitsråden ned og vilde egse ham også, men Søren vilde ikke hore på det, og så...
da.etk.JAH_02_0_00153
De var på Refstrup at kjøre hovesåd (lyngsåd til hove). Så var ladefogden et sær godt menneske, og han vilde ikke, at bønderne skulde forpresses, men de havde en stræng husbonde. Der var nogle, der gravede, og nogle skulde kjøre hjem, og dem, der gravede, de havde fået så stort et forlag, at de kunde få et spil kort. Der lå de i en lavning og lagde et...
da.etk.JAH_02_0_00090
Da den nådige frue af Vestervig kloster i slutningen af forrige århundrede en dag var ude at kjøre i sin karosse, og det var sneføre, blev hun væltet i lavningen osten for Ogsenbol bakke. Med møje fik kusk og tjener vognen åbnet og hende hjulpet ud, uden at hun havde taget skade, men hun havde tabt en kostbar ring. Som følge deraf blev alle bønderne i...
da.etk.JAH_02_0_00058
I Føvlum var de så plaget af ulve. Så kom der en gammel Nordmand og tilbød at ville sætte dem væk, når de vilde give ham 4 skilling af hvert ildsted i byen, Dernæst spurgte han sognefogden, Peder Hvam, om han vilde give ulven et pattelam med en god vilje, sådan at han skulde ikke misunde den det. Det sagde han ja til, og så lige med ét stod lammene op...
da.etk.JAH_01_0_00384
Fra kvægpesten fortalte de af, at der var ikke uden 1 ko i Ytrup i Bybjærg, og i Bbjærg der var 1 ko og 2 andenårs kvier, det var alt det hoveder, der var. I Rcerup var der ikke uden 3 hoveder. Alle de dode hoveder blev begravede i en sig, som kaldes Soves/g. Der er da en lavning endnu. Kristen Mortensen, Vejsmark.
da.etk.JAH_01_0_00273
I kvægpestens tid blev kreaturerne så godt kjøb, te de kunde tage et kreatur, hvor de|trafdet, og den første, de mødte med et kreatur, gav de 4 skilling, så var den betalt med det samme. Der var ingen, der brød sig om kreaturerne lige i den tid, for de kunde jo have smitten. Der er to slæjer her på Nabe mark, der kaldes endnu Fæslejerne, og der blev det...
da.etk.JAH_01_0_00270
Da kvægsygen grasserede her i egnen, blev kræet alt sammen begravet i Tofthøj, det er lidt før man kommer til byen. Der er en rund lavning kjendt der endnu. Her i Gadbjærg by har vi ikke haft den syge. Peder Mikkelsen, Gadbjærg.
På Stangerum hede i Dalbyovre er en fækule fra den tid, da det meste af fæet døde. Det var en forfærdelig stor kule, en lavning af størrelse som vor gårdsplads, og jorden var kastet op til alle sider. Eftersom kreaturerne rådnede, sank jorden, og derfor blev det vel en lavning. Den lå jo afsidiges. Pjaltkræmmere og sådanne folk har i vor tid givet sig...
Lidt vesten for Hagenstrup mølle i nærheden af Busbjærg er en lavning, som kaldes Hjordesølen. Der havde en fæhjorde Kræn Bråd sit tilholdssted. De gamle snakkede meget om ham. Han havde hans tællehest dernede og sad og lavede mange ting: Halmkurve, riskurve, sædeløbe, melløbe, bikuber og fældinger. Disse sidste brugtes til et kreatur, der skulde have en...
da.etk.JAH_01_0_00055
En Præst i Navtrup havde Cyprianus. Så fik hans Pige en Dag fat i den og læste Djævelen til sig. Han spurgte så om, hvad hun vilde. Nu havde hun en Kjæreste på Mors, og det var jo vanskeligt for hende at komme til ham, derfor kom hun i Tanker om at befale ham at lægge en Bro over Sundet. Han foer også ud af Døren og fyldte sit Forklæde med Jord fra...
Der er en Lavning i Løgager Skov, der kaldes Fiskeslæjj. Her går Spøgeri endnu. Der skal gå en hovedløs Mand. Andre siger, at der går en Skikkelse, som ligner to Kegler, der hænger sammen for neden, altså ligner et M. Gamle Folk fortæller, at de skrider frem og tilbage som Skygger, men disse Skikkelser kan ikke altid sees. Der brænder også Lys der. Det...
da.etk.DSnr_05_0_01157
Der er en Lavning nu op gjennem Kås Mark østen for Gården, og der kunde Studene aldrig stå om Natten, de var altid løse om Morgenen, når de var bleven sat der om Aftenen. Min Fader tjente på Gården i 4 År som Studedreng, og han mærkede det hver Gang, de stod der. Det var blot i Lavningen, det var sådan, så der må færdes noget der, men ingen har dog...
da.etk.DSnr_05_0_01139
Det var nys før Jul, og vi skulde have vort Julekorn malet. Så gik a hen til Møllen med det, og da var der ingen Ting i Vejen. Men da a så gik hjem ad og kom ned i den Lavning, der er for østen på Kås Mark, da kom der en Rytter fra Kås i kort Galop, og da den kom ned i Lavningen, så drejede den i Nord og ned ad den gamle Fiskevej. Jorden var frossen, men...
da.etk.DSnr_05_0_01138
På Erritsø Mark er en lille Lavning, hvor man horer en Klagen og Jamren om Natten. Der skal en gammel Kone, Maren Peder Jørgens, en Gang være bleven reven ihjel af Ulve. Erritsø S., Elbo H. Jelling.
da.etk.DSnr_05_0_01077
793