Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords
Show More German Keywords
Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
43 results
German Keywords: Maus
Von Broot kräumel hebben se (Hexen) früher Lüs makt F Höhnke Röbel 15.12.26
[12438] Hexen - Mäuse etc. machen
Jakob Schütt mök (dat wir hexenknecht) müs ut backbeeren, stück heid etc. künn sik in hund un katt verwanneln. ortmachonn. en geschrücht brunspohren godndagstoch, hexenbanners, kattengemauk, krüzfaxerei, krüzkram Gebert Eldena 29.12.10
[12469] Hexen - Mäuse etc. machen
en mann in Släu säd mi: scharper Blauertsch in Woren harr em dat lihrt. he künn ne ganz stuw vull müs maken. Schult giewitz
[12458] Hexen - Mäuse etc. machen
in Ulrichshusen hebn de görn müs maken künnt blos swänz hebben se nich hatt.
[12457] Hexen - Mäuse etc. machen
de lüs hebben se inn pann krägen Prohl W
[12456] Hexen - Mäuse etc. machen
Als Dorfhexe von Eldena stirbt, flüggt ne Kreih ut'n finster. dor is se doot, is as ne flünk wäst.
[2064] Seele als Maus
is'n sandkuul mit kinner, rackt'n hümpel ier mit de föt ut anner, dor is de ganze kuul vull witt müs. F Schulz Sülze 25.7.09
[12474] Hexen - Mäuse etc. machen
jäger het ne fru bil afnahmen in holt. de het em lüs makt, het sik nich kunnt redden oder bargen. He ded se beden, het em wedder afnahmen. F Ehmke W
[12473] Hexen - Mäuse etc. machen
den jung (kulow heit de) harr de hex (sin grossm), dat bibröcht, müs to maken. Ens fahlt en stot up'n felln, dor seggt en knecht to em: jung nu mak uns müs vör oder du warst in den hamel (nachgeburt) stäken. in enen umseihn lep dat all vull. dat hef ik sülen mit afseihn. Krüger W
[12466] Hexen - Mäuse etc. machen
Ik wahnte eens in Rostock im Barnstörper Weg. As ik eens na Huus keem wier ik mit rode Lüs besett't. Ik schupp mi jo schürrt Hemd ut - all vull Lüs. Wilcke Warnemünde 9.10.30
[12462] Hexen - Mäuse etc. machen
min vadder het mit ne dirn (noch ut sin verwandschaft) spält uppe strat. dor seggen se to ehr: "dirn mak uns mal müs" Ja, dat will ik wol dohn, öwer min müs hebben ken swanz. dor het dat all rundümkrawwelt öwer de ken swänz hatt. (in Damerow) Prohle W
[12460] Hexen - Mäuse etc. machen
Dauckert hier kün Müs maken ik heff dat sehn: de Müs kemen all ut de Mütz rut Luhk (Bakendf) Wittenburg 9.8.33
[12459] Hexen - Mäuse etc. machen
Warlow (ubi?) kün müs maken Werber Wanska 5.09
[12455] Hexen - Mäuse etc. machen
In lüblow wir mann(?) Frohriep de künn witt müs maken, öwer de hadd keen swanz. Klaeter Tessin 28.3.10
[12454] Hexen - Mäuse etc. machen
Müs maken (wahr Geschicht) Dor iss ein wäst, dei hätt en Jung bi sick hatt, tau den'n seggt hei, hei sall mal eis Müs maken. As dei Jung nich will, seggt hei, denn hängt hei em up. Dun krigt dei Jung Bang' un seggt hei will't girn daun, dei hem'n äwer denn kein Swänz Dun lett hei em los, dei Jung geiht na de Mergelkuhl un makt dei ganz Kühl vull Müs,...
[12453] Hexen - Mäuse etc. machen
mit ne hand vull sand kanen se lüs maken. wenn se de in de luft smiten. dat sälen luter lüs warden. F Wienke W
[12451] Hexen - Mäuse etc. machen
oll Wernersch wir em hier im krog, dor schüdden wi ehr n hümpel sand up disch un säden, den süll se ens vull lüs maken. Dat wir ogenblick dor wir dat all vul as ameisen. krümmelt un wrümmelt all vull F schmispeck
[12450] Hexen - Mäuse etc. machen
In Sembzin wir een de kün müs maken. n mager speck up'n liw ünner'n arm. went warm wir mus rut ahn schwänz. makt hei em dei, künn he nich wedder weck krigen. Micheel (50 Jahr)
[12449] Hexen - Mäuse etc. machen
In x heff ick dat sehn, en säd he künn lüs maken, facit... öwer keen been nich, lopen künn se nich. Blau Zirtow
[12448] Hexen - Mäuse etc. machen
En hett ok müs makt up felln, de hett he wedder trüch lesen Wulff wi
[12447] Hexen - Mäuse etc. machen
48