Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
43 results
Dutch Keywords: avond
'n Oom ontmoette op 'n donkere avond 'n weerwolf die hem wilde bespringen. De oom echter trok z'n mes. De weerwolf bleef naast hem lopen. Het mes in de hand zei de oom: "Manneke nou kom je maar." De weerwolf keek de oom lachend aan, bleef naast hem lopen tot dicht bij huis en verdween toen plotseling.
nl.verhalenbank.46388
Rond de Neerkant woonden weerwolven. Op donkere wegen sprongen ze 's avonds bij de mensen op de rug.
nl.verhalenbank.46146
Mevr. Timmer vertelt dat ze eens in 't donker in Zuilichem naar huis ging, toen een man achter haar liep. Ze was bang en holde verder, toen hij zich in een groote hond veranderde, die steeds achter haar rende, een weerwolf. Hoewel haar verstand zegt dat het niet waar kan zijn, is ze toch innerlijk overtuigd dat het gebeurd is.
nl.verhalenbank.13270
Nou je 't over de weerwolf heb, je had hier vroeger een vent en die verkleede z'n eige as weerwolf, om de mense bang te make. Dan liep die erges buite Montfoort rond. Toen hebbe d'r een paar kerels de koppe bij mekaar gestoke. "We zalle dat die kerel wel is aflere". Ze zijn d'r naar toegegaan met een geweer en op de kogel hadde ze een dubbeltie gedaan....
nl.verhalenbank.72679
De weerwolf, de weerwolf. Nou je 't zegt. D'r woonde vroeger in Blokland een vrouw. Die woonde daar op d'r eige alleen. En die vrouw die beweerde, ze hoorde iedere avond de weerwolf buite tekeergaan. Iedere avond tusse half elf en twaalf uur. Ze sloot alles d'r voor af.
nl.verhalenbank.72678
Je had vroeger bij ons een boerenknecht, die was thuisgehaald bij een boer. Op een avond ging die over de spoorlijn naar huis toe en toen zag die iets. D'r liep een beest voor 'm uit, een soort spookhond. Vroeger was 't een beest, rauw in z'n mond, maar daarna is die kerel helemaal veranderd.
nl.verhalenbank.72592
In Hulhuze gebeurdenet, dat zon kjel soaves onder ’n boom gieng stoan. Snachs as de klok twoalf sloeg, viel dan ’t vel op ’m en hé’j veraanderde ien ’n werwolf. En dan kontie d’r op uut goan. Smèrs vörda ’t lich wier, giengtie wer onder den boom stoan. En dan nomen ze ’m het vel wer af. En kos ie nor huus goan.
nl.verhalenbank.49659
Fan 'e sawn jonges út ien húshâlding is ien in wjerwolf. Yn Sweagerbosk hat in wjerwolf wenne. Dy krige forkearing. Doe kom er op in joun werris by syn faem. Doe't er dêr in skoftsje by har sitten hie, sei er ynienen: "Nou mat ik hwat dwaen. Dû mast my hwat jaen dat ik toroppe kin." Doe hat de faem him in skelk of in skûteldoek of sa jown. Dy hied er...
nl.verhalenbank.35982
Flodderduûvel Dit was een soort monster, dat 's avonds uit het water kwam, en alleen zijnde personen van achteren besprong, op hun rug ging hangen en zich aldus liet dragen of meeslepen. Keek de persoon in kwestie om tijdens die karwei, dan likte de flodderduûvel hem in het gezicht.
nl.verhalenbank.13642
± 50 Jaar geleden vertelden sommigen, dat des avonds op eenzame wegen (liefst langs de waterkant) de zogenaamde "flodder" achter op iemands rug sprong met de twee voorpoten over de schouders en dat men dan die "flodder", welke soms heel zwaar was, moest meedragen tot men bijna aan zijn huis of de bewoonde huizen van het dorp kwam. Daar verdween de...
nl.verhalenbank.13514
Weerwolf De weerwolf besprong de nachtelijke wandelaar, hield zich met zijn klauwen vast. De drager van de weerwolf begon van angst te lopen, van angst kreeg hij een neusbloeding, zodat de huisgenoten het bewijs hadden, dat de nachtelijke thuiskomer de weerwolf gedragen had. De wolf werd meegedragen tot op een kruispunt, hier liet hij los. De dragers van...
nl.verhalenbank.13462
Spookdieren In mijn kinderjaren hoorde ik vaak verhalen over de "weerwolf". Liep men 's avonds in het donker op eenzaam terrein dan was de kans groot dat er een weerwolf op je rug sprong. Hij klemde zich aan je rug vast , je kon je er niet van bevrijden wat je ook deed. De weerwolf bleef je een eindweegs vergezellen en verliet je pas weer nadat hij een...
nl.verhalenbank.13450
De Weerwolf Dit was een mens, die zich in een wolf kon veranderen, of liever, het gebeurde op bepaalde momenten tegen wil en dank. Bijvoorbeeld, een jongeman wandelde 's avonds eens met z'n meisje. Opeens zegt hij: "Ik moet even weg. Als je iets vreemds tegenkomt, gooi dan je zakdoek maar weg." Even later ziet ze een weerwolf op de weg en ze doet wat haar...
nl.verhalenbank.13429
De Weerwolf Mijn grootvader heeft mij het volgende verteld: De weerwolf is een beest dat zich op hield in het dichtste van het bos en alleen op pad ging als het buiten donker was, zodat nog nooit een mens het beest te zien heeft gekregen. Wel kon men het soms bij stille avonden door het bos heen horen klepperen. Goede mensen zou het geen kwaad doen, maar...
nl.verhalenbank.13258
E: Joa, dat he'j net zoa ok wa zegd. Nen weerwolf he'j doar wa es mangs van heurd? S: Wa es van heurd, mar anders nich, weerwolf, die gieselt doar langs de lucht ja. die weerwolvn en die hoelt ja zoo. Oh mien breur zag altiedalles doar. Moal op ne nacht was t ook zoo heet as no. He wol boetn sloapn. En midn in n nacht, ik sleup bie hem en toen kwam he...
nl.verhalenbank.128654
De weerwolf en, ik herinner me nog, die en die was onderweg en die werd door de weerwolf in de kant gezet en door de weerwolf d'r weer uitgehaald. Je kon in de avond of nacht met een kar van de weg worden gezet. Door de weerwolf, zo'n beest had volgens het spreekwoord, het was meestal zwart as een schaap, grote horens en 't had vurige ogen.
nl.verhalenbank.126131
En dan natuurlijk de weerwolven. Mijn schoonmoeder (1885-1972) kende het verhaal van een man die 's avonds met een "gerij" ergens heen moest. Een andere man, die als enigszins zonderling bekend stond, had hem gevraagd mee te mogen rijden omdat hij naar dezelfde plaats moest. Nu, dat was prima. Ze zaten samen op de bok. Verlichting was er nog niet of...
nl.verhalenbank.12570
Da was unne mens, hè en da was een soort visser. In een zomerdag, hè, ging die werke en dan ginge ze 's aves dauwpiere vange voor aas. En op zekeren avond ging die piere vange. En dat deje ze met een lichje. En dan kwamme die dauwpiere omhoog. En toen was die zowat klaor en daor springt unne weerwolf en die hong 'm op z'n rug. Net zolang as die thuis was....
nl.verhalenbank.72781
Weerwolven: Een knecht op een boerderij in Kessel-Hout beklaagde zich bij zijn boer, dat hij iedere avond weer de weerwolf moest dragen. De boer zei: “Ik zal je eens het geweer laden en meegeven. Je let dan goed op, en schiet hem zijn gat vol hagel.” De knecht ging de volgende avond met het geweer uit. Hij ontmoette een hem bekende jager, die hem vroeg,...
nl.verhalenbank.69265
Weerwolven: Late wandelaars in donkere stormachtige winteravonden werden soms door de weerwolf besprongen. Deze klemde zich op hun rug vast, en veroorzaakte een ondragelijke last en een wurgend gevoel. Men zag nooit iets als een vage wolfsfiguur en gloeiende ogen. Bij Lormans was indertijd, lang voor onze heugenis, een aantrekkelijke jonge dochter. Een...
nl.verhalenbank.60741
52