Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
42 results
Dutch Keywords: nacht
In wjerwolf komt yn 'e nacht. Hy hat it foaral op bern bigrepen. Hy docht de bern neat, mar pleaget se allinne mar. De bern kinne dan net sliepe.
nl.verhalenbank.24308
In wjerwolf is in man, dy bimuoit him mei froulju. Hy skuort har mei syn tosken de klean fan 'e hûd en lit se dan wer gewurde. Hy docht it allinne by nacht en bûtendoar. Hy mat it dwaen, hy kin net oars.
nl.verhalenbank.24118
Ik ha wol us fan ien heard, dêr seinen se fan dat it in wjerwolf wie. In wjerwolf is in forskuorrend beest, dêr't in man him yn foroarje kin. Hy kin der sels neat oan dwaen, hy mat it dwaen, of er wol of net. 't Is syn twadde natuer. It gebeurd inkel by nacht. Dan mat hy der út en dan mat er hwat forskuorre. As er op in bipaeld ding trapet - hwatte, dat...
nl.verhalenbank.23486
Vroeger was hier een knecht, die 's nachts in een wolf veranderde en het de mensen dan lastig maakte. Onder zijn bed vond de boer op zekere dag een wolfshuid en verbrandde die. Sedert was de knecht verdwenen. (Verteld door een zeventig-jarige).
nl.verhalenbank.13538
Dat hoorde je vroeger zegge, werwolve. Daarvoor ware ze zo bang as ne wezel. Een man kwam midden in de nacht in een witte gedaante, vreselijke geluide. Een dierehuid om, dat dede ze ok wel, soms liepe ze in een berehuid. Da was een keer zo sterk, een dee dat ook, da was ne vader tege z'n eige zoon. Die vader stak z,n eige in een dierehuid. Maar die zoon...
nl.verhalenbank.72917
Weerwolven, da was een soort da liep op z'n achterpoten. 't Had een witte huid met zwarte plekken om van een koe. "De weerwolf is buiten!" Da waren mensen! Ik heb m'n opa horen zeggen: "Iemand kwam van boven 't Gat vandaan die was wezen vissen. Toen kwam de weerwolf met een koeiehuid om. Die legde z'n poten op de schouders van de visser. De visser gaf 'm...
nl.verhalenbank.72823
Weerwolven: Op Blutjeshoof in Kessel-Hout woonde vroeger een scheper, die er bijna iedere nacht op uit trok, en verdacht werd van weerwolverij. De werkknecht ging hem na, om te weten, wat hij ging doen, en waar hij uithing. Tegen de helling van de Maasvallei in een dennenbosje ontkleedde hij zich helemaal, en kroop naakt in een dennenboom. De werkknecht...
nl.verhalenbank.69437
In Hulhuze gebeurdenet, dat zon kjel soaves onder ’n boom gieng stoan. Snachs as de klok twoalf sloeg, viel dan ’t vel op ’m en hé’j veraanderde ien ’n werwolf. En dan kontie d’r op uut goan. Smèrs vörda ’t lich wier, giengtie wer onder den boom stoan. En dan nomen ze ’m het vel wer af. En kos ie nor huus goan.
nl.verhalenbank.49659
Ik wie boerefaem. Op in kear lei 'k yn 'e nacht op bêd. Doe hearde ik dat der in hynder oansetten kaem. It kom al tichter by myn bêd. Doe klaude 't my mei de poat. Dat die hiel sear. Dat hat in nachtmerje west. Hja seinen wol, fan 'e sawn famkes fan ien húshâlding wie ien in nachtmerje. Fan 'e sawn jonges fan ien húshâlding wie ien in wjerwolf. Die men de...
nl.verhalenbank.36926
Doe't ik ûnder tsjinst wie hienen wy in korporael, dy kaem út 'e Achterhoek. Dy fortelde, der wienen by har wjerwolven. Dy krigen elkoar yn 'e nacht by de hân beet en roannen sa meielkoarren troch de roggefjilden. Dan lei de oare moarns alles plat. In wjerwolf is in kweaden, dy't de boel fornielt. 't Is in trawant fan 'e duvel.
nl.verhalenbank.36708
Geale bakker hie altyd lêst fan nachtmerjes. Op in kear tocht er: "Nou wòl 'k fannacht wekker bliuwe. Dan sil 'k sjen dat ik har fange kin." Hy hie wekker op bêd lein. 't Duorre net lang, doe wie dêr in frommes oankaem. Dy hied er beetpakt. Hy koe har tige skoan - 't wie ien út 'e Westerein - mar hy woe net sizze hwa 't it wie. Hja wie troch 't kaeisgat...
nl.verhalenbank.36544
Weerwolven. Mijn vader ging eens op een nacht naar het dorp (IJzendijke) terug langs een donker pad, toen er een groote zwarte hond op hem afkwam. 't Beest rook aan 'm en volgde 'm dan tot huis. Toen was 't in eenen verdwenen. Den volgenden dag zei een vriend tegen 'm: "Je was niet erg bang voor dien hond." "Hoe weet je dat?" vroeg hij. "Nou, ik was het...
nl.verhalenbank.35898
Weerwolven. De weerwolf is een mensch, die zijn ziel aan den duivel heeft verkocht, en daarom 's nachts rondloopt met een weerwolvenhuid (of vel). Eens zwierven hier in groote getale de wolven rond. Hunnius vertelt, dat toen in den tachtigjarigen oorlog Oostburg was verlaten, de wolven er elken nacht op de markt kwamen drinken aan de fontein. Onze...
nl.verhalenbank.35895
Fan sawn famkes dy't op elkoar folgje is ien in nachtmerje. Fan sawn jonges, dy't op elkoar folgje is ien in wearwolf. Ien fan 'e famkes fan Wiger Hollander (=W. Veenstra) wie in nachtmerje seinen se altyd. (Wiger Hollander wenne op it Wytfean). Dy gong nachts fan 't bêd ôf en dan gong se de minsken op 't boarst sitten en dan knypte se dy minsken de hals...
nl.verhalenbank.32778
In nachtmerje is in frommeske. Ien fan sawn susters. Binne der sawn jonges, dan is ien in wolfmerje. By Epema yn 'e Westerein wienen acht jonges. Dêr wie in wolfmerje tusken. In nachtmerje giet der nachts op út. Dan giet se by oare minsken troch 't kaeisgat en dan pleaget se sokke minsken. Dy krije 't dan hiel binaud.
nl.verhalenbank.25835
Ien fan 'e sawn dochters, sizze se, is in nachtmerje, ien fan 'e sawn soannen in wjerwolf. In nachtmerje, sizze se wol, is in soart dier, dat de minsken nachts op bêd pleaget. Froeger dienen se duveldrek ûnder 'e drompel om der gjin lêst fan to hawwen. In wjerwolf is ek in soart dier.
nl.verhalenbank.21411
Hier enkel den korenwolf. Vaak verwisseld met weerwolf. Den korenwolf (tamelijk vaag) was 'n viervoetig beest, dat 's avonds laat en vooral 's nachts je op de rug sprong, en dat je dan moest torsen, tot hij vanzelf weer eraf sprong. [Er zit een bijlage bij de lijst: antw op 4.:] Reeds vroeger heb ik hierover uitvoerig geschreven. Zie lijst over sagen,...
nl.verhalenbank.17888
Flodderduûvel Dit was een soort monster, dat 's avonds uit het water kwam, en alleen zijnde personen van achteren besprong, op hun rug ging hangen en zich aldus liet dragen of meeslepen. Keek de persoon in kwestie om tijdens die karwei, dan likte de flodderduûvel hem in het gezicht.
nl.verhalenbank.13642
Te Vught bevrijdde men een weerwolf van zijn betoovering op de volgende wijze. De ongelukkige speelde kaart op een hoeve. Het werd middernacht, maar niemand sprak van naar huis te gaan. Onze weerwolf was steeds angstiger geworden en wilde zich stilletjes verwijderen, maar men hield de deur dicht. Het sloeg twaalf uur en ziet, daar rolt het vel van de...
nl.verhalenbank.13500
Van de weerwolf vertelt men, dat dit menschen zijn die de straf is opgelegd om te middernacht rond te zwerven in de gedaante van een wolf; of toovenaars, die zich door middel van een zogenaamd wolfshemd of wolfsgordel in wolven veranderen. Zonder dien riem konden zij zulk een gedaante niet aanemen. Soms was het een betoovering. Werd zulk een wolfshemd...
nl.verhalenbank.13499
47