Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
3,444 datasets found
Organizations: Meertens Institute Dutch Keywords: man
In de Bergstraat te Antwerpen Beth van Jan was bestolen! Dagelijks werd haar geld, alvorens zij slapen zou gaan, goed geborgen in de bovenste lade van eene kast, die met sterke sloten voorzien was. Wie kon het weggenomen hebben? Beth was niet uit den huize geweest, en haar Jan had den geheelen nacht aan den `bassin' moeten werken. De koppen uit de buurt...
nl.verhalenbank.9870
De vuurman te Baasrode Op zekeren nacht zaten visschers, te Baasrode, in hunne boot op de Schelde, toen zij zeer ver, in een bosch, eenen man ontdekten, die in vlam en vuur stond! Hunne boot werd van den eenen naar den anderen oever geslagen, en de visschers kropen verschrikt in den `vooronder', en durfden zich voor 's anderdaags morgends niet vertoonen....
Twa pearkes út Aldegea gongen ris nei Hinke Kaert ta to Nijebrêge. Hinke koe de takomst foarspelle. It wienen boeredochters, de fammen en ik tsjinne by de âlden fan de iene. Ik sliepte nachts ek by dy faem. Hja fortroude my altyd alles ta. Doe 't se by Hinke Kaert west wie fortelde se my har wederfaren. Hinke hie sein: Dêrstû mei trouste, dy moat ûnder...
HOE DE NAAM JACOB ONTSTOND De mensen hadden nog geen voornamen en toen besloot men die aan hen te geven. Op elk dorp was er op een middag naamsuitdeling en ieder verdrong zich bij het gemeentehuis, want een ieder wou graag een mooie naam hebben. De een werd Piet, de ander Jan, de derde Klaas geheten en zo ging het maar door. Een klein mannetje achteraan...
nl.verhalenbank.9622
Het dodenappèl Achter de dijk woonde een visser met zijn dochter. Hij viste niet op zee, maar in de binnenwateren. De vangst was nooit groot. Op een avond was hij nog laat bezig zijn boot voor de volgende dag in orde te maken. Opeens stond er een man naast hem in een lange, grijze jas. Hij vroeg of de visser voor hem die nacht over zee een vracht wilde...
nl.verhalenbank.9559
De basiliscus van Utrecht In de kelder onder een Utrechtse herberg leefde een gedrochtelijk monster, dat door een slang uit het ei van een zwarte haan was uitgebroed. De wetenschappelijke naam van deze slangdraak was basiliscus. Omdat hij alleen nog voortleeft in volksverhalen en zich al eeuwenlang nergens meer heeft vertoond, neemt men aan dat deze...
nl.verhalenbank.9557
Gods weer, goed weer Hij was een echt heertje, keurig gekleed, netjes geschoren, en vergat nooit zijn hoed. Hij kookte zijn eigen potje, liet niemand op zijn geld wachten, en maakte met iedereen in Venlo een praatje over het weer. Maar wat men ook over het weer zei: "Het houdt op met zachtjes regenen", "Zo'n zonnetje schijnt maar even", "Het waait niet,...
nl.verhalenbank.9551
Het einde van een dronkaard In Bolsward woonde een echtpaar, dat geen kinderen had. De vrouw was zuinig, vlijtig en een toonbeeld van fatsoen; de man, een metselaar, verslaafd aan de drank en het kaartspel. Als hij nuchter was, werd hij door zijn vrouw soms ernstig onderhouden. Dan beloofde hij beterschap, maar hij slaagde er niet in woord te houden. Toch...
Hoe de Gruwel aan zijn paard kwam Een eindje buiten het dorp stond een huisje, waar kinderen niet langs durfden. De muren en kozijnen werden elk jaar rood geverfd met paardebloed. Daar woonde de Gruwel, een mannetje met ontstoken ogen en een vuile rossige baard. Voor de Gruwel zelf waren de kinderen nog banger dan voor zijn huisje. Als ze hem zagen...
De Mammelokker Boven de poort van de stadsgevangenis in Gent is een merkwaardige gevelsteen gemetseld. Daarop zie je hoe een meisje achter de tralies de borst geeft aan een oude man. Deze gevelsteen, die in de volksmond De Mammelokker wordt genoemd, herinnert aan een gebeurtenis uit vervlogen tijden. Een burger van Gent had een zware misdaad begaan en was...
nl.verhalenbank.9529
Voor een jaar of wat werd ik bij een ouden man van 79 jaar en 11 maanden gehaald. Hoewel hij lichamelijk gezond was, riep men mijn hulp in, omdat hij zoo gedeprimeerd was, niet at, slecht sliep enzovoort. Bij navraag bleek dat hij in zijn jongelingsjaren bij een waarzegster was geweest, die hem voorspeld had, dat hij 80 jaar zou worden. Dat had hij heel...
Aaltje J. in Broek, kreeg bezoek van N.N. Op eens zei hij: "Ik zal je koeien eens melken." Zonder naar de beesten toe te gaan, die een eind ver in het land liepen, zonder veters of iets anders noodig te hebben, alleen door, in huis zittende, het manuaal van melken te maken, molk hij alle koeien schoon uit. (C. Bakker: `Geesten- en heksengeloof in...
nl.verhalenbank.9424
Eenige meisjes gingen op de kermis naar een waarzegster. Een van haar werd door die vrouw apart geroepen en toen voorspelde zij haar, dat ze met een Gelderschen heer zou trouwen, dat ze veel van hem zou houden en zeer gelukkig met hem zou zijn. Nog denzelfden avond vroeg een onbekende heer haar ten dans; hij viel in haar smaak en zij in de zijne, en...
Zoals je weet krijgen de matrozen op een schip op bepaalde tijden een oorlam. Op zekeren dag was er wat gebeurd, waarvoor de equipage gestraft werd met inhouden van hun borrel. Toen vroeg een van de bemanning of hij het volk wat schenken mocht zonder in de kombuis te komen. Dat stond de kapitein toe. Toen haalde de man een kraantje uit zijn zak, draaide...
nl.verhalenbank.9410
Herk O., een kol, was eens op een deftige visite. Iedereen begon te lachen. En waarom? De een had een varkenskop, de ander een spreeuwenkop enzovoort enzovoort; maar niemand wist dat hij er zelf zoo uitzag. Herk kan maken dat men geen chocolade uit een vollen pot kon schenken. Een andere maal maakte hij dat de melk voor de chocolade niet aan den kook kon...
Een schipper uit Hasselt bracht turf naar hier. Hij hoorde bij Marken duidelijk een stem, die sprak: "Hier is de tijd; waar is de man?" Hij vertelde dit aan zijn knecht. Deze geloofde er niets van en spotte er zelfs mee. Op de weeromreis viel de knecht over boord, juist op de plaats, waar op de heenreis de stem vernomen was. (C. Bakker: `Geesten- en...
nl.verhalenbank.9383
Volgens de overlevering verandert in den kerstnacht water in wijn. Een spotter wilde dat niet gelooven en zwoer bij hoog en laag, dat hij dat wel eens zou willen zien. De omstanders hielden hem aan zijn woord en in den nacht van 24 op 25 december begaf hij zich met een schuitje op het Kerkee, een water bij Zuiderwoude. Niet lang had hij gevaren of men...
nl.verhalenbank.9382
Op drie verschillende manieren, doch in hoofdzaken overeenkomend werd mij medegedeeld hoe iemand de kunst verstond om een kaarteblad, klaverenboer, om een flesch jenever uit te sturen. Terwijl het kaarteblad op tocht was viel de man bewusteloos neer of was aan allerlei aandoeningen ten prooi. In enkele minuten keerde klaverenboer terug en had dan groote...
nl.verhalenbank.9371
Toen hij was, waren er drie getrouwde broers die bij een vierden man te pandoeren waren geweest. Toen ze 's avonds vroolijk en opgewonden naar huis gingen, zagen ze ineens drie meiden die pret met elkaar maakten. Voor de grap zetten ze de meiden na. Deze vluchtten op het kerkhof en waren plotseling als in den grond verdwenen. Binnen een jaar waren...
nl.verhalenbank.9354
Een turfschipper van Hasselt bracht over de Zuiderzee turf naar Broek. In volle zee hoorde ze een stem, die zei: "Hier is de tijd, waar is de man?" De knecht die het ook hoorde, spotte dermee en wou niet geloove dat het iets beteekende. Toen ze weerom gonge en ze op dezelfde plek kwame, viel de knecht overboord en verdronk. (C. van de Nadort)
nl.verhalenbank.9341
1