Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
557 results
Dutch Keywords: geest
RK: Verhalen over spoken...werden die verteld? H: Ja, spoken. Spoken. Doet me denken. Ik heb zelf nog een spook meegemaakt namelijk [lacht] Verrekte mooi was dat. Dat was in de opkomst na de oorlog..is er een periode geweest...ik weet alleen niet of je dat kunt schrijven, maar dat moet je zelf maar bekijken. Eh..dat de Jehova-getuigen, die in de...
nl.verhalenbank.43836
Yn Furdgum wenne in boer, dy hie in greatfeint en in lytsfeint. Dy lytsfeint wie tige dryst en nergens bang foar. Op in kear waerd de lytsfeint nei 't doarp ta stjûrd om sjerp to heljen. Hja woenen him nou en dan wolris slite. 't Wie joun en it paed gyng oer 't tsjerkhôf. Op 'e weromreis, noch foardat er oan 't tsjerkhôf ta wie sloech de lytsfeint de...
nl.verhalenbank.20632
Us beppe hie har de maeijes yn Oerterp as faem forhierd by in boer. Pake Harm hie doe al forkearing mei har. Op in snein-to-joun soed er nei har ta. Hy moest oer in planke hinne. Mar de minsken warskôgen him. "Dêr matte jo noait oerhinne, hwant dan fordrinke jo," seinen se. Forskate lju binne dier al forsûpt. De kweade sit dêr en dy past op as der guon...
nl.verhalenbank.17571
Voader was ’s ’n keer on ’t worspinne* zuke. Toen ie ien de struke was, gienge de struke van eiges uut mekoar. En toe stond ’r ’n gespens es ’n pjerd vör ’m. Voader liet de worspinne stoan en smèrden ’m no huus. Worstpinnen zijn doorns van de sleedoorn. Ze zijn scherp, dun en taai en van verschillende lengten. Ze werden ontdaan van de bast en gedroogd en...
nl.verhalenbank.50223
Mien voader het wel es verteld, dat op Burkesdam vroeger soaves duk ’n kenieneke zat. Voader prebierde ’t wel es te vange. Mar da gieng nie. Hé’j trok zien jas dan uut en wou ’t kenien er dan onder gooie. Mar ielke keer, as ie d’r onder zat, floeptenie d’r gaauw wer under uut. Ze hemmen ’t nooit gekrege. Da kenieneke - sommige zèje, dat er meer ware - was...
nl.verhalenbank.49690
No. 72. Ook op andere plaatsen verschijnt Belleman. Pieter Schellens te Braambosch onder Riethoven, had altijd dorst voor tien. Eens toen hij in den laten avond, dronken en wel, uit het dorp naar zijn huis terugkeerde, roept ie bij de hoeve, waar het spook zich meestal vertoonde: "Hé Belleman! Kom nou maar eens voor den dag!" En aanstonds was Belleman er,...
nl.verhalenbank.46705
No. 69. Over heel den Lindekensdijk bij Steenbergen van den Koevering af, vooral aan 't zoogenaamde "Platten End", daar kon 't destijds in den laten avond vaak zeer onveilig zijn. Menigeen die dan bij dichten duisternis over den dijk kuierde, voelde zich onverwachts door "den Flodder" aangegrepen, die zijn klauwen om de schouders van zijn slachtoffer...
nl.verhalenbank.46702
Vuurman De vuurman werd bij voorkeur gezien in de buurt van een modderige drinkplaats voor het vee. Wanneer iemand op de vuurman floot, kwam deze op het huis van fluiter af en drukte zijn "klauwen" tegen de ruiten. Zette iemand zijn klompen onderste boven onder 't bed, dan was zijn macht gebroken. Bij het gooien van een handvol aarde in de richting van de...
nl.verhalenbank.13225
In Liessel ligt tegenover de school het spoken ”drieske”.
nl.verhalenbank.47474
De inspecteur van belastingen Op de hoek van het Sint-Servaasklooster te Maastricht vertoonde zich vroeger binnen het gewone spookuur de geest van een inspecteur van de belastingen die tijdens zijn leven met de belastingen had geknoeid.
nl.verhalenbank.43331
By de Skilige Piip kuijere altyd ien om by nacht. Dyselde wie dêr formoarde woarn.
nl.verhalenbank.36478
Heit fortelde dat yn 'e Tynje, dêr spoke in hynder mei in brijpot om 'e hals.
nl.verhalenbank.33630
Spoeken binne skiters, se komme altyd by nacht.
nl.verhalenbank.12545
Tante en grötmoeder kwame van ’t Loo [gemeente Duiven] van de brullef. Tante, die nog mar zo’n djernje was, zag ’n kenieneke lope. Mar grötmoeder zag niks. Tante was nog jong en ze kroop tege grötmoeder on. Want ze was bang vör de kenien. Grötmoeder zèj: “Djern, lop toch goed”. “Ja mar, dan moj mar es kieke, wa mien vör de voete lup, ik kan hos nie...
nl.verhalenbank.50224
In de wijk Maaswijk, vlakbij het dorp Hekelingen, lag aan de Gaddijk een zwaar gehavend pand wat bij de inwoners van Spijkenisse bekend stond als “het spookhuis”. In 1998 vond er een gasexplosie plaats, waarbij de bewoner en zijn huisdieren zijn omgekomen. Sommige beweren er vreemde geluiden te hebben gehoord zoals het hinniken van een onzichtbaar paard....
nl.verhalenbank.49884
"Op een avond,omstreeks negen uur,had een seinwachter dienst bij de bewaakte spoorwegovergang in de Rokkeveen in Zoetermeer. Toen hij even op het platform van zijn seinhuis ging staan,zag hij vlak bij een zwarte hond,wel zo groot als een kalf!, die onder het landhek door kroop en in de wijde polder verdween. Even later kwam zijn dochtertje hem zijn...
nl.verhalenbank.42107
Ze ginge hier 's nachts naar d'r werk met een ploegie en d'r bleef d'r een achter om een kleine boodschap te doen. Hij werd over de weg heen geslage. Maor hij had niks gezien.
nl.verhalenbank.72843
Bij mijn thuis is 't gebeurd. D'r viel een schilderij van de muur op 't kabinet. Kort daarna ging er iemand dood in de familie.
nl.verhalenbank.72696
Op de Rietveldse Dijk hier in Arkel heb ie een stoep naar de dijk. Die stoep wordt hier de Kapittelstoep genoemd. Daar moet eeuwen geleden een monnik vermoord zijn. Die schijnt daar nog wel eens rond te spoken.
nl.verhalenbank.72499
Bij Deil daar hadje een huissie daar 't spookte. 't Is daar gevaarlijk, hoorde je vroeger dage altijd zegge. Men scheen daar een soort geraamte te zien.
nl.verhalenbank.70727
616