Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
482 results
Dutch Keywords: dood
Wybrand Hovius fan Lutjegast fortelde my ris, yn Westerhorn by Grypskerk, tichte by 't spoar, dêr wie ris in keppel jongfolk byelkoar to jounpraten. Ien fan dy mannen swetste mar raek en sei: "Ik bin foar gjin duvel bang." Doe seinen de oaren ûnder elkoar: "Wy sille him ris bang meitsje." Ien fan dyselden gong de oare jouns, doe't it tsjuster wie, op in...
nl.verhalenbank.24075
Op 't herehuis te Koelhorst? op 't Hogeland waren een koetsier en een palfrenier. De koetsier diende 's avonds vaak in 't herenhuis. De palfrenier wou hem eens bang maken. Hij trok een wit laken aan en verborg zich onder rhododendrons. Maar de koetsier was niet bang. Toen hij die witte gedaante zag, ging hij terug naar 't herenhuis en haalde een geweer...
nl.verhalenbank.21706
As hounen spûkgûle, as eksters skatterje, as de tsjerkeklokken deadsk liede - dan hinget der in deaden oan - sil der ien stjerre. In pear jonges, sa fortelde heit, woenen de kloklieder ris in kear bang meitsje. Doe't er to kloklieden soe gongen dy beide jonges boppe op elkoar tsjin 'e muorre oan stean. 't Wie al hwat tsjuster. Doe't de klokmakker dy beide...
nl.verhalenbank.31545
Op it tsjerkhôf yn 'e Boelensloane sieten froeger in soad kninen. Op in nacht gongen der twa maten hinne om guon to fangen. Doe't se dêr goed en wol mei dwaende wienen, seagen se dat der in trêdden oan kaem. Dy woe ek kninen fange. Dy koenen se better net brûke, dat sy tochten, wy sille him goed bang meitsje, dan naeit er wol út. Doe gongen se boven op...
nl.verhalenbank.17681
Fan in jonge dy't noait bang wie. Der wenne ergens in boer, dy hie in lytsfeint en in greatfeint. Dy lytsfeint stie foar neat, hy wie nergens bang foar. De greatfeint en de boer koenen har dat net bigripe. Hja sprutsen togearre ôf, de greatfeint soe in wyt lekken omdwaen en by jountiid op in bartsje stean gean. De lytsfeint woarde der op útstjûrd om in...
nl.verhalenbank.20825
Nooit bang. Het geloof aan spoken en duivelverschijningen met alles wat er aan vast is heeft een overgangstijdperk gehad, dat zal zijn ingetreden toen de denkbeelden omtrent het oude volksbijgeloof, door Balthazar Bekker en anderen aan het licht gebracht, zich van lieverlede onder het volk begonnen te verspreiden. Men kon dat oude geloof zoo maar niet in...
nl.verhalenbank.57760
Kardoes- of Helhond Volgens Germaanse mythologie gewijd aan Wodan en Holda De Kardoeshond stond vroeger bij de boeren te De Lutte algemeen bekend als spookdier Hij werd vaak gezien bij het Duivendal en de Paasberg Hij kondigde voor een woning de dood of een ongeluk aan en werd ook op begraafplaatsen gezien
nl.verhalenbank.47854
Rinse wie arbeider op it Blauhûs ûnder Surhústerfean by in boer Poppinga. Rinse seach dêr kear op kear in greate swarte houn. Dy kom dêr flak by him. "Hwat mat dy grouwe, swarte houn altyd by ús?" frege er de boer. Mar de boer sei: "Hjir is noait in houn." Mar Rinse seach him wol. Dyselde arbeider Rinse is by de boer weigong. Hy hat himsels letter...
nl.verhalenbank.19925
Der wie in fanke, dy wie boerefaem yn Kuzumer yn Grinslân. Dat fanke wie nergens bang foar. Op in kear, doe hienen se by de boer in hokling slachte. 't Wie al joun en 't wie donker. Doe sei de boerinne: "Och hearink, nou ha wy 't sâlt forgetten!" Doe woarde de faem der op útstjûrd om gau even nei de buorren ta om sâlt op to heljen. Doe seinen de oaren...
nl.verhalenbank.23454
Op 'e Godloas singel spûket it. Dêr is ris in man formoarde. Sûnt spûket er dêr.
nl.verhalenbank.36619
By de Skilige Piip kuijere altyd ien om by nacht. Dyselde wie dêr formoarde woarn.
nl.verhalenbank.36478
Spoeken binne trije kear stoarn: Hja binne fordroege; forferzen; forwettere.
nl.verhalenbank.20965
In de wijk Maaswijk, vlakbij het dorp Hekelingen, lag aan de Gaddijk een zwaar gehavend pand wat bij de inwoners van Spijkenisse bekend stond als “het spookhuis”. In 1998 vond er een gasexplosie plaats, waarbij de bewoner en zijn huisdieren zijn omgekomen. Sommige beweren er vreemde geluiden te hebben gehoord zoals het hinniken van een onzichtbaar paard....
nl.verhalenbank.49884
Bij mijn thuis is 't gebeurd. D'r viel een schilderij van de muur op 't kabinet. Kort daarna ging er iemand dood in de familie.
nl.verhalenbank.72696
Op de Rietveldse Dijk hier in Arkel heb ie een stoep naar de dijk. Die stoep wordt hier de Kapittelstoep genoemd. Daar moet eeuwen geleden een monnik vermoord zijn. Die schijnt daar nog wel eens rond te spoken.
nl.verhalenbank.72499
Bij Deil daar hadje een huissie daar 't spookte. 't Is daar gevaarlijk, hoorde je vroeger dage altijd zegge. Men scheen daar een soort geraamte te zien.
nl.verhalenbank.70727
Bij 't Slot, daar spookte 't vroeger. Dan zagge ze d'r een in 't wit.
nl.verhalenbank.70517
In de Achtersloot in IJsselstein was er een man, die een huis had met een ijzeren hek ervoor. Na z'n begrafenis stond hij weer over het hek te kijken, zo werd verteld. Ik heb de mensen wel eens horen vertellen, dat ze hem duidelijk hadden gezien.
nl.verhalenbank.50665
Jan de Cent en de Muus kwamen van Gendt af. Toen ze langs ’t huus van Dorus Burgers kwame, die al lang dood was, zèj de Cent ienens: “Got on de kant. Ziej nie, da Dorus dor steet”.
nl.verhalenbank.50401
Minse, die gestolen hadde, kwame terug um te spoke.
nl.verhalenbank.50336
517