Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
233 datasets found
Organizations: UCLA Danish Keywords: skikkelse
Det var almindelig bekjendt, at der gik spøgeri i et bus her inde i byen, og folk var rædde for at komme derind ved nattetid. Det stod så og var ubeboet, og til sidst blev det solgt og revet ned. Der blev så et nyt bygget op, men troen på spøgeriet blev ved. Så en aften der var bryllup i byen, var jeg med blandt gjæsterne, og gik hjem ved 12 tiden...
da.etk.JAT_06_0_01170
Ved Albjærg bakke, der ligger ved vejen mellem Bjerget og Kjærup, var Fanden slem til at husere og viste sig i forskjellige skikkelser. En pige, der tjente i Kjærup præstegård, havde en aften været henne at besoge sin søster. Det var meget mørkt, og da hun på hjemvejen gik forbi Albjærg bakke, kom Fanden løbende ned mod hende. Pigen kunde se, at ban...
En fremmed karl kom til at tjene i en vis landsby, og en søndag, da de andre unge folk dandsede ude på gaden, sad han for sig selv oppe på et stendige og så på det og sad og slog takt med hans træsko. Lige med ét' løb de til alle sider, både karle og piger. Han spurgte dem ad, hvad do lob for, og så sagde de, det var for det heksemesteren kom. Da ser han...
Tre mænd i Haderup havde en aften siddet og sviret et sted, og da de gik hjem ad, kom de forbi kirken. De gik ind på kirkegarden, og den ene stod op på en grav og sagde: “I Jesu navn står op, I døde. og modtag jeres dom!” I det samme rejste en skikkelse sig op i nærheden og sagde: “Her er jeg, Herre”. Manden fik en sådan forskrækkelse, at han mistede...
Det hændte en gang om høsten, at Bustrup drenge mældte dem hos manden og sagde, at de ikke turde være ved studene om natten, for det spøgede da så forskrækkeligt ved Bustrup Vestethøj. Peder Skov fik så bud, først til en mand i VesterLem, der hed Søren Le, om han ikke kunde opdage dether spøgelse. Rygtet fortalte nemlig, at det var en gammel Bustrup...
En aften var jeg gået til Brærågård en fjerdingvej sydost for Hoptrup, og blev der til kl. halvtolv. Manden, der hed Krag, sagde til mig, at jeg hellere måtte blive til om morgenen, fordi det regnede, “og i aften”, sagde han, “er den hvide jomfru på spil nede i dalen tæt sydost for byen”. Det lo jeg ad og gik. Men da jeg kommer ned i dalen og vil gå over...
da.etk.JAT_06_0_00265
En arbejdsmand gik over kirkegården, når han gik til og fra arbejde. En aften, han kom derover, syntes han, der stod en mand ved kirkedøren.^ Nu vilde han jo til at snakke ham til, men syntes i det samme, han rørte sig, og blev da bange og stak af. Så kom han om ved smedjedøren, og der fortalte han, hvad han havde set. Smeden spørger så, om han havde...
Der var en ung knægt, han tjente et sted på vesteregnen, og han var meget for at gå ud på sjov om aftenen og komme sildig hjem om morgenen. En morgen, da husbonden så ham komme og smutte ind i kammeret, gik han derover med ridepisken, for nu skulde karlen have sig en omgang. Han stod der lige i'den bare skjorte, for klæderne var han da kommen af, og så...
da.etk.JAT_06_0_00256
Kristian Murer i Agerskov, Nørre-Snede sogn, troede, at sjælen går i andre skikkelser efter døden, og han sagde, at dersom dot kunde træffe sig, han blev til et dyr, så vilde han ønske, han kunde blive til en stud, og så komme til Anders Agerskov at være, for han var så god ved hans stude. De fik en ny indgang til kirkegården i Bryrup. Så sagde han, han...
da.etk.JAT_06_0_00008
Der var fem studenter, de fire væddede med den femte om, at han skulde om natten ligge oppe for alteret i kirken, og klokken tolv skulde han gå ind i et kammer, hvor benene af de døde gjemtes, og tage fire pandeskaller, som han så skulde bære op for alteret. Han bevæbnede sig med en dobbeltløbet pistol, og så gik han ad kirken og tændte lysene. Hav...
Jeg var en gang nær ved at have blevet slemt ræd, men det gik endda over igjen, som jeg nu skal fortælle. Jeg var kjørende til Stistrup mølle, og det blev noget sildig for mig, og temmelig mørkt var det. Nu faldt min vej forbi Fovlum kirke, og der uden til kirkegården vidste jeg, at der var en stor gravål, som efter folks sigende havde været en...
Den gamle vej fra Bredsten og ad Ødsted gik ned ad Hvolbusk og var helt stejl. Der skal en ridende kræmmer, som færdedes med en del penge, være kommen en aftenstund og så bleven plyndet og dræbt. Den samme nat færdedes en kone her af sognet der ad, og hun hørte, der var aliarm og myrderi, men så blev hun ræd og gik helt uden om, og så véd en jo ikke...
da.etk.JAH_05_0_00478
Konen der blev forgivet i Skarnager hed Aue Malene. Hun sad efter hendes død for bordenden og spiste pølse, og det så børnene, men det forte ikke til noget. Så viste skikkelsen sig på kirkegården. Min bedstefader var med, da de blev henrettede. Joh. Krist. Eskesen, Glibstrup.
Hver St.-Hans alten må der tændes vågeild, og det er et smukt syn at se disse vageilde strække sig så langt, som øjet når. Mænd. kvinder og bom lejrer sig om ilden, sorte skikkelser rager i den med lange rafter, så den gnistrer til alle sider, maleriske grupper danner sig, og man fortæller hinanden æmter og spøgelsehistorier, til ilden slukkes. Nik....
Der er en Gård i Astrup, de kalder Skoven. Der havde de en Søn, og det var i de Tider, da Børnekopperne grasserede så stærkt mange Steder. Sønnen var nu så dygtig til Jagten, og der var tit Jagt i Skovene der omkring. Når de så var ude på Klapjagt, så havde han altid Held med sig, og alt det, han pegte på, det faldt. Men så får han Kopperne, og de var jo...
På en Gård ved Åbybro i Vendsyssel var Fanden slem til at husere. Han kom til Gården i alle mulige Skikkelser. En Gang kom han som en Bissekræmmer, og om Aftenen kom han til at spille Kort med Karlene. Under Spillet faldt der et Kort fra den ene Karl, og da han bukkede sig ned for at tage det op, så han Kløer på den Fremmedes Fod, og nu vidste han, hvem...
En Aften var det et forrygende Vejr, og da kom Karlene i Bostrup Præstegård ned til Præsten og sagde: »Der går én rundt her ude i Gården, og det er sådan en underlig én.« — »Det er vel en Vejfarende,« sagde Præsten. »I skal lukke ham ind.« Men det turde de ikke, for han bankede ikke på, han gik blot rundt der ude. Endelig var der en Karl, der tog Mod til...
Det var i den Tid, da Jernbanen blev anlagt her i Egnen, da kom der en Sjællænder her over og arbejdede ved Banen. Han var nok bleven skilt ved Konen der ovre, efter hvad vi kunde forstå, og nogle vilde også fortælle, han havde gjort falsk Ed en Gang. Han sad så til Leje hos os — det var den Gang, vi var ved Møllen — og havde et Kammer der ovre i Møllen....
Fra Misthusum går der en Vej ind til Skjærbæk, og Beboerne der sagde, at den tilhørte dem, men Folkene i Misthusum sagde, at det var deres. De blev da opfordrede til at sværge på, at den tilhørte dem, og Retsforhandlingen skulde foregå netop på Vejen. Der var 12 Beboere i alt, og de 11 gik hen for at sværge, men den tolvte var syg og kunde derfor ikke...
For nogle hundrede År siden har der ved Brede Å i Skjærbæk Sogn ligget en By, der hed Misthusum og bestod af 12 Gårde, hvoraf der endnu er Spor. Fra Skjærbæk gik der en Vej ud til Byen gjennem Engene, og Skjærbæk-Folkene sagde, at Vejen hørte dem til, men Folkene i Misthusum sagde, at den også hørte dem til. De trættedes meget om det, og Sagen kom for...
da.etk.DSnr_06_0_00045
3