Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
50 results
Dutch Keywords: man
Als ze hier vroeger een woeste kerel zagge, dan zeje ze: "Net een weerwolf'.
nl.verhalenbank.57857
Us heit hearde wolris wearwolven yn 't Bûtenfjild. As der in gûlend gelûd wie, dan sei heit: "Hearst it wol? In wearwolf!"
nl.verhalenbank.31028
In wearwolf wie in man dy't in protte friet.
nl.verhalenbank.27960
In wjerwolf is in manspersoan dy't noait sêd kin. Hy fret as in wjerwolf, sizze se.
nl.verhalenbank.27734
In wjerwolf is in minske, heal man, heal frou.
nl.verhalenbank.22080
Ik heb een man gekend te Hogeland. Die zag scheel. Ze zeiden dan: "Denk er om, hoor. Die kan weerwolven."
nl.verhalenbank.21705
Wearwolven binne froulju dy't de broek oan ha.
nl.verhalenbank.21260
In wjerwolf is in soart fan nachtmerje, mar dan in manspersoan. By de Swadde wenne Jelle Bontsje Tyt. Dat wie in wjerwolf.
nl.verhalenbank.20906
In wjerwolf, dat is in minske, dy is heal man, heal frou
nl.verhalenbank.17667
Fan tolve jonges is ien in wjerwolf.
nl.verhalenbank.15691
Bij ons had je vroeger een ouwe man en die hieuw stijf en strak vol, hij had de weerwolf gezien, bij lichte maan.
nl.verhalenbank.72636
De weerwolf (man-wolf) is een man, die door het aangorden van een weerwolfsriem of -huid, een wolf wordt. De bevolking van Europa had een doodsangst voor den wolf, die zich 's winters, als de honger hem neep, zelfs in de dorpen waagde. In de 18e eeuw hield men in Peelland nog klopjachten op wolven.
nl.verhalenbank.46939
De paardrijder staat tusschen mare en weerwolf in. Evenals de mare, die steeds een vrouw is, berijdt hij de paarden evenals de man-wolf wordt hij verlost, door het verbranden van het voorwerp, waarin zijn toovermacht schuilt (duimstok - weerwolfsriem).
nl.verhalenbank.46938
In wjerwolf is in manspersoan, - meastal in jongkeardel -, dy't op in hynder rydt. Hy pleaget dat hynder, krekt as in nachtmerje de minsken. 't Is ien fan sawn bruorren. Ik ha wol ien kend, dy wenne yn Warffum.
nl.verhalenbank.28067
Ik haw ris heard dat de wearwolf der soms útsjocht as in fôlle. Der wie in man, dy hie faek lêst fan sa'n fôlle. Dy kom dan by him, dan moest er dit of dat dwaen. Die er it net, dan wienen him de siken biset. As er it wòl die, dan wie 't goed. Dy fôlle wie in pleach foar him. 't Wie in wearwolf.
nl.verhalenbank.24878
Ik ha wol us fan ien heard, dêr seinen se fan dat it in wjerwolf wie. In wjerwolf is in forskuorrend beest, dêr't in man him yn foroarje kin. Hy kin der sels neat oan dwaen, hy mat it dwaen, of er wol of net. 't Is syn twadde natuer. It gebeurd inkel by nacht. Dan mat hy der út en dan mat er hwat forskuorre. As er op in bipaeld ding trapet - hwatte, dat...
nl.verhalenbank.23486
Mevr. Timmer vertelt dat ze eens in 't donker in Zuilichem naar huis ging, toen een man achter haar liep. Ze was bang en holde verder, toen hij zich in een groote hond veranderde, die steeds achter haar rende, een weerwolf. Hoewel haar verstand zegt dat het niet waar kan zijn, is ze toch innerlijk overtuigd dat het gebeurd is.
nl.verhalenbank.13270
Dat was in Rhenoy, die man was daar zo van overtuigd, dat ie achter 'm aanliep. Dat was de weerwolf.
nl.verhalenbank.127913
Vroeger had je hier een oude man, daar geloofden ze van dat hij kon weerwolven. Wat dat was, weet ik niet, maar de mensen kregen de raad, dat ze hem maar moesten ontlopen.
nl.verhalenbank.127577
Dat was een zwarte hond, zo iets als een kwaadaardige zwarte hond. Hier was een man, die kon weerwolven. Daar werd over verteld. D'r waren wel eens mensen voor op de loop gegaan.
nl.verhalenbank.127571
61